Ekologické noviny – únor 2013

tezbauhli-150x150Ekologické novinky z domova i ze  světa.

Svět

Během posledních několika let se dostalo Slovensko, díky svému nerostnému bohatství, do hledáčku zahraničních těžebních společností. Poslední průzkum iniciovaný kanadskými těžaři ukázal, že na slovenském území mohou být jedny z největších zásob uranu na světě. Podle tohoto průzkumu může být v oblasti Kuriškové nedaleko Košic až pět a půl miliónů tun uranu. Zatímco se korporace už vidí, jak vydělávají na slovenském uranu a počínají jednání se slovenskou vládou, ekologičtí aktivisté varují před riziky, které těžba uranu může přinést. Mezi ně patří například nebezpečí kontaminace podzemních vod a půdy, navíc je plánované místo těžby velmi blízko třem důležitým zdrojům vody – přehrad Bukovec a Ružín a Čermelského potoka, které už v dnešní době mají problémy s kvalitou vody. Taktéž může docházet k únikům radioktavního radonu do okolí. Svůj nesouhlas s těžbou uranu vyjádřilo pokojným protestem před jednáním městského zastupitelstva přibližně padesát aktivistů, kteří rozdávali letáky informující o hrozbách, které těžba může přinést a informovalo o tom, že i přes nesouhlasné vyjádření vlády s těžbou uranu pokračují jednání s těžařskou společností.

*

Přes předchozí proslovy ohledně nutnosti řešení situací týkajících se změn klimatu a ochrany životního prostředí přijala vláda USA zákon, ve kterém není obsažena ochrana ledních medvědů a jejich přirozeného prostředí proti vlivům skleníkových plynů, dle předchozího zákona o ochraně ohrožených druhů. Nové nařízení navazuje na politiku předchozí vlády USA a z regulací zcela vyčleňuje uhelné elektrárny. Obamova vláda opakovaně uznala hrozbu změn klimatu pro druhy žijící v Arktidě, od ledních medvědů přes tuleně až po rosomáky, i přesto však odmítla využít zákona o ohrožených druzích na jejich ochranu. Lední medvědi byli prvním druhem, který byl přidán do seznamu ohrožených druhů právě díky jejich ohrožení globálními změnami klimatu. Nové nařízení také zjednodušuje podmínky pro korporace, které by chtěli na Aljašce těžit ropu.

*

Díky přímým akcím organizace Sea Shepherd ukončila japonská velrybářská flotila předčasně svůj lov velryb v Jižním oceánu. Tato kampaň byla jednou z nejdramatičtějších v historii Sea Shepherd, kdy se frustrace japonské velrybářské flotily promítla v stále násilnějších útocích na lodě Sea Shepherd. Osm tisíc tun vážící japonská loď Nishin Maru několikrát najela na lodě Sea Shepherd, čehož výsledkem bylo poškození lodi Bob Barker, ale také vlastního tankeru, který měl sloužit pro doplnění paliva velrybářům. Tento rok velrybáři zabili kolem dvanácti velryb, což je může totálně ekonomicky potopit. Doufejme, že se tak stane.

*

Sabotér těžby břidlicových plynů Tanner Long (21 let) z Trout Run v Pennsilvánii (USA), byl odsouzen na konci ledna k šesti měsícům vězení (s minimální ostrahou) a pět let dohledu. Můžete mu zaslat dopis:
Tanner J. Long #3625
Lycoming County Prison
277 West Third Street
Williamsport, PA 17701

Celkové byla nahlášena škoda 120 000 dolarů (cca 2 a čtvrt milionu Kč). Myron Brubacher, majitel společnosti Brubacher Energy, řekl, že bylo rozválcováno několik kusů vybavení a jeden buldozér byl převrácen na bok. Opravení škod trvalo tři měsíce.

*

Premiér Západní Austrálie Colin Barnett dal svolení společnosti Woodside Petroleum k provedení zkušebních vrtů a dalšímu ničení písečných dun jižně od oblasti, jež tradiční obyvatelé Austrálie nazývají Walmadan a přibližně 60 kilometrů severně od města Broome na pobřeží Kimberley. Barnett aktivně blokuje všechny alternativní návrhy týkající se stavby velké plynové rafinerie blízko unikátního a téměř nedotčeného pobřeží Kimberley. Stavba gigantické plynové rafinérie ohrožuje aboriginský kmen Goolarabooloo, jež je jednou z nejstarších kultur na Zemi, ale také blízké útočiště keporkaků, ve kterém vyvádějí mladé.

