Z deníčku freegana aneb podzimní „skipy“

Možná by stálo zato podívat se, jak se promítla všeprostupující takzvaná ekonomická krize do plýtvavého životního stylu většiny konzumentů. Troufám si říci, že nijak. Výrobní a spotřební řetězec stále produkuje nepotřebné „odpady“ a lidé stále hnáni touhou po nových a lepších výrobcích vyhazují ty staré a „nepotřebné“. Možná se jen míra vyhazování nepatrně snížila, ale freegani něco podobného zatím na úrovni svého blahobytu nepocítili. Neustále jsou v okolí kontejnerů nacházeny mnohé poklady a předměty životních potřeb.

Po návštěvě freeganských rájů jako jsou některé bohaté země si člověk uvědomí, že freegani jsou závislí především na materiální blahobytu té které společnosti a čeští freegani zatím naštestí nedosáhli stejné životní úrovně jako freegani v zemích západní Evropy. Naproti tomu ve většině afrických nebo zaostalých států nelze podobný životní styl nijak výrazně realizovat. Můžeme si zhruba učinit úměru mezi materiálním blahobytem a freeganskými příležitostmi, i když je jasné, že do tohoto vztahu vstupují další faktory jako jsou plýtvavost obyvatelstva a míra zabezpečení „odpadů“ nebo jak by freegan nazval dostupnost „zdrojů“.

Dnes už snad nikdo nevěří, že kapitalismus je ekonomicky úspornější systém, než byla komunistická diktatura v době před Sametovou revolucí. Ovšem každý tento režim je plýtvavý jiným způsobem. Zatímco bolševici plýtvali v samém výrobním procesu, dnešní konzumenti plýtvají při spotřebě. Zdroje planety, které máme k dispozici jsou tak promrhány v nepotřebné haraburdí a smetí na skládkách a ve spalovnách. Oba systémy měly ale společné jedno – imperativ růstu HDP, který byl pokládán za indikátor blahobytu a spokojenosti. HDP ovšem nelze považovat za nic jiného než součet jablek s hruškami, protože nevypovídá nic o štěstí a spokojenosti lidí, ale sčítá tak rozporuplné položky jako litry projetého benzínu s množstvím vyprodukovaných léků. Tato položka by mohla být více indikátorem nemocnosti společnosti než blahobytu, protože čím více nemocí, tím více zkonzumovaných léků. Ovšem z úvahy o HDP je důležité především uvědomit si, že společnost, která si klade za cíl navyšování materiálního blahobytu je nemocná svou samotnou podstatou.

Pokud přijdeš o pocit jistoty nebo zaměstnání, lze mimo jiné i poradit: materiálno můžeš najít i v ulicích a za zadními branami hypermakrektů a nákupních center. Takže hurá na skip, což je jedno z mnohých označení freeganské činnosti. Jaké lahůdky nám připravil podzim? Určitě užitečné je vybavení domova, takže krom vypraného povlečení a ručníků jsme svou domácnost obohatili o nějaké krásné sváteční nádobí. Prostě samé potřebné a užitečné výrobky, které ještě dlouho budou sloužit. Samozřejmě s plýtváním na západě se u nás nelze srovnávat, protože tam si kamarádi vybavili domácnost již během jednoho týdne veškerým nábytkem. Ovšem s trochou vynalézavosti nelze ani v českých podmínkách sbírat nábytek a kompletní vybavení půl roku nebo rok. Magistrát a technické služby našeho města si pro nás přichystali výtané zakoncentrování zdrojů na jednom místě. Jedná se o podzimní sběrové soboty, které probíhají v průběhu několika týdnů v různých částech města. Během dopoledne je přistaveno několik kontejnerů na různé druhy „odpadu“ a lidé z okolí sem tento odpad nosí. Kontejner na bioodpad, kontejner na nebezpečný odpad a elektrospotřebiče a kontejner na směsný odpad obsluhuje několik zaměstnanců technických služeb a usměrňují lidi, kteří vyhazují „velkoobjemový odpad“.

Přijdu na stanoviště sběru odpadu a hlouček romů s valníky bere od lidí železné haraburdí a jiné věci. Jsou kompetitivně pohotoví a od lidí berou vše, co mohou sami zužitkovat, fungující elektrospotřebiče jako pračky nebo ledničky, dále berou vše kovové, vše co mohou odvézt do sběru. S podivem lze sledovat, jak si našli tento zdroj a jak efektivně a levně dokážou roztřídit a recyklovat některé užitečné věci a využitelné materiály. Nelze si ovšem dělat iluze o motivacích romů. Romy k tomu přivedly především ekonomické motivace než motivace, které nalezneme u většiny freeganů, kteří chtějí omezit zbytečné plýtvání. Jedna rodina při vyklízení baráku vyhazuje vše možné. Odnášejí i krásné pojízdné kolo. Romové z jedné z mnoha kooperujících skupinek ho popadnou a odnášejí na svou hromádku. Čekám na další a říkám si: Příště musíš být rychlejší.

Samozřejmě ten den s prázdnou neodejdu a vedu si domu svou novou skládačku, o kterou se se mnou podělila romská babička, která získala kola dvě. Ovšem den hodnotím jako neúspěšný, tolik času jsem strávil a nic, co by mi opravdu padlo do oka a dokázal bych ukořistit. Vzpomenu na minulý rok, když jsem odjel na horském kole a odnesl si dřevěný stolek z tvrdého dřeva, žádný humpolácký z Ikey, který by se rozpadl po půl roce. S více zkušenostma ze sběrových sobot přibylo i uvědomění, že ne vždy je výsledek sběru stejný. Na některých místech v hustě obydlených sílištích můžem být svědky kontinuálního proudu stolů, židlý, poliček, matrací a jiného velkooběmového odpadu, který lidé vyhazují. O týden později ve volné zástavbě domečků občas někdo vyhodí několik pytlů bioodpadu ze zahrádky. Takže není den jako den. Někdy freegan lituje, že nezůstal doma a podruhé se poštěstí a freegan lituje spíše toho, že nemá prostředky jak si odvézt některé velké věci domů.

Vyhazovaná kola při sběrových sobotách využila i skupina místních aktivistů, kteří rozjeli aktivitu Bike Project Olomouc vybírající různým způsobem stará kola a následně je opravují. Využívají nejen sběrové soboty a nálezy u kontejnerů, ale i proaktivně šíří informace o tom, že převezmou stará a nepotřebná kola nebo jejich součásti přímo od lidí. Tato kola pak spravují a bezplatně distribuují. Insiprativní nápad a jistě ne první podobný a doufám, že také ani poslední.

Pokud se ještě naleznou lidé, kteří chtějí pracovat nejen kvůli zisku, ale i kvůli potřebě být užiteční jistě pochopí následující žalozpěv, který jsem slyšel po cestě ulicemi…


Žalozpěv skleniček

Energií materiál zušlechtili
A náš účel vytvořili
Sloužit a být užitečný
Abychom vodu drželi a podali
Do krku žíznivého

Jako kus hadru odhodili
Na tuto popelnici položili
Skončit v útrobách skládky
Abychom navždy v prach se rozpadli
A naše podstata zanikla

Ležíme zde nepotřebné a vyhozené
Ležíme zde ponížené a nevyužité
Prosím vezmi si nás
Chceme být ještě užitečny

Jaromír Svoboda

This entry was posted in Reporty and tagged , , . Bookmark the permalink.