Desítky tisíc norků vypuštěny z kožešinové farmy

Převzato ze Země Především!

Třicet až čtyřicet tisíc norků bylo během noci ze 16. na 17. července osvobozeno ze svých klecí v Lang Farms (23588 County Road 34) v Eden Valley v Minnesotě. Oplocení kožešinové farmy bylo rozebráno a všechny klece byly otevřeny!

Farma se nachází vedle mokřadů a prérie (Dustoff WMA, Rice Lake WPA). Norci se v Minnesotě nachází běžně a dají se najít ve vodních tocích a mokřadech po celém státě.

Okresní šerif sdělil médiím, že je přesvědčen o tom, že za čin jsou odpovědní “militantní ochránci zvířat”. Škoda se odhaduje na více než 16 milionů korun.

Posted in Reporty | Comments Off on Desítky tisíc norků vypuštěny z kožešinové farmy

Bez blokády by se o kauze Bělověžského pralesa nikdo nedozvěděl

Rrozhovor s Johanou, environmentální aktivistkou, která se aktivně zúčastnila blokády kácení Bělověžského pralesa. Převzato z OAF

Continue reading

Posted in Reporty | Tagged , , | Comments Off on Bez blokády by se o kauze Bělověžského pralesa nikdo nedozvěděl

První otevřená záchrana v Rusku

Převzato ze Země Především!

Ruští aktivisté před několika dny podnikli první otevřenou záchranu v dějinách Ruska.

Vydali následující prohlášení:

“Neskrýváme sebe ani své tváře, protože na našich činech neshledáváme nic nemorálního. Jen jsme zachránili tři živé bytosti před krátkým, ubohým životem a bolestivou smrtí.

Continue reading

Posted in Novinky, Reporty | Comments Off on První otevřená záchrana v Rusku

Walter Bond na samotce

Převzato ze Support Walter

Walter byl v pondělí umístěn na samotku, protože je vyšetřován ohledně napadení. Proto ani nemůže sdělit podrobnosti. Řekl, že by tam mohl být i několik měsíců. Rád by od vás dostal dopisy. Do dopisu uveďte svou adresu, i pokud už jste mu psali, protože nemá přístup k žádným adresám. Zněl dobře. Můžeme mu utíkání času v díře urychlit zasláním dopisů a pohledů. Vtipy a zábavné příběhy a obrázky jsou skvělé.

Continue reading

Posted in Novinky | Comments Off on Walter Bond na samotce

Během akce

direct_action_rabbit_with_star_direct_action_rabbit-555px-150x150Předposlední sedmý díl překladu Příručky pro přímou akci je zaměřen na dovednosti a schopnosti, které by měli aktivisté zvládat pro samotný průběh přímé akce. Obsahuje stručné informace proč a jak rozhodovat na akci rychlým konsensem, jak předcházet agresi a jak jednat s policií. Continue reading

Posted in Receptář | Tagged , , | Comments Off on Během akce

Příprava akce

direct_action_rabbit_with_star_direct_action_rabbit-555px-150x150Šestý díl překladu Příručky pro přímou akci se věnuje bezprostřední přípravě na akci, obsahuje systém “buddies”, osobní přípravy účastníka a mediální výstup z akce. Continue reading

Posted in Receptář | Tagged , , | Comments Off on Příprava akce

Začínáme s přímou akcí

subvert_bunny-255x300-150x150Pátý díl překladu Příručky pro přímou akci se věnuje tomu, co všechno je potřeba udělat, než začnete se samotnou akcí. Patří sem formování afinitní skupiny, dlouhodobé a krátkodobé cíle a strategie, naplánování přímé akce a role aktivistů při akci samotné.

Continue reading

Posted in Receptář | Tagged , , | Comments Off on Začínáme s přímou akcí

Aktivistická bezpečnost

direct_action_rabbit_with_circles_direct_action_rabbit_2-555px1-150x150Čtvrtý díl překladu Příručky pro přímou akci se věnuje základním pravidlům bezpečnosti, bez jejichž znalosti by neměl žádný aktivista s přímými akcemi vůbec začínat. Díky rozsahu se jedná pouze o základní tipy a například počítačová bezpečnost, na kterou zde nezbyl prostor, vyžaduje znalost programů, které mohou hodně usnadnit. Continue reading

Posted in Receptář | Tagged , , | Comments Off on Aktivistická bezpečnost

Techniky na blokádě

direct_action_rabbit_with_circles_direct_action_rabbit_2-555px-150x150Třetí díl překladu Příručky pro přímou akci popisuje několik základních technik a tipů, které jsou používané při obsazení nebo blokádách různých prostorů. Pokud budete cokoliv dělat buďte opatrní. Rozhodně za vás neneseme zodpovědnost. Continue reading

