Report z blokády na Šumavě

V pátek 15.7.2011 zahájilo Hnutí Duha blokádu v oblasti Ptačího potoka na Modravě jako protest proti rozhodnutí Správy NP Šumava vykácet až 3000 kusů ( dnes se mluví již o 5000 kusech ) smrků napadených kůrovcem ve vzácné lokalitě horských podmáčených smrčin. Správa NP, v čele s dosazeným ředitelem Janem Stráským, který o ekologii slyšel hodně z dálky, neměla ke kácení potřebnou výjimku ze zákona. Ze samostného poslání NP, tedy zachovat přirozené přírodní procesy bez zásahu člověka, je však takový postup nepřípustný.
Na Modravu jsme dorazili v pátek 22.7. kolem 5:30 hod. Zatím panoval všude klid, vydali jsme se po červené směrem na Černohorskou nádrž. Cestou jsme minuli několik úhledně srovnaných pokácených kmenů a nakladač. Překvapilo mě, že zde v 1. zóně národního parku je tolik dřeva připraveného k odvozu. Samozřejmě si nešlo nevšimnout kůrovcem napadených smrků označených modrou značkou ke kácení. Označeny byly také zdravé stromy. Jak může vedení národního parku tvrdit, že tam pokácené stromy nechá zetlít? Samozřejmě je kůrovcová „kalamita“ vhodná zástěrka k tučné finanční odměně. Před vstupní branou do národního parku stojí odvozní souprava a naložené dříví je připraveno k prodeji. Správa NP by neměla zapomínat na to, že není v hospodářském lese, ale v přísně chráněném území, které není určeno k finančním ziskům, ale ke studiu přírodních procesů, ochraně ohrožených druhů a vzácných stanovišť.
Došli jsme na místo setkání k Černohorské nádrži, o chvilku později začali přicházet další aktivisté. Celkem se nás sešlo asi 21 lidí. Jan Piňos, koordinátor Hnutí Duha, nám sdělil potřebné informace o lokalitě (zonaci, rozlohu) a také jak postupovat v případě zásahu policie, především se chovat nenásilně. Zájmové území má rozlohu cca 5 km2 a v době kdy jsme tam byli my, bylo po obvodu celkem pět hlídkových bodů, kam byli aktivisté rozděleni po dvojicích. Nikdy by na stanovišti neměli aktivisté zůstávat sami, vždy je potřeba, aby někdo dokumentoval situaci a měl tak dostatek důkazů. Hlídky byly na místě časně od rána zhruba do 16:00 hod. Někteří aktivisté byli zvoleni jako „chodci“, čili k preventivní prohlídce lesa a mezi stanovišti. Vzájemná komunikace mezi hlídkami je zajišťována mobilními telefony, aby nedocházelo k situacím kdy auto, ve kterém mohou být dřevorubci, nezastavilo na nehlídkovém místě a nepozorovaně vyskákalo několik dřevorubců do lesa. K takové situaci nedošlo, do lesa vstupovali pouze lezci-odkorňovači, kteří se k nám chovali přátelsky. Kolem 11:00 hod. přišla blokádu podpořit také německá organizace  na ochranu přírody Bund Naturschutz in Bayern e.V. s dárkovým košem plným biopotravin, kterým za jejich podporu patří veliký dík od všech účastníků protestu.  Poklidná atmosféra panovala také v sobotu 23.7., ten den k večeru nás vystřídal pár lidí z Prahy a my se vydali zpět do Modravy. Narazili jsme na místní znepřátelené lidi, kteří mají celkem averzi vůči Hnutí Duha, v předchozích dnech Jaromíru Bláhovi (Hnutí Duha) někdo propíchl pneumatiku. V Modravě jsou také k vidění plachty na domech s nápisy „ Zachraňte Šumavu, vyžeňte Hnutí Duha“ apod. Modravští občané by si měli zjistit alespoň základní informace o této problematice. Některé účastníky blokády také odmítli ubytovat v místních penzionech.
Poklidná blokáda však nemohla trvat věčně, neboť zájmy z vyšších míst si vždy za každou cenu prosadí své. V pondělí 25.7. vtrhli na Ptačí potok lesní dělníci s motorovými pilami a začalo se kácet. Správa NP Šumava se odvolala na ČIŽP, která sdělila, že NP Šumava nepotřebuje výjimku ze zákona pro druh tetřev hlušec. ČIŽP však upozornila, že je povinností Správy Národního parku a CHKO Šumava dodržet základní ochranné podmínky pro národní parky. Zásahy proti lýkožroutu smrkovému (kůrovci) by měly být prováděny takovým způsobem, aby nedošlo k poškození půdního krytu a vodního režimu. ČIŽP dále doporučila kácení a odkorňování napadených smrků v kombinaci s loupáním nastojato, přičemž až sto procent dřevní hmoty by mělo být ponecháno na místě. Tímto doporučením se ale ředitel NP Jan Stráský neřídí a neustále si prosazuje své zájmy. Území bylo letos sice převedeno z první bezzásahové do druhé zásahové zóny, ale Správa NP Šumava si nevyřídila výjimku na použití intenzivních technologií a na zásah do biotopů soustavy Natura 2000. Hned v úterý obdrželo Hnutí Duha předběžné opatření Okresního soudu v Klatovech, které zakazuje členům Hnutí Duha jakýkoliv organizovaný pohyb a pobyt v lesích NP Šumava. Vyjádření Hnutí Duha k tomuto opatření si můžete přečíst zde Členové Hnutí Duha toto rozhodnutí respektují, na Modravu však přicházejí další aktivisté, kteří k Hnutí Duha nepatří, ale přišli z vlastní iniciativy zabránit nelegálnímu vykácení kůrovcem napadených smrků. Vedení NP označilo Ptačí potok jako místo těžby červenou páskou, kam je vstup zakázán.
Ve středu 27.7. bylo v oblasti Ptačího potoka již kolem 60 ekologických aktivistů, kteří vlastními těly připoutaní řetězem a kovovými trubkami brání těžbě a zpomalují práci policie, aby ta je snadno neodvedla z místa těžby. Zadržení aktivisté jsou převezeni na služebnu v Kašperských Horách, většina z nich se ale na místo blokády ihned vrátí a pokračují v protestu.
Je čas na občanskou neposlušnost, neboť zde je vykládán zákon jednostranně a orgány ochrany přírody mlčí, Policie ČR stojí na straně protizákonného jednání. Unikátní ekosystém horských podmáčených smrčin potřebuje naší pomoc hned, až vzniknou všude jen vykácené holiny, bude již pozdě.

Lumík

This entry was posted in Reporty and tagged , , , , . Bookmark the permalink.