Rising Tide – za klimatickou spravedlnost!

Hnutí zabývající se klimatickými změnami je ve světě a zejména v anglofonních zemích nejrychleji se rozrůstajícím environmentálním hnutím. Vzniká mnoho radikálních grassroot environmentálních organizací, které bojují aktivně proti korporacím, jež mají zisky z dalšího vypouštění skleníkových plynů. Jedná se například o Climate Justice Action – mezinárodní organizace, která se spolupodílela na protestech na klimatické konferenci v Kodani v roce 2009; Plane Stupid – radikální grassroot organizace bojující proti rozšiřování letecké dopravy; Camp for Climate Action – organizující aktivistické kempy po světě nebo například Rising Tide – radikální grassroot organizace bojující za klimatickou spravedlnost. Poslední jmenovanou organizaci představíme v následujícím textu podle informací z jejich letáku.

Rising Tide provádí kreativní přímé akce, aby konfrontovali prvotní příčiny způsobující klimatické změny, a zavádí spravedlivé a komunitní řešení. Jsme mezinárodní grassroot síť, která propojuje problém fosilních paliv, sociální nespravedlnosti, kapitalismu a klimatického chaosu.

Kapitalismus – slon v místnosti
Boj za nastolení tématu klimatických změn k jednání je dotažen do konce a začala bitva o to, jak ji řešit. Na rozdíl od vlád, korporací a mnoha nevládních organizací, které se perou o nalezení řešení, jež je výhodné pro business, si myslíme, že je načase konfrontovat slona v místnosti: kapitalismus. Energetická efektivita a obnovitelné zdroje nám pomohou jen do určité míry: potřebujeme redukovat množství energie v konzumu bohatého severu a vymanit se z ekonomického systému založeném na růstu za každou cenu. Musíme zavrhnout falešná řešení, jako jsou biopaliva, offsetové programy a systémy zachycující a ukládající uhlík, které slouží pouze ropným motorům kapitalismu a nerovnosti.

Klimatická spravedlnost – boj za rovnost
Klimatická změna vyžaduje, abychom se sami sebe ptali, v jakém světě chceme žít a zda se jedná více o sociální problém nebo environmentální. Nejchudší lidé světa – historicky nejméně zodpovědní za emise oxidu uhličitého – jsou také ti nejvíce trpící klimatickou změnou. Věříme, že sociální a ekonomická rovnost mezi zeměmi a v jednotlivých zemích musí ležet v srdci všech řešení klimatických změn.
Směřujeme po celém světě k podpoře komunit a pracujících ve vytváření přechodu, ve kterém jsou sociální potřeby upřednostňovány při změně na nízkouhlíkový způsob života. Pracujeme na silném spojení mezi těmi, kteří jsou již postiženi klimatickou změnou, s lokálním bojem proti impériu fosilních paliv.

Přímá akce – sociální změny skrze grassroot
Věříme, že změna musí přijít z grassroot hnutí, ne od státu nebo korporátních institucí, které jsou spojeny se snahou o ekonomický růst a nemohou přijímat radikální kroky adekvátně odpovídající klimatické změně. Nechceme předávat naši pravomoc nebo přesouvat odpovědnost na někoho dalšího, kdo bude lobbovat.
Konáme přímo na předním místech, v hlavách úředníků a v očích veřejnosti tam, kde je reputace tvořena a ničena, ke změnám, které považujeme za potřebné vykonat. Přímá akce je přiměřenou odpovědí na míru problémů, kterým čelíme, a připomíná nám velikou sílu, pomocí níž můžeme měnit věci k lepšímu…

Kampaně
Rozklad ekonomie fosilních paliv a budování nízkouhlíkové společnosti jsou smělé dlouhodobé cíle. Lokální skupiny si vybírají jednotlivé problémy tohoto neuvěřitelně komplexního problému, aby na nich pracovaly. Děláme přímé akce v pěti hlavních oblastech:

– Obrana před expanzí impéria fosilních paliv: blokády benzínových pump, letišť a úřadů.

– Odhalit greenwashing průmyslem sponzorovaných výtvarných galerií, muzeí a kulturních událostí prostřednictvím Greenwash Guerilla a Art Not Oil.

– Odhalení falešných řešení: narušování setkání obchodů s emisními povolenkami, obsazování vedení offsetujících společností, poukázat na mýtus „čistého uhlí“.

– Uchopení kapitalismu v jádru klimatického odporu zaměřením na banky, pojištění, makléře a mašinérii PR.

– Podpora grassroot akce jako zdroj pro komunitní organizaci; koordinování akčních dnů jako je fantastický Fossil Fools Day.