Česká republika

Odpůrci těžby z celé republiky utvořili koalici – Českou alianci proti těžbě uhlí. Byla vytvořena zástupci několika neziskových organizací, kteří bojují v různých koutech republiky proti bezohlednému rozšiřování těžby. Stanislav Uruba, předseda sdružení Naše Beskydy se vyjádřil: „Nechceme okamžitou likvidaci všech dolů, ale postupné odstranění závislosti ČR na uhlí. Nadešel čas, aby podobná aliance vznikla. Podívejte se, jak to mají zařízeno těžaři. Tykač a Bakala mají svoje spolky, nátlakové skupiny a nadace, které ovlivňují strategická politická rozhodnutí, na která doplácejí všichni občané této země. Dnes vznikla konečně aliance, která bude hájit zájmy obyčejných lidí.“

*

Sněmovna propustila do dalšího projednávání návrh zákona Plzeňského kraje, který mění NP na lunapark. Návrh zákona o NP Šumava předložený Plzeňským krajem, de facto znamená zrušení národního parku. Otevírá jej výstavbě a většinu lesů převádí na běžné komerční hospodaření. Podle plzeňského návrhu má veškeré zakázky na těžbu a prodej dřeva v národním parku dostávat nová společnost řízená regionálními politiky. Plzeňští radní navrhují, aby se takzvané třetí (a nově vytvořené čtvrté) zóny, kde se může stavět a jež nyní tvoří asi 5 % národního parku, rozšířily na téměř 70 % jeho území. Radikální změna by většinu parku otevřela další zástavbě hotely či rekreačními středisky včetně developerských projektů nových sjezdovek, lanovek či golfových hřišť. Většina lesů v národním parku by se podle návrhu zákona měla napříště řídit pravidly lesního zákona, který platí pro komerční lesy. Nyní všechny lesy v národním parku – bez ohledu na to, zda jsou ponechány divoké přírodě, nebo se v nich kácí – podléhají zákonu o ochraně přírody a krajiny.  Odhlasovaný návrh však požaduje, aby ochraně přírody podléhaly pouze první zóny, kterým mělo být vyčleněno jen 18 % národního parku, a zbytek se řídil stejnými pravidly jako běžné lesy určené k pěstování a těžbě dřeva. Podle plzeňského návrhu by národní park měl přestat vypisovat výběrová řízení na lesní práce podle zákona o veřejných zakázkách. Veškeré zakázky – včetně prodeje dřeva – by měla napříště dostávat nově zřízená obecně prospěšná společnost, kterou by kontrolovali regionální politici. Národní park a ministerstvo životního prostředí by v ní měly mít pouze dvě ze šesti míst ve správní radě. Přitom nikde v návrhu není řečeno, co by se mělo dít se ziskem z prodeje dřeva.

*

Senát podpořil návrh zákona, který by usnadnil průmyslovou výstavbu na zemědělské půdě, přichází totiž s rozsáhlými výjimkami z placení poplatků za zábor kvalitní půdy právě pro ty, kdo ji likvidují nejvíc. Podobný návrh byl dosud neúspěšně prosazován pokoutným způsobem – cestou legislativních přílepků. Skupina senátorů získala podporu většiny svých kolegyň a kolegů pro svůj návrh zvýhodňující zábory půdy pro logistické a průmyslové komplexy na okrajích měst a obcí. Právě tyto stavby přitom nejčastěji zabírají volnou krajinu. Poplatky za zábor mají investory motivovat k využívání zastavěné a méně kvalitní půdy místo volné krajiny. Senátory navrhovaná rozsáhlá výjimka by tuto motivační funkci poplatků zrušila, čímž by navíc připravila státní rozpočet o nejméně desítky milionů korun ročně na příjmech z poplatků. Návrh bude nyní projednávat Poslanecká sněmovna. Rozsáhlá změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu snižuje platby za zábory nejcennější krajiny – od ochranných pásem léčivých zdrojů a minerálních vod až po národní parky. Ze všech nejméně mají podle nového senátorského návrhu za zábor půdy platit právě nová skladiště a průmyslové závody.

This entry was posted in Novinky and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.