Co to je Animal Rights Militia

2b9729bebe_19326629_o2-150x150Prohlášení k nedávným útokům na kožešinové farmy bylo podepsáno akronymem ARM. Co se za ním s největší pravděpodobností skrývá?

Animal Rights Militia (ARM) začala fungovat v Anglii před třiceti lety s podobnou filozofií jako Justice Department. I když ARM podporuje Animal Liberation Front a další podobné strategie, domnívá se, že Animal Liberation Front nejde, co se týče přímých akcí, dosti daleko. Efektivnějších vítězství může být dosaženo falešným otravováním a podobnými strategiemi.

První vítězství začala v 80. letech dvěma úspěšnými útoky v San Jose, Californii. Při první akci, 1. září 1987 v Kalifornii, byl San Jose Valley Veal Inc. spálen sklad na výrobky z papíru a tím způsobená škoda 100 000 dolarů.

Druhá akce způsobila mnohem více škody – 230 000 dolarů pro Ferrara Meat Company , když byla 26. listopadu 1987 zničena stodola se senem a obilím.

Dějištěm jedné z nejznámějších akcí ARM se stala Anglie v roce 1984. Mars Company prováděla na zvířatech děsivé pokusy se zubním kazem, a nevypadalo, že by přestali. Po prohlášení do médií, že Mars, čokoládové tyčinky, byly otráveny, stáhla společnost, s velkou finanční ztrátou, své tyčinky z prodeje. ARM později přiznala, že zpráva o otrávení byla falešná, ale společnost si uvědomila možnost dalších akcí a odstoupila od experimentů na zvířatech.

Úspěch této akce ukazuje, že ekonomická sabotáž je pro osvobozovatele zvířat silný a efektivní nástroj. Kdykoli se společnosti jakože něco děje s jejich produktem, potenciální ublížení jejím zákazníkům je pro ně příliš závažné, než aby je ignorovali. Pochopením této skutečnosti využívá Animal Rights Militia takto vyvolaného strachu k přímé pomoci zvířatům.

Od roku 1990 byla ARM aktivní také v Kanadě. Podobná akce proti výrobci sladkostí se odehrála 2. ledna 1992. Experimenty na zvířatech ve výzkumu Cold Buster zahrnovaly zmrazení, hladovění a vstřikování léků potkanům, včetně barbiturátů. Tvůrce Cold Buster, Larry Snah, vivisektor na Univerzitě v Albertě, byl také spoluvlastníkem společnosti, která vyrobila tyčinky. Výsledkem šestnácti let výzkumu na zvířatech byl tento výrobek.

Sdělení, že 87 tyčinek Cold Buster je otrávených tekutým čističem na trouby a znovu vráceno do obchodních regálů ke spotřebě veřejnosti. Sdělení a vzorky kontaminovaných tyčinek byly poslány do TV stanic a novin. Způsobená ekonomická škoda společnosti byla obrovská. Odhadovala se na víc jak 1 milion dolarů pro výrobce této sladkosti jen za stáhnutí z prodeje. Nepochybně byla tato akce přesvědčivým vzkazem pro další společnosti zapojené ve vivisekci, že i oni riskují ztrátu miliónů.

O dva týdny později ARM oznámila, že zpráva o otrávení byla klamná. Stejně jako u dříve zmíněného případu falešné zprávy o Mars, společnosti nemůžou riskovat ublížení zákazníků, takže jsou donuceny stáhnout zboží, a to zvyšuje ztráty. Dalším vítězstvím pro zvířata bylo, když kanadské ministerstvo obrany zrušilo své financování výzkumu.

23. dubna 1992, na Mezinárodní Den Laboratorních Zvířat, poslala ARM důraznou zprávu jednomu vivisektorovi. Ve Vancouveru, British Columbia, v domě vivisektora Hanse Fibigera. Fibiger, vivisektora Univerzity of British Columbie, byl červenou barvou politý dům i příjezdová cesta. Na okno mu bylo napsáno slovo “bídák”, spolu s AR slogany na příjezdové cestě.

Další falešná zpráva o otrávení byl ARM oznámena 23. prosince 1994 ve Vancouveru, British Columbii. ARM tvrdila, že napustili těla krocanů jedem na potkany, náhodně rozmístěných v různých potravinových a levných prodejnách v oblasti Lower Mainland. Vzorky byly poslány médiím, ale když je policie otestovala, zjistilo se, že kontaminovány nebyly.

Protože společnosti nemůžou riskovat, že některé zboží kontaminované je, tak krocani v hodnotě 1 milionu dolarů byly odstraněny z prodeje. Health Canada nějakou dobu po falešném poplachu stále prováděli testy, aby zkoumali stav krocanů. Supermarkety, prodávající tyto krocany, a Turkey Producers Coop (Zpracovatelé Krocanů) přišly o miliony dolarů.

Další akce Animal Rights Militia v Anglii zahrnují útoky se zápalnými bombami způsobující zneuživatelům zvířat ekonomickou škodu. Například do C.H. Brown’s saddlery&leather shop (Jezdecké zboží & kůže C.H. Brown), Madison and Westworld leather shops (Kožešnictví Madison a Westworld), Edinburgh Woolen Mill (Edinburghská úpravna Vlny), Nurse’s fur store (Kožešnictví Nurse) byly skupinou ARM umístěny zápalné bomby. C.H. Brown’s saddlery&leather shop byla způsobena škoda desítek tisíc dolarů. Tohle je jen jeden příklad jak zatím úspěšná ARM byla.

Další případ byl 24. srpna 1994 kdy dvěma zápalnými bombami umístěnými v Sports and Model Shop (prodávající kožené zboží), Suede and Leather Shop (Usňové a kožené zboží), a Cancer Research Fund Shop (Fond výzkumu rakoviny) byla způsobena více jak 4 000 000$ škoda. V obchodě skotských rybářských potřeb, spolu s lékárnou Boots byly umístěny bomby. Proti Boots, podporujícím testování na zvířatech, probíhaly dlouhotrvající kampaně.

I na menší společnosti Boots bylo zaměřeno, když například 16. září 1994 bylo několik bomb umístěno do Fads DIY. Dvě větve Boots, společně s Lindsey Brother bloodsport shop (lovecké zboží) a Imperial Cancer Research Foundation shop (Fond výzkumu rakoviny) byli v této akci též terčem. Dalších 4 000 000$ škody. Po tolika ekonomických sabotážích Boots konečně odprodali svou farmaceutickou sekci, aby se vyhnuli dalším akcím aktivistů za práva zvířat.

Spolu s ekonomickými sabotážemi byli ARM ve Švédsku obzvlášť úspěšní s přímým osvobozováním zvířat. Aktivisté v Uppsale, 15. ledna 1998, vpadli do laboratoří patřícím Bio Jet Survive. Zachránili 92 morčat. Několik samic bylo březích, takže bylo zachráněno asi 120 morčat. Co dělá tuto akci tak obzvlášť úspěšnou je, že chovatel Rothe Olofsson, je sám vivisektorem na Uppsalské Univerzitě. Údajně oznámil, že morčata nahrazovat nebude, a raději obchodu zanechá.

Od svého počátku ARM prokázala účinnost přímých akcí provedených proti zneuživatelům zvířat. Opětovně, jejich akce byly strategické a omezující ty, kdo profitují z mučení zvířat.

This entry was posted in Teorie and tagged . Bookmark the permalink.