ZAD: Intergalaktický víkend

Přínášíme překlad pozvánky na akci nazvanou Intergalaktický víkend, která se bude konat na přelomu srpna a září v autonomní oblasti známé pod zkratkou ZAD, která se nachází na západě Francie poblíž městečka Notre-Dame-des-Landes.

Po dlouho očekávaném vítězství nad projektem letiště se snažíme po brutálním jaru postavit znovu na nohy. To bylo poznamenáno dvěma fázemi evikcí, během kterých se chtěla vláda pomstít za veřejné zostuzení, které pro ně ZAD představoval po tolik let. Masivní policejní nasazení znamenalo mnohá zranění, destrukci některých obydlí a životních prostorů a také dlouhodobou přítomnost vojska. Stát byl však donucen se vzdát od možnosti jít ještě dál, aby zcela vymítil naši přítomnost na tomto území. Odpor na zemi, solidarita všude možně a vyjednávací procesy, které měly za následek udržení statusu quo, které zachovalo mnoho domovů, společných prostor a aktivit na většině území, kterou spravuje hnutí.

Přesto však to, co jsme dokázali zachovat dnes, může být znenadání ohroženo znovu. Administrativně, politicky nebo vojensky. Zatímco se ZAD léčí ze svých ran a dává znovu dohromady, práce na polích a budovách pokračují a my se připravujeme na boje následujících měsíců. Ty však jdou daleko mimo nás a jsou spjaty s dalšími lidmi po celém světě. Tyto boje souvisí s kolektivním a respektujícím využitím země, sdílením společných statků, pochybováním o státech a hranicích, vyvlastněním našich domovů, možností výroby a výměny osvobozené od pout trhu, možnostmi sebeorganizace na okupovaných územích a práva na nich svobodně žít…

Tento víkend od 27.8. do 2.9. 2018 bude výsledkem více než dvou let budování a zároveň zahájení projektu Ambazada, který má za cíl vítat buřiče a povstalce z celého světa na ZADu Notre-Dame-des-Landes. Vzdát čest a oslavit otevření Ambazády můžeme jedině věcí očividnou, a to svoláním nového intergalaktického týdne. Doufáme, že to napomůže k dalšímu pokroku a novým vyhlídkám, které měla za cíl podzimní mobilizace v našich krajích i za hranicemi.

Otevřená setkání mezi okupovanými územími a hledání autonomie

Jsou tu stále otázky, které nastali během uplynulé sezóny na ZADu a jsou stále v nás. Například to, jak na okupovaném místě zakořenit, aniž bychom zde příliš zdomácněli, uzavřeli se do vlastní komunity a zároveň mohli být více otevření v našich hnutích, kritičtí k mocenským bojům a přímým vztahům k státu a možnostmi dílčích vítězství. Během uplynulého kritického období jsme museli najít aspoň částečné odpovědi, museli jsme přijmout rozhodující volby čelíce tankům a enormnímu tlaku. Chtěli bychom se znovu pozastavit nad těmito rozhodnutími a tyto otázky sdílet s dalšími projekty a prostory, které se zrodili z boje a mají již zreflektovanou vlastní zkušenost. Část týdne bude věnována otevřeným setkáním s hosty z projektů jako Wendland v Německu, Christiania v Dánksku, svobodné předměstí Lentillères ve Francii, Errekaleor v Baskicku a možná i Exarchie v Řecku. Každé z těchto území nám může říci jak zvládlo tyto otázky a následovat bude společná diskuse.

Na další rovině tu jsou lidé po celém světě, kteří vzdorují kulturní asimilaci a liberální ideologii. V přípravě jsou i setkání věnováná těmto zkušenostem.

Historické návaznosti a revoluční odkazy

Během některých večerů vám také nabídneme možnost cestovat časem a nahlédnout tak do významných bojů v různých částech Evropy. Revoluční Itálie sedmdesátých let, neměcké autonomní hnutí let osmdesátých nebo radikální antikapitalistické/ekologické hnutí let devadesátých v Británii, které mimo jiné změnili náš politický jazyk, akce a způsoby organizace. Náhlédneme do těchto významných událostí, abychom hledali odkazy a myšlenky, které nám mohou nabídnout tady a teď.

Další program, workshopy a setkání

Dále se připravuje různorodý program včetně následujícího:

– Odpolední setkání s kurdskou aktivistkou na téma ženského osvobozeneckého hnutí v Kurdistánu a roli žen ve společnosti i v hnutí.

– Prezentace o politické a společenské situaci v Mexiku, aktuální situaci místních bojů a prezidentských volbách, kterých se účastní kanditátka Marichuy, která je vyslankyní původních obyvatel Mexika.

– Svědectví nelegálních migrantů z Nantes a skupin, které pro ně organizují pomoc ve squatech, včetně administrativních procedur. Novinky ze zákonů pro migraci a poskytování azylu. Zpětná vazba od skupiny, která organizovala obsazení jedné z budov univerzity v Nantes, kde poskytli prostor pro migranty bez papírů a celková rekapitulace aktuální situace.

– Rána budou věnována stavebním pracem na různých místech. Pracovat se bude na posílení společných prostor ZADu, stejně jako na logistice pro kemp.

– Účastníci mohou navrhovat jakékoliv příspěvky k ohlášeným diskusím. Dále mohou na níže uvedených kontaktech zasílat další návrhy k workshopům a diskusím. Přesto jsme se však rozhodli věnovat hlavně pár hlavním tématům a společným chvílím, které by nás měli posunout společně dál, než se rozdělovat a vést několik paralelních diskusí.

– Přemýšlíme nad možností organizovat paralelně jiné setkání na jíném místě ZADu, které by bylo věnováno bojům na pracovišti a studentům. Zde by se naskytla možnost rekapitulovat místní boje uplynulého roku a mluvit o možnostech budoucích. Očekáváme jisté propojení mezi tímto setkáním a intergalaktickým týdnem.

Dejte nám vědět o svém příjezdu a podílejte se na podobě setkání

Napište nám, pokud chcete přijet !! Potřebujeme naplánovat logistické záležitosti předem a proto potřebujeme znát počet účastníků (prozatím máme připravenou infrastrukturu pro přibližně 300 lidí na celý týden). Věříme, že účastníci zůstanou celý týden, abychom mohli vytvořit alespoň určité kolektivní vědomí. Dejte nám prosím vědět do 31.7. ohledně počtu účastníků a předpokládáných datech účasti. Jídlo bude zajištěno na místě, ale nezapomeňte si vzít spacák a stan. Dejte také vědět jakými jazyk hovoříte, ať můžeme zajistit překladatele.

Pro kontaktování, registraci a veškeré dotazy nám dejte vědět na galaczad@riseup.net

Celý program intergalaktického týdne bude již brzy online na https://zad.nadir.org/ a také na www.zadforever.blog

Barevný plakát ke stažení: https://zadforever.files.wordpress.com/2018/06/intergalactic-eng1.pdf

Zdroj: https://zadforever.blog/2018/06/15/an-intergalactic-week-27-aug-2-sept/

This entry was posted in Akce. Bookmark the permalink.