Klimatičtí aktivisté před soudem

Environmetální aktivisté jsou souzeni za přímé akce ve Velké Británii. Jedná se o několik skupin aktivistů, které spojuje širší hnutí za klimatickou spravednost. Prvními z nich jsou aktivisté účastnící se akce Great Climate Swoop, která byla jednou z menších akcí navázaných na Camp for Climate Action. Další jsou aktivisté bojující proti letišti v Manchesteru a náležící k hnutí Plane Stupid.

Během 17. října 2009 proběhla blokáda uhelné elektrárny Ratcliffe-on-Soar nedaleko Nottingthamu, která je třetím největším zdrojem emisí oxidu uhličitého do atmosféry. Akce s názvem Great Climate Swoop měla za cíl vyřadit elektrárnu z provozu. Důvodem této akce byl protest proti energetice fosilních paliv, jejichž spalování je příčinou globální klimatické krize. Aktivisté využívali několika taktik v různých skupinách, v níž nechyběla také například cyklistická. Během akce došlo k pokusům aktivistů proniknout do prostoru elektrárny, který byl ovšem velmi dobře střežen policií. Během dne bylo zatčeno 52 aktivistů za různé přestupky nebo přečiny.

Po 6 měsících zdánlivého klidu a sbírání informací provedla policie velkou razii proti některým zúčastněným aktivistům. Během časných ranních hodin 13. dubna 2009 zatkla celkem 114 aktivistů přítomných na protestech proti elektrárně pro podezření z úmyslu (konspirování) spáchat závažný přečin a z poškozování cizí věci. Aktivisté byli drženi až 20 hodin a poté byli propuštěni uprostřed noci v Notthinghamu, přičemž jim policie zkonfiskovala peníze a telefony. Podobné případy, kdy policie propustí politické aktivisty bez peněz a telefonu uprostřed noci na neznámém místě, nejsou výjimkou. Z těchto 114 lidí bylo 26 předvoláno před Královský soud v Nottinghamu. Jsou obvinění z úmyslu spáchat závažný přečin. Maximální trest jsou tři měsíce ve vězení, nebo pokuta 2 500 liber, případně obojí.

Šestici aktivistů, kteří se nerozhodli připustit úmysl spáchat tento přečin, začal soud vyšetřovat 10. ledna 2011. Dalším 20 aktivistům započal soud již 22. listopadu 2010. Tito aktivisté přiznali úmysl vyřadit z provozu elektrárnu, ale argumentují, že jsou nevinní, protože jednali v „obraně z nutnosti“. Jedná se o právní ustanovení podobné jednání v „krajní nouzi“. Podobné ustanovení již využili například aktivisté Greenpeace, kteří způsobili stejné elektrárenské společnosti škodu 30 tisíc liber, když jim pomalovali komín v elektrárně Kingsnorth. Soud tehdy shledal, že jednali v „krajní nouzi“ a bránili větším ztrátám v podobě klimatických změn. Přesto shledal soud dvacet obžalovaných aktivistů jako vinné již v prosinci 2010.

Zajímavý obrat nastal poté, když byl mediálně přetřásán případ Marka Kennedyho, který působil jako tajný policista mezi environmetálními aktivisty po dobu asi 10 let. Ten se po tu dobu účastnil mnoha protestů nejen ekologických aktivistů v několika zemích Evropy. Velmi sporné bylo jeho působení například v Kodani. Kennedy byl výrazně zapojen i do plánování přímích akcí proti elektrárně Ratcliffe. To vedlo Vrchního veřejného prokurátora, aby požádal Královskou prokuraturu o přešetření případu. Je to již páté zpětné šetření od medializace případů tajných policistů v řadách aktivistů.

V květnu 2010 se v Manchesteru pokusilo 17 aktivistů o přímou akci s cílem dočasně vyřadit z provozu letiště. První skupina postavila tripody, kterými zablokovali vjezd a zabránili přivážení a odvážení věcí leteckého dopravce. Rozvinuli banner s nápisem “Více letů = více klimatických změn. Zastavte ihned expanzi letišť.” Druhá skupina se prostříhala obvodovým oplocením a vytvořila lidský kruh okolo stojícího nákladního letadla svázáním se k sobě.

Motivem aktivistů byla především obrana klimatu. Přestože se letecká doprava podílí na emisích skleníkových plynů jen 2 % jedná se o jeden z nejrychleji se rozrůstajících antropogenních zdrojů těchto plynů. Letiště v Manchesteru je ročně zodpovědné za 5 milionů tun oxidu uhličitého. Dalším důvodem byla stavba World Freight Centre, které by znamenala zničení center biodiverzity i domovů místních obyvatel.

Soud skupiny 11 aktivistů obviněných z obstrukcí veřejné dopravy započal v prosinci 2010. Dalším 6 aktivistům zasedal soud 21. února 2011 s obviněním z nedovoleného vstupu na cizí pozemek. První skupina byla shledána vinná, ale současně řekli, že budou v boji proti expanzi letiště pokračovat. Přestože byla druhá skupina aktivistů shledána také viná (podmíněné tresty, veřejně prospešné práce a soudní výlohy), soudce zmínil jejich „upřímné“ a „chvályhodné“ motivy.

GreenAction

This entry was posted in Novinky and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

0 Responses to Klimatičtí aktivisté před soudem

  1. Pingback: Aktivistická bezpečnost | GreenAction