Stereotypní chování v českých cirkusech

Přinášíme video a související text, který nedávno zveřejnil Kolektiv pro zvířata a kde se můžete dozvědět, co se skrývá za cirkusovou oponou.

Video

Co znamená stereotypní chování?

 • Stereotypní chování Je jedním z příznaků stresu u zvířat. (opakování nesmyslných pohybů – kývání se, chůze v kruhu apod.) Podle vyhlášky č. 346* Ministerstva Zemědělství o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat je chovatel povinen zajistit takové podmínky, aby ke vzniku stereotypního chování nedocházelo. * Předpis č. 346/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 107, ze dne 11. 7. 2006, § 1 odst. 1 a) ZDROJ: http://www.sagit.cz/info/sb06346
 • „Stereotypní chování je podmíněno frustrací, která pramení z nemožnosti projevovat specifické chování, nedostatkem behaviorálních příležitostí, nedostatečností sensorických stimulů, vyrovnáváním se se
  stresem nebo mozkovou dysfunkcí.“ (Mason 1991; Rushen a Mason 2006)
 • Jako hlavní příčina stereotypie se uvádí chronický stres, nedostatek podnětů, nízká komplexita a heterogenita prostředí. Zejména neodpovídající životní prostředí, například výběhy a ustájení
  v zoologických zahradách, velkochovech a farmách, zvláště pokud je do nich zvíře umístěno v raném věku.“
  (Dantzer a Mormède 1983).

Další výroky odborníků:

 • „Federace evropských veterinářů doporučuje všem evropským vnitrostátním příslušným orgánům zakázat používání divokých savců v cirkusech po celé Evropě, protože v žádném případě neexistuje možnost, jak mohou být splněny jejich fyziologické, duševní a socialní potřeby.“ZDROJ: https://www.fnovi.it/sites/default/fi..
 • „Zvířata (všechna) mají být chována za podmínek, které se co nejvíce přibližují přirozeným podmínkám. Cirkusy v tomto směru nemohou zajistit přirozené podmínky pro druhy volně žijících zvířat, ale ani pro jiné druhy zvířat.“ Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. Dipl. ECZM, přednosta Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců FVL VFU Brno.
This entry was posted in Reporty. Bookmark the permalink.