STOVKY ZVÍŘAT ZACHRÁNĚNY Z FAREM

150px-ALF_logo.svgPřevzato ze Země Především!

Anonymní zpráva:

“Tohle je report o akcích provedených alfem v jižní Anglii během posledních čtyř měsíců. Všechna osvobozená zvířata mají teď domovy, kde mohou prožít své životy bez bolesti, strachu, týrání a vraždy. Tyto akce jsou věnovány našim vězňům a těm, kdo trpí represemi po celém světě, a ztraceným soudruhům, kteří nikdy nebudou zapomenuti, Gilly and Marion. 100 NOSNIC

25 KROCANŮ

100 NOSNIC

50 NOSNIC

160 NOSNIC

3 KRÁLÍCI

2 MORČATA

6 KACHEN

Dokud nebudou všichni svobodní
ALF

This entry was posted in Novinky and tagged , , . Bookmark the permalink.