Aktivisté obsadili sídlo vedení Gold Corporation v Rumunsku

RosiaMontana.preview-150x150Dne 28. září ve 12 hodin asi 60 mezinárodních aktivistů z Reclaim the Fields kempu společně s místním sdružením Alburnus Maior z Rosia Montana (Rumunsko) obsadilo a blokovalo vstup do sídla vedení Gold Corporation v Rosia Montana. Tato akce vyjadřovala vzdor před pokračujícím pokusem vyvlastnění místních obyvatel a zničením území chráněným rumunskými zákony na ochranu přírody.

Místní i mezinárodní lidé se brání plánům otevřít největší Evropský otevřený důl zlata, který by vystěhoval stovky rodin a vedl by k rozsáhlé ekologické destrukci a kontaminaci chráněné krajiny kyanidem. Nenásilná okupace a blokáda travala dvě hodiny a společnost se rozhodla veřejně oznámit, že na zbytek dne má zavřeno.

Navrhovaný důl může zničit vesnici Rosia Montana a zavést nebezpečné technologii loužení kyanidy, která ohrožuje vodní systém Rumunska a také má potenciál ničivé havárie. Silná vzdor místních k projektu těžby zlata se vytvořil téměř okamžitě v roce 2000, když byl projekt oznámen kanadskou společností Gabriel Resources. Odpor k tomuto plánu se mezitím rozšířil po Rumunsku i za jeho hranice. Během uplynulých deseti let se povedlo sdružení Alburnus Maior, skrze kampaň Zachraňme Save Rosia Montana, mobilizovat tisíce lidí a oddálit provedení plánu na těžbu.

Proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA – Environmetal Impact Assessment) důlního projektu byl pozastaven v roce 2008 Ministerstvem životního prostředí kvůli zjištění nezákoným praktikám spáchaných těžební společností. Navíc občanská společnost vyhrála několik soudních pří proti Gold Corporation, kde bylo dokázáno, že důlní projekt byl zahájen nezákoně a zy vysoké míry korupce, vynucování a obtěžování místních lidí.

Podle zákona by měl být důlní projekt znovu zahájen z bodu nula, ale nový rumunský ministr životního prostředí chce provést politické rozhodnutí ve prospěch důlního projektu, což je jasné znevážení soudních rozhodnutích stejně jako zákonů Rumunska i EU o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA).

Zdá se, že rumunská vláda pevně podporuje zájmy korporací proti opozici místních lidí. V součastnosti byl navrhnut nový zákon o vyvlastnění v rumunském parlamentu a očekává se, že v průběhu měsíce o něm bude hlasováno. Zákon umožní soukromým společnostem, namísto Rumunského státu a soudního systému, vykonávat silou vyvlastnění místních, což je jasné násilí na lidských právech.

V dialogu s okupujícími aktivisty odmítl mluvčí společnosti Catalin Hosu jakékoliv vztah mezi Gold Corporation a tímto zákonem a uvedl, že ho nebudou využívat pokud projde. V odpovědi aktivisté slíbili, že pokud svému tvrzení nedostojí, bude korporace cílem jejich dalších akcí.

GreenAction

This entry was posted in Novinky and tagged , , . Bookmark the permalink.