Cestománie: Na cestě za záchranou hambachského lesa

Tentokráte se na našich cestách vydáme do německého porýní, kde se nachází hambachský les, který by měl padnout ve jménu hnědého uhlí a někonečného růstu naší ekonomiky. Naštěstí pro planetu se našlo několik desítek lidí, kteří jsou ochotni tuto část planety bránit vlastními těly a tak se rozhodli les okupovat a zabránit tak dalšímu kácení tohoto starého lesa.

Pro začátek se podívejme na stručný úvod do celé problematiky.

Obránci lesa jsou různí lidé s různými pohledy na věc, ale spojuje je odhodlání ubránit přírodu před ekonomickými zájmy.

K čemuž jsou ochotni dojít za použití jakýchkoliv prostředků!

Na rozdíl od uhelného průmyslu je obrana příroda otevřená i pro ženy.

A nakonec se podívejme jak celý les a vše kolem něj vidí místní.

Odkazy na oficiální web v němčině, angličtině, francouzštině a španělštině.

This entry was posted in Reporty and tagged , , , . Bookmark the permalink.