V Olomouci se konala akce Vynášení Morany Šantodrapové

IMG_9812-150x150Datum nebylo vybráno náhodně, neboť 6. dubna se totiž takzvané Morany –  symboly zimy a zla – vynášejí. Tento staročeský lidový zvyk ukončující  období zimy se v Olomouci obsahově aktualizoval – symbolem zla se stal  objekt plánovaného mrakodrapu Šantovka tower, který měl navždy znehodnotit  panorama města a narušit staletí stabilizovanou hodnotovou a architektonickou hierarchii. Mrakodrap se tak stal symbolem současné zkažené civilizace a zkorumpované společnosti. Propojení mrakodrapu s postavou  Morany mělo rovněž další rozměr – mrakodrap totiž schválila v rozporu s  platnou legislativou nejmenovaná úřednice olomouckého magistrátu, která si  tím vysloužila kritiku a opovržení ze strany odborné a uvědomělé veřejnosti. I když byl nakonec zhoubný projekt mrakodrapu zastaven rozhodnutím Krajského úřadu, je možné, že se znovu objeví v redukovanější podobě. Navíc bylo  vhodné se s tímto symbolem developerské devastace města symbolicky  rozloučit, stejně jako s lidmi, kteří jej podporují.

Postava Morany byla pojata v tradičním duchu ze dřeva a slámy, šaty však  byly provedeny z krepového papíru, aby byla figurína co nejvíce rozložitelná a ekologická. Nový význam Moraně dodala papírová „mitra“ v podobě Šantovka tower a logo Šantovky pověšené na hrudi.

Začátek akce byl naplánován před budovou olomouckého magistrátu, kde byl  mrakodrap schválen. Bohužel účastníků nedorazilo mnoho (cca 15), což lze  vysvětlit nedělním datem a tím, že kauza byla pro většinu lidí již uzavřená  a necítili potřebu se znovu nějak zapojit. Po krátkém úvodním slovu se  průvod vydal přes pás olomouckých parků směrem k obchodnímu centru Šantovka, vedle nějž měl být mrakodrap postaven. Po cestě účastníci zpívali několikrát píseň Morávku, Morávku, která byla složená na melodii lidové písně Beskyde,  Beskyde.

Morávku, Morávku, lid po tobě ide,

Tys chtěl mít Šantodrap a to ti neprojde

Tys chtěl mít Šantodrap a to ti neprojde

Aj ty ouřade náš, černů dušíčků máš,

kdo ti ju vypere, když podporu nemáš,

kdo ti ju vypere, když podporu nemáš.

Už není Novotný, ale jen pták slabý,

on vám nevypere vaše příjmy černý,

on vám nevypere vaše příjmy černý.

Prachy nevypere, ani nevyvalí,

až půjdou za katr, každý nás pochválí,

až půjdou za katr, každý nás pochválí.

Všeci maj problémy se svóju chudobu,

a ty sa nestaráš, na vzdor pánu bóhu

a ty sa nestaráš, na vzdor pánu bóhu.

Všeci sa honíjó, boja sa bojíjó,

my sa nebojíme Olomouc nedáme

my sa nebojíme Olomouc nedáme!

V pauzách se pak provolávalo: Šantodrapu zmar, Olomouci zdar! Kromě zpívání  se také bubnovalo, chřestilo, pískalo na flétnu a točily se i dvě řehtačky,  takže průvod vzbuzoval dostatečnou pozornost u nedělních návštěvníků parku i obchodního centra. Původně měl průvod skončit u řeky Moravy, nicméně nakonec bylo rozhodnuto akci ukončit přímo u Šantovky na terase nad Mlýnským  potokem, neboť zde byla šance přitáhnout větší pozornost publika. Zpívání a  následné zapálení Morany přitáhlo ovšem i pozornost ostrahy obchodního  centra Galerie Šantovka. Než se však jeden zástupce ochranky chrámu konzumu stačil dostavit, sletěla plápolající figurína do vody a „mitra“ v podobě Šantovka tower  odplouvala z města pryč. Tímto byla akce ukončena a účastníci se pokojně rozešli.

This entry was posted in Novinky and tagged , , , . Bookmark the permalink.