Loňské září oslavilo hnutí Critical Mass dvacáté narozeniny

546836_430885013627272_1671933138_n-150x150Text převzatý z webu Prahou na kole přibližuje knihu, která vyšla ke dvacátému výročí vzniku Critical Mass, které bylo loni v září.

U příležitosti dvacátého výročí vzniku Critical Mass vyšla kniha Shift Happens, shrnující postřehy z cyklojízd na celém světě. Nutno říct, že v ČR je Shift Happens v mnoha ohledech nebezpečná kniha. Obsahuje totiž všechno, co jste o cyklojízdách tušili, ale báli jste se to přiznat.

Začíná to už principem. Critical mass v té nejčistší podobě koincidence – setkání náhodných cyklistů, kteří jedou stejným směrem, bez jeho předchozího určení – narušuje základy spořádaného uvažování. A činí tak neobyčejně povznášejícím a zábavným způsobem. Je to pozitivní narušení statutu quo. Jízda v bezpečné bublině přináší tak silný zážitek, že může přetvořit vnímání města ze strany jednotlivce. A to je pro někoho nebezpečí, které je třeba eliminovat.

Critical mass má tolik podob, v kolika městech se koná. Od té základní, náhodné koincidence, lze jít cestou k cyklistické demonstraci, nebo naopak, do víkendových projížděk využívajících principu vyjednání trasy pro daný termín na tradičním místě startu. Často je to vnější vliv, který dá pravidelným jízdám nový impuls, nebo definitivně změní jejich směřování. Cyklojízdy se mění v prostoru i čase. Kniha na řadě příkladů dobře ukazuje cyklický vývoj cyklojízd, které dosáhnou v každém městě svého „zlatého věku,“ aby se časem buďto ustálily, nebo zanikly. Stejně, jako balík cyklistů v Číně potřeboval „kritickou masu“ k překonání ulice (odtud název „critical mass“), i k životu cyklojízd je třeba jistého kritického množství těch, pro které je akce dostatečně zábavná na to, aby na ní opakovaně jezdili – a pokud to není dostatečně zábavné, neděje se tak.

Budapešť.

V knize se dozvíte vše o velkých událostech kolem cyklojízd. Lehce sáhnete do historie environmentálních jízd dávno před cyklojízdami. Zjistíte, že dvacet let cyklojízd v jejích kolébce, San Francisku, rozhodně nebylo monolitem beze změn. Dozvíte se, co je to „adrenaline squad“ a že se s ním těžko vypořádávají všude na světě. Odhalíte, že důvod, proč byly cyklojízdy v New Yorku a Portlandu pronásledovány policií až do jejich vyhlazení, byl prostě ten, že je policie na základě náhodného personálního propojení mylně považovala za akce pořádané konkrétními protibushovskými anarchisty – a jakmile se do věci vložila, sama je svou intervencí změnila do konfrontační podoby, která přestala být pro účastníky zábavná. Nicméně právě Portland a New York následně začaly zřetelně zlepšovat podmínky pro cyklisty.

Příspěvek z Porto Allegre přinese podrobnosti o nešťastné události, kdy zešílevší řidič projel skrz dav cyklistů. Pochopíte, co stálo za masovým úspěchem cyklojízd v Budapešti. Zjistíte, jak funguje precedentní právo, které učinilo z londýnských cyklojízd „tradiční“ akci, nezrušitelnou soudem. Dozvíte se o fenoménu dobrovolných cyklodílen, těsně spojených s autonomním hnutím. Myšlenky critical mass měly ohlas i v řadě jiných aktivit, jako jsou dálkové jízdy, často se silným environmentálním nebo politickým poselstvím. Konečně, zjistíte, jak jízdní kolo skutečně pomáhá měnit svět, třeba logistickou podporou hnutí Occupy. Cyklistické skupiny se dokonce staly „jezdectvem“ podporujícím moderní demonstrace, jízdní kolo je zde zbraní proti režimu. Na druhou stranu, myšlenky Cricital mass se v Římě staly podnětem, který naprosto přetvořil tamní byrokratický způsob organizování víkendových výletů v místních cykloklubech.

Kapitoly z Prahy jsou (ať se na mě jejich autor, Daniel Mourek nezlobí), proti tomu vlastně nezajímavé. Historie pražských cyklojízd je téměř prostá dramatických událostí, jako jsou opakovaná rozprášení policií, zabavené soundsystémy, soudní procesy, v evropském měřítku zaznamenání hodné účasti nebo výrazný obrat v rozhodování města. Naše cyklojízdy jsou tak učesané a konformní, jako je naše povaha. Jejich transformace do akcí promýšlených Auto*Matem je striktně definuje a dost popírá původního ducha Critical mass. Kdyby se ale pražské cyklojízdy nekonaly organizovaně, asi by se změnily natolik, že by je nepoznali ani dlouholetí pravidelní účastníci — a nebo by zanikly, kdo ví.

Praha.

Přesto, ať se individualisté cukají, ukazuje se stejně, že teprve masové jízdy cyklistů jsou účinným nástrojem, jak donutit město dělat něco ve prospěch cyklistické dopravy.

Zmínil jsem, že v českém diskursu je kniha nebezpečná. Ano, asi jako by byla jakákoliv kompilace jakéhokoliv jiného nedávného hnutí rozšířeného v západním světě. Sbírka materiálů vytvořených bez ohledu na náš český rybníček ukazuje, že často nelze dost dobře oddělit volání po změně dopravní politiky a politický aktivismus. Kladivo, které na nás chtějí použít odpůrci cyklodopravy, se v obraze těchto zemí zdá být na první pohled pravdivé. Jakkoliv pro nás je kolo spíše nástrojem změny fungování města, v řadě jiných měst je jízdní kolo spíše úspěšným nástrojem hnutí proměny světa zdola. A oba přístupy fungují.

V českém prostředí se kolo nepovažuje prostředek vyvracející z kořenů kapitalistický systém. Ti, kdo si našli terč v našem uhlazeném cyklistickém aktivismu, se mýlí stejně, jako se při potlačování tamních Critical mass mýlila newyorská a portlandská policie.

Ve světovém měřítku jsou ale cyklojízdy často současně nástrojem boje za lepší město, i proklamací větší nezávislosti lidí na stávajícím systému. Jazyk použitý v řadě příspěvků (zejména z amerického kontinentu) bude v našich očích tak extrémně levicový, že domácí cyklisty zvyklé na štítivý odstup od čehokoliv kolektivního může vyděsit k smrti – a ty nejortodoxnější snad i sundat z kola. Přesto, jakkoliv je naše zkušenost s předchozím režimem neoddiskutovatlná, právě cyklojízdy ukazují, že přeženeme-li náš individualismus, sami se vzdáváme i značné části hodnot, které tvoří západní civilizaci.

A právě proto bych tuto publikaci doporučil i zavilým odpůrcům cyklojízd.

Shift happens! – Critical mass at 20
Edited by Chris Carlsson, LisaRuth Elliott, Adriana Camarena
Full Enjoyment Books, 2012; published under Ctreative Commons License, attributtion, share-alike, noncomercial

Další informace www.sfcriticalmass.org

Zakoupit lze na této adrese.

Závěrem bych rád informoval, že vybrané kapitoly z knihy budeme postupně překládat do češtiny. Máte-li někdo zájem o pomoc s překladem (a šanci tuto knihu si tak na nějaký čas zapůjčit 🙂 ), pište na mail redakce@prahounakole.cz .

Radparade Vídeň.

This entry was posted in Novinky and tagged , , , . Bookmark the permalink.