Posted in Receptář | Tagged , , | Comments Off on Techniky na blokádě

Inspirace pro přímou akci

canoe_rabbit-150x150Druhý díl překladu Příručky pro přímou akci, která je distribuována v rámci současného hnutí za klimatickou spravedlnost ve Velké Británii, obsahuje inspiraci pro různé formy přímých akcí a pár základních typů, které při nich můžete využít. Continue reading

Posted in Receptář | Tagged , , | Comments Off on Inspirace pro přímou akci

Proč přímá akce?

direct_action_rabbit_with_star_direct_action_rabbit-555px-150x150První díl překladu Příručky pro přímou akci, která vychází z dvou desetiletí a stovek přímých akcí nejen britského environmentálního hnutí, vysvětluje motivy, proč zvolit přímou akci jako aktivistickou formu protestu. Dále pak popisuje několik přístupů a etických východisek dělání přímých akcí. Continue reading

Posted in Receptář | Tagged , , | Comments Off on Proč přímá akce?

Psaní zápisu ze schůzky

blogging-writing-150x150Zápis je psaným záznamem schůzky, pokrývající hlavní body diskuse, dosažená rozhodnutí a zadané úkoly. Tento průvodce vysvětluje, jak psát zápis a proč je dobré ho dělat. Continue reading

Posted in Receptář | Tagged | Comments Off on Psaní zápisu ze schůzky

K ochraně Bělověžského pralesa nenásilnou občanskou blokádou se přidali i Češky a Češi

Neporušené části polského Bělověžského pralesa chráněného jako Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO jsou v těchto dnech těženy harvestory. Dnes se do občanské nenásilné blokády těžby zapojila skupina devíti Češek a Čechů. Nenásilnou blokádu také oficiálně podpořilo Hnutí DUHA.

Continue reading

Posted in Novinky | Tagged , , , , , | Comments Off on K ochraně Bělověžského pralesa nenásilnou občanskou blokádou se přidali i Češky a Češi

Organizace úspěšné schůzky

blogging-writing-150x150Ať se vaše skupina věnuje čemukoliv, jsou dobré schůzky hybnou silou společné týmové práce. Schůzky jsou tím, co tvoří rozdíl mezi motivovanou dynamickou skupinou a skupinou, která se cítí strnulá a ztracená. Schůzky, které fungují ve prospěch všech, kteří jsou zapojeni, udělají vaší skupinu efektivnější a zábavnější. V tomto textu je několik základních kroků, které můžete využít pro to, aby byly vaše schůzky zábavné a skvěle fungující. Continue reading

Posted in Receptář | Tagged | Comments Off on Organizace úspěšné schůzky

Jsme investiční riziko

Reportáže byla vydána v roce 2016 v časopisu Nový prostor a napsal ji aktivista pod pseudonymem Tomáš Zelený.

Continue reading

Posted in Reporty | Tagged , , , , , | Comments Off on Jsme investiční riziko

Vzhůru do dolu

Reportáže byla vydána v roce 2015 v časopisu Sedmá generace a napsal ji aktivista pod pseudonymem Tomáš Zelený.

Continue reading

Posted in Reporty | Tagged , , , , , | Comments Off on Vzhůru do dolu

Nechte to v podzemí

Reportáže byla vydána v roce 2012 v časopisu Sedmá generace. Napsali ji aktivisté pod pseudonymy Tomáš Zelený a Eliška Bystrouška.

Continue reading

Posted in Reporty | Tagged , , , , | Comments Off on Nechte to v podzemí

Kde se vzal, tu se vzal… Klimakemp

Tomáš Zelený – Klimatické kempy v kostce: historie, kořeny a hlavní milníky hnutí. Vyšlo na webu A2larm.cz

Continue reading

Posted in Reporty | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Kde se vzal, tu se vzal… Klimakemp

Ostře sledovaní eko-aktivisté

Upraveno podle původní reportáže, která byla napsána v roce 2010 aktivistou pod pseudonymem Tomáš Zelený.

Continue reading

Posted in Reporty | Tagged , , , , | Comments Off on Ostře sledovaní eko-aktivisté

Buď připraven

Upraveno podle původní reportáže, kterou v roce 2008 napsal aktivista pod pseudonymem Tomáš Zelený. Continue reading

Posted in Reporty | Tagged , , , , | Comments Off on Buď připraven