Tři lišky, stovky ptáků zachráněny v Mexico City

Mexico_June16anonymní zpráva z Earth First! Newswire:

“Ve čtyři hodiny ráno, zatímco bylo takzvané mexico city přikryto policií, znečištěním a nepokojným kapitalismem, bylo 320 ptáků a 3 lišky osvobozeno z Mercado Sonora, rušného bodu distribuce nelidských bytostí unesených ze svých domovů a nacpaných do hrozných podmínek lidské nedbalosti.

Všechny lidmi označené ptačí druhy, které roztáhly svá křídla, jako Amazilia beryllina, Aquila chrysaetos a Pharomachrus Mocinno, se nachází v ‘mexickém’ bioregionu; proto doufáme, že mají větší šanci vrátit se na svá bidýlka, či alespoň najdou nová, kde budou moc odpočívat a pokračovat ve své barevné existenci.

O lišky se postaral náš soudruh a převezl je do bioregionů, kde znovu začnou skotačit v zeleni.

I když jim nemůžeme pomoci všem naráz, ani určit osud těch, které jsme osvobodili, můžeme rozbít jejich okovy, zmírnit jejich utrpení a nabídnout místo k nadechnutí a úniku do zbývajícího habitatu.

Naneštěstí zbývá mnoho klecí, mnoho životů, zaplněných a dusících se. Z tohoto důvodu vysíláme tuto zprávu, tento výkřik do vláken civilizace.

Všem spolubytostem, ať se identifikujete jako ‘aktivista’, ‘radikální’, ‘anarchista’, ‘pankáč’ atd…

Všichni máme možnost, schopnost, bránit život (lidský i nelidský). Každý den si vybíráme, jak se budeme chovat ke svému okolí. Každý den se bytost třese v rohu klece. Každý den se výhonek tlačí proti betonu. Nezapomínejme na náš potenciál jednat podle svých hodnot. Ať už jde o šíření příběhů a inspirace, péči o semínka či nasazení masky a tiché otevírání dveří… atd. VŠICHNI máme roli v boji za osvobození.

V instinktivním povstání,

LATTAL

Liberación Animal Transfronteriza / Libération Animale Transfrontière / Transborder Animal Liberation”

This entry was posted in Novinky and tagged , . Bookmark the permalink.