Hambašské obránce a obránkyně přišlo podpořit přes 400 lidí

10.prosince přilákala “procházka” Hambašským lesem přes 400 lidí. To ukazuje  vlnu podpory, která se neomezuje na region tzv. Německa, ale přichází z celého světa. A to právě ve chvíly, kdy se obhájci plundrování lesa, již nedokáží nebo nechtějí skrývat za účelová tvrzení o opouštění těžby uhlí vzhledem k jeho dopadům na klima. Místo toho se v zájmu RWE, snaží přesměrovat pozornost a ospravedlnit velkou policejní akci směřující k likvidaci odporu obránců a obránkyň  Hambi tím, že hovoří o jejich údajném extremismu a násilném chování.

Není žádnou novinkou snaha o kriminalizaci celého hnutí proti klimatické změně a ostatních environmentalních skupin, které využívají takové “nepříjemné taktiky”, jako jsou blokády silnic, blokování zařízení na ničení planety  a mnoho dalších metod. Mnoho příznivců z okolí i z daleka si uvědomilo, že je to možná jedna z posledních šancí, kdy je ještě možné vidět světově unikátní  Hambacher Forest v jeho současné podobě.  Vyjádřili aktivistům a aktivistkám svoji upřímnou vděčnost tím, že s nimi sdíleli domácí  koláče, spoustu různých potravin, teplého oblečení a dalších zásob.  Neozbrojení “extrémisté”, obklopeni stovkami ozbrojených policajtů přicházejících do Hambachu, aby pomohli RWE vytvořit reálnou klimatickou nestabilitu. Logika tak typická pro kapitalismus.

Zvláštní poděkování patří i nejstarší  93leté účastníci “procházky”, která přinesla pletené  rukavice a čepici jako  dárek pro obránce/kyně starého Hambašského lesa: VIELEN DANKE!

převzato z VAP

This entry was posted in Novinky and tagged , , . Bookmark the permalink.