BĚHEM BŘEZNOVÉHO PROTESTU VYPÁLENO ŘEZNICTVÍ

imagesPřevzato ze Země Především!

1. května bylo během protestu vypáleno žeznictví v Santiagu. Překlad uznání odpovědnosti:

“…. Žhářský útok sestával z částečného vypálení řeznictví nazvaného ‘doña carne’ umístěného na rohu Chacabuco a Alameda. Použili jsme 5 litrů benzínu a parafinu v poměru 1:1, způsobili jsme škodu ve výši několika milionů pesos a několik dnů nečinnosti. Abychom svůj úmysl ještě více ozřejmili, nedovolili jsme spolu s několika maskovanými lidmi získání masa či jeho vedlejších produktů, protože poslední možností byla sabotáž, destrukce a žhářství, stavíme se jako zarytí podporovatelé osvobození zvířat.”

This entry was posted in Novinky and tagged , . Bookmark the permalink.