Naše akce zahrnují spektrum taktik: děláme blokády a střešní protesty; rozjíždíme populární vzdělávací workshopy a tréninky přímých akcí; a oblékáme se jako polární medvědi a podvratní Santa Klausové pro divadelní pouliční demonstrace. Takové akce nás baví – oddaní klíčové otázce budování nového světa ve zvětšující se prasklině krunýře starého světa. Pokud bychom neměli rádi to, co děláme, nepovedlo by se nám to.

Zapoj se také
Rising Tide je plně dobrovolnická, nehierarchická síť. Organizujeme se skrz decentralizované lokální skupiny, které mají svobodu vybrat si na čem chtějí pracovat, a podporují se navzájem skrz sdílené zdroje, ideály, fundraising a tréninky.
Spolupracujeme blízce s Camp for Climate Action ve Velké Británii a mezinárodní sítí Rising Tide, která je nyní na třech kontinentech. Víme, že když máme úspěch v lokálních bojích, tak posilujeme energii rostoucího globálního hnutí.
Můžeš si zjistit více o Rising Tide nebo najít svou lokální skupinu a zapojit se. Budeme rádi, pokud se nám ozveš.

62 Fieldgate Street, London, E1 1ES

Pro úplnost ještě poznamenáme některé pojmy, které britští aktivisté používají a nemusí být českým čtenářům úplně jasné.
Grassroot je forma organizování lidí odspodu. Jedná se o to, že každý člen takové organizace má stejné právo zasahovat do všech kolektivních rozhodnutí konkrétní lokální skupiny, přičemž podobných lokálních skupin je velké množství. Jde v podstatě o opak hierarchické organizace s centrálním vedením a vysokou dělbou práce. Základním impulsem pro činnost je hlavní myšlenka a poslání a jednotliví aktivisté/aktivistky a jejich skupinky jednající samostatně a všestranně ve prospěch poslání, aniž by se zodpovídaly skupince jiné, jim nadřazené. Má to výhody v tom, že pokud odejde, nebo bude muset přerušit činnost některý aktivista nebo část aktivistů, celkové hnutí to oslabí jen minimálně. Název je odvozen od kořenů trávy, která nemá hlavní kořen, na který by byly napojeny kořeny vedlejší, ale má spletitou síť menších kořínků.
Greenwashing je činnost nadnárodních korporací v budování si „zelené“ nebo „ekologicky příznivé“ tváře. Je to vpodstatě reakce na zlepšování své pověsti a zachování zisků z činnosti poškozující životní prostředí. Greenwash Guerrilla je pak akce aktivistů často v podobě happeningu, který má upozornit na tuto činnost. Návrh stavby nových uhelných elektráren doplňovala PR kampaň „čisté uhlí“. V souvislosti s tím proběhly happeningy, kdy Greenwash Guerrilla na ulicích před sídlem aktérů PR čistila kartáčky jednotlivé kousky uhlí a dávala na hromádku vyčištěné uhlí.

Offsetové programy jsou jedním z falešných řešení klimatické změny, se kterou přišly korporace. Firmy slíbily, že emise oxidu uhličitého, které vypouští, vykompenzují jiným způsobem (sázením stromů, zvyšováním efektivity v rozvojových zemích a podobně). V podstatě se jedná o úhybný manévr skutečně něco změnit v sobě. Offsetující společnosti jsou pak firmy, které se skrz podobnou činnost prezentují jako „uhlíkově neutrální“ a přitom vypouštějí velké množství emisí oxidu uhličitého.
Fossil Fools Day je den přímých akcí proti fosilním palivům jako zdroji skleníkových plynů. Je to odvozeno od Fools Day, což je v podstatě Apríl (1. duben), kdy si lidé navzájem provádějí škodolibosti typu zubní pasta na klice u dveří apod. V Británii má tento den v radikálně environmentálním hnutí tradici již od začátku devadesátých let, kdy se do Británie z Ameriky dostalo hnutí Earth First. Krátce potom z něj v Británii vzniklo radikálnější hnutí Earth Liberation Front, provádějící ekologické sabotáže firmám, které profitovaly z bezohledného ničení přírody a životního prostředí. Tehdy byl vyhlášen Fools Day jako den ekologických sabotáží a přímých akcí. Nové klimatické hnutí navazuje na tradici devadesátých let s Fossil Fools Day.

GreenAction

This entry was posted in Reporty and tagged , . Bookmark the permalink.

0 Responses to Rising Tide – za klimatickou spravedlnost!

  1. Pingback: Vzestup hnutí za klimatickou spravedlnost |