Nejdéle trvající blokáda proti frackingu skončila: Chevron prohrál

zurawlow-150x150Převzato z webu Stop HF.

Protest zprvu jen zemědělců a místních obyvatel přerostl v mezinárodní solidaritu pomocí dalších aktivistů z celé Evropy i USA. Hlavní tíže ale spočívala na místních zemědělcích a obyvatelích východního Polska v okolí Žurawlówa, kteří zde blokovali protiprávně obsazené pozemky Chevronem. Chevron měl povolení pouze na seismický průzkum (i jen ten zničil několik studní a část občanů přišla o pitnou vodu). Přesto a opakovaně se pokusil načerno budovat těžební plošinu. Zemědělci však rychle zareagovali a na jejich cesty umístili zemědělskou techniku, aby na pozemek pronajatý Chevronu nemohla přijet další technika.

Blokáda Chevronu trvala 400 dnů, 24 hodin denně.

Blahopřejeme polskému Žurawlówu a okolním obcím k jejich odhodlání bránit právo, jejich půdu a tím i jejich zdraví, jejich vodu a to nejen proti agresivní firmě Chevron, ale i proti úplatky zničené státní správě a kléru, kteří nepokrytě straní těžbě břidlic a dodržování práva ignorují.

Tento protest názorně ukazuje, jak stát nejen ignoroval, ale dokonce šel proti vlastním lidem ve jménu vidiny peněz a lží HF lobby.

This entry was posted in Novinky and tagged , , , . Bookmark the permalink.