Proč vás nezajímá náš názor?

1326717801_201201160116_PRG_1-150x150V pondělí 16. ledna protestovaly asi dvě desítky lidí proti stavbě spalovny komunálního odpadu  Jihlavě. Převážně mladí lidé, někteří v ochranných bílých kombinézách a s rouškou přes obličej,  se sešli před krajským úřadem v Žižkově ulici.

Happening s názevem “Proč vás nezajímá náš názor?” zahájili před jednáním zástupců měst a kraje. Jednání samospráv se týkalo studie o budoucím nakládání s odpadem, jejíž součástí jsou i vytypované lokality pro spalovnu. Organizátoři akce jsou nezávislou skupinu občanů, na transparentech měli například hesla „Místo pálení důsledné třídění“ a „Spalovna – zase rozhodujete o nás bez nás“. „Chceme ukázat, že spalovna přinese další toxickou zátěž,“ řekl  jeden z organizátorů Matěj Man. Na Vysočině se zvažuje stavba spalovny s roční kapacitou až 150.000 tun odpadu, vzniknout by mohla v Jihlavě nebo ve Žďáru nad Sázavou. Aktivisté hodlají v akcích proti spalovně pokračovat. Další happening by měl být před zasedáním krajského zastupitelstva. Vznik spalovny by v nejbližší době měla projednat zastupitelstva zúčastněných měst a kraje. Pokud projde bez problémů, budou následovat přípravné kroky ke stavbě spalovny. Spalovna za tři až pět miliard korun by se podle pak mohla začít stavět nejdřív v letech 2015 až 2016.

Aktivisté také podpoří celostátní petici proti spalovnám, kterou minulý týden v Jihlavě představilo sdružení Arnika. Problematika plánovaných spaloven komunálního odpadu se totiž netýká pouze Jihlavy, ale je nanejvýš aktuální pro mnoho lokalit po celé České republice. Na Mostecku (v Komořanech) na problematiku výstavby spalovny již dlouhodobě upozorňuje Asociace Alertasp.  V Přerově vznikla kampaň Dýchej v Přerově!, která se snaží upozornit občany na další plánovanou spalovnu. Plánované spalovny komunálního odpadu se týkají nejméně devíti měst v České republice. Jsou mezi nimi například Karviná, Chotíkov u Plzně a Pardubice.

Zbývá otázka hlavního důvodu takového masivní plánované výstavby s negativními dopady na životní prostředí a zdraví lidí, která by navíc byla financovaná ze Státního fondu životního prostředí (který je v současnosti pod politickou kontrolou průmyslové lobby). S největší pravděpodobností jím je závazek České republiky snižovat množství biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) ukládaného na skládky.  Směrnice EU z roku 1999 stanovuje členským zemím EU snižovat množství BRKO na skládkách, přičemž výchozím rokem je rok 1995. V roce 2010 jsme měli dosáhnout snížení množství BRKO na skládkách na 75 procent skutečnosti roku 1995 a do roku 2013 bychom ho měli snížit na polovinu.  Z dokumentů Ministerstva životního prostředí (MŽP) vyplívá, že je něco podobného spíše z říše snů.  V současnosti je podle MŽP ukládáno na skládky asi o 350 000 tun komunálního odpadu více, než požaduje směrnice EU. Pokuta z Bruselu by tak mohla dosáhnout až 350 milionů korun ročně. Proto se české úřady nyní snaží svoji mnohaletou nečinnost v podpoře recyklace kompenzovat (a závazek splnit) pomocí kontroverzních projektů průmyslových firem a riskovat tím zdraví občanů.

Za povšimnutí také stojí, že na podporu spaloven vznikají “ekologická sdružení” , která prosazují “racionální nakládání s odpady”, což v jejich případě znamená i spalovny. Tyto “ekologické organizace”, která se na svých letácích netají financováním z Ministerstva průmyslu a obchodu, se nápadně podobají různým lobbyistickým think-thankům, které se pod rouškou dobročinnosti snaží manipulovat veřejným míněním.

GreenAction

This entry was posted in Novinky and tagged , , , . Bookmark the permalink.

0 Responses to Proč vás nezajímá náš názor?

  1. Pingback: Co se píše jinde | Asociace ALERTA