Co je špatně s obnovitelnou energií?

Tento text je převzat a přeložen z blogu. Byl nám zaslán s žádostí o zveřejnění.

 

 

 

1

Solární panely a větrné turbíny nevznikly jen tak z ničeho. Jsou tvořeny z kovů, plastů a chemikálií. Tyto zdroje byly vytěženy ze země, transportovány, zpracovány a přetvořeny ve výrobek. Každý krok s sebou nese zničující stopy: zničené prostředí, kontaminovanou vodu, kolonizaci, toxický odpad, otrockou práci, emise skleníkových plynů, války a korporátní zisky. Obnovitelné zdroje nemohou nikdy nahradit infrastrukturu fosilních paliv, jelikož je na nich zcela závislá jejich
vlastní existence.

2

Většina elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů je používána ve výrobě, při těžbě a při dalším průmyslu, který ničí planetu. I kdyby byl způsob výroby elektřiny neškodný, její využití neškodné rozhodně není. Každé elektrické zařízení způsobuje při procesu výroby stejnou míru devastace. Z živých prostředí – lesů, řek, oceánů – se stávají neživé zboží.

3

Cílem přechodu z konvenční výroby elektřiny na obnovitelnou je udržení stejného systému, který zabíjí živý svět, zabíjí nás všechny, a to rychlostí až 200 druhů organismů denně. Snížením poměru uhlíkových emisí nedosáhneme udržitelnosti. Tomuto systému neprospěje udržitelnost, ale zánik.

4

Lidé a všechny živé bytosti získavají svou energii z rostlin a zvířat. Průmysl potřebuje k přežití elektřinu a k jeho napájení je obětováno životní prostředí a potrava všech živých tvorů. Orná půda a lesy nejsou zabírány jen pro infrastrukturu samotnou, ale například také kvůli dolům, kvůli zpracování vytěženého materiálu a uskladnění odpadu, který je při tom produkován. Zajištění energetické bezpečnosti průmyslu se děje na úkor energetické bezpečenosti živých stvoření (tedy nás všech).

5

Větrné elektrárny a solární panely generují čisté energie (tedy té, která zbude po odečtení vynaložené energie) malé množství, pokud vůbec nějaké. Množství energie, které se vynaloží v hornictví, zpracováním, výzkumem a vývojem, přepravou, montáží, údržbou a následnou likvidací těchto technologií je téměř stejné nebo v některých případech dokonce větší než následně vygenerovaná energie. Princip obnovitelných zdrojů byl popsán jako praní špinavých peněz: zpracováním špinavé energie získáme čistou energii. (Ačkoliv je to stejně irelevantní, protože to, kolik energie se vytvoří, neospravedlňuje ničení živého světa.)

6

Obnovitelná energie je dotována z peněz daňových poplatníků, které jdou přímo nadnárodním korporacím. Investice do obnovitelných zdrojů je výrazně zisková. General Electric, BP, Samsung nebo třeba Mitsubishi – ti všichni profitují z obnovitelných zdrojů a tyto peníze investují do svých dalších obchodních aktivit. Pokud environmentalisté uznávají prohlášení korporací o tom, co je dobré pro životní prostředí, tak je tu něco hodně špatně.

7

Více energie z obnovitelných zdrojů neznamená automaticky méně konvenční energie nebo méně emisí uhlíku. Znamená to pouze celkové zvýšení vyráběné energie. Velmi málo uhelných elektráren a plynáren bylo kvůli obnovitelným zdrojům vyřazeno z provozu.

8

Jen 20 % užívané energie na světě je ve formě elektřiny. Zbytek tvoří ropa a zemní plyn. Pokud by celosvětová produkce elektřiny byla tvořena bez emisí uhlíku (což stejně není možné), snížilo by to celkový objem uhlíkových emisí pouze o 20%. A i to by mělo malý důsledek, protože celosvětový objem užívané energie exponenciálně roste.

9

Solární panely a větrné turbíny mají životnost okolo dvaceti třiceti let. Následně musí být rozebrány a nahrazeny. Proces výroby, při kterém dochází k těžbě zdrojů, zněčišťování a vykořisťování, není věc, která se stane jednou, ale má tendenci pokračovat a expandovat.

10

Ke snížení emisí, ke kterému mají směřovat obnovitelné zdroje, by mohlo jednoduše dojít zvýšením efektivity stávajících uhelných elektráren za mnohem nižší a přijatelnější cenu. To ukazuje, že celý průmysl obnovitelných zdrojů není prakticky ničím jiným než vytvářením zisku, který není prospěšný nikomu jinému než investorovi.

This entry was posted in Teorie and tagged , . Bookmark the permalink.