Jak šetřit vod(o)u?

Water-11-150x150Stalo se pro nás samozřejmostí mít dostatek pitné vody, stačí dojít do koupelny nebo kuchyně a pustit kohoutek. Už ani neuvažujeme, jaké by to bylo, kdybychom ji tak snadno dostupnou neměli. Česká republika má díky své geografické poloze jistě výhodu oproti zemím na Středním východě a severu Afriky, ale s nedostatkem vody se potýkají i vyspělé země jako Austrálie, jihovýchod USA a jižní Evropa. Kvůli špatnému hospodaření dnes už voda chybí také v některých dynamicky se rozvíjejících oblastech Asie, kde by jinak byl dostatek. Právě hospodaření s vodou je důležitým faktorem pro její dostupnost a kvalitu.

Řeky tečou přes naše domy!

Vodu a vodní zdroje nechrání jen naše zákony. Každý z nás může přispět a ovlivnit kvalitu našich vod tím, jak s vodou nakládá. Voda do našich domácností přitéká z vodních zdrojů přes vodárenská zařízení a odtéká do vodních toků přes čističky odpadních vod. Dalo by se říci, že řeky tečou přes naše domy.
Každoročně je v ČR vyrobeno více než 887 mil. m3 pitné vody. Z toho je pro domácnost dodáno 365 mil. m3. Z veřejných vodovodů je zásobováno 86 % z celkového počtu obyvatel ČR a z individuálních zdrojů pitné vody je trvale zásobováno 14 % obyvatel ČR. Průměrná denní spotřeba v domácnosti činí v ČR asi 110 litrů na osobu. Další vodu spotřebováváme skrytě – v potravinách a ve zboží, které používáme a na jehož výrobu byla voda též použita.
Z celkového množství 620 mil. m3 odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace je více než 91,3 % čištěno. Odpadní voda je veškerá voda, která projde jakýmkoliv výrobním procesem, který změní její jakost nebo teplotu, nebo i jiné vody, odtékající ze sídlišť, obcí, dolů, závodů apod. Podle tohoto vymezení je nutné za odpadní vodu pokládat i srážkové a balastní vody, odtékající kanalizacemi z obcí. Nejvýznamnější složky znečištění komunálních odpadních vod představují organické látky, sloučeniny dusíku a sloučeniny fosforu.

Jak šetřit vodou?

Teplá voda

Spotřeba energie pro přípravu teplé užitkové vody činí přibližně 25 % z celkové spotřeby energie české domácnosti. Proto nám šetrné zacházení s teplou vodou může přinést výrazné úspory jak za energii, tak za vodu. Ušetřit můžeme správně nastavenou teplotou vody ohřívače, kvalitní izolací trubek, pákovými bateriemi nebo ještě lépe užíváním termostatických baterií, u kterých si můžeme dopředu nastavit požadovanou teplotu. Rozmrazování jídla pod tekoucí vodou nám zvýší konečnou částku za energii a vodu (lepší způsob je rozmrazování jídla v chladničce).

Toaleta
Výrazné úspory vody na toaletě dosáhneme pomocí kombinovaného klozetu s duálním splachováním 6/3 litry. Tímto systémem můžeme ušetřit až několik tisíc litrů vody ročně. Další technické řešení představuje stop-tlačítko, které umožňuje přerušit splachování v libovolné chvíli. U některých starších typů splachovadel je možné nastavit úroveň plováku a tím i objem splachované vody.

Umyvadlo a sprcha
Těsnost kohoutků je velmi důležitá – jedním “málo” kapajícím kohoutkem odkape asi 160 l vody za měsíc. Šetřit vodou nám pomohou tzv. perlátory, kde se voda tekoucí z kohoutku mísí se vzduchem, čímž se se omezuje její spotřeba. Je ovšem důležité zvolit si správný typ (v kuchyni s větším průtokem než v koupelně). Také úsporné sprchové hlavice pomohou významně snížit spotřebu vody.

Nádobí
Spotřeba teplé vody při mytí nádobí pod tekoucí vodou je minimálně 3x větší oproti mytí nádobí v uzavřeném dřezu. Úsporná myčka nádobí může ušetřit v porovnání s mytím nádobí pod tekoucí vodou až 60 % vody a přibližně stejně tolik energie. Ale i velmi úsporná myčka spotřebuje alespoň dva plné dřezy vody. Tajemství hospodárného chování spočívá ve spouštění jen plné myčky. Pokud toto není možné splnit, je lepší se obejít bez myčky. Myčky pro více sad nádobí jsou obecně efektivnější.

Využívání dešťové vody

Dešťová voda není přirozeně úplně čistá, protože přichází do kontaktu se střešní krytinou a odpadními rourami, ale při zodpovědném zacházení s takovou vodou nemůže dojít k ohrožení zdraví. Z některých druhů střešních krytin (např. eternit nebo lepenka) se mohou do vody uvolňovat nežádoucí látky, proto je jistější dát přednost jiným materiálům. Dešťovou vodu je možné použít k zavlažování, splachování WC, praní, uklízení, čištění a také jako provozní vodu při podnikání.

Vsakování dešťové vody
Pozitivní vliv na hospodaření s vodou má také volné vsakování dešťové vody. Vedle stabilizace vodního režimu v území volné – decentralizované vsakování vody umožňuje menší dimenzovanost kanalizačního potrubí.

Využití tzv. šedé vody
Jako „šedá voda“ je nazývána odpadní voda z umyvadel, dřezů, vany, sprchy, myčky a pračky, která se po přečištění dá znovu použít např. ke splachování nebo zalévání zahrádky. Při využívání šedé vody je třeba dodržovat určitá hygienická pravidla.

Bojkot nákupu balených vod
Máme-li ve vodovodu kvalitní vodu, není potřeba podléhat trendům a pohodlnosti a stávat se konzumenty balených vod z PET lahví. Vždyť stačí doma otočit kohoutkem.

Jak omezit znečištění vodních zdrojů?

Ekologicky šetrné čistící prostředky
Mějme na paměti, že neexistuje přírodě prospěšný čistící prostředek, ale pouze méně škodlivé (nebo také šetrnější) čistící prostředky. To znamená, že čím méně a čím úsporněji využíváme čistící prostředky při praní, mytí nádobí a úklidu, tím méně obsahuje odpadní voda látek škodlivých k životnímu prostředí. Jednou z možností je vybrat si produkt se značkou „Ekologicky šetrný výrobek“. Ale není potřeba se omezovat jen na ně, na našem trhu je celá řada ekologicky relativně šetrných výrobků.

Praní

Při praní je nejdůležitější optimální dávkování pracího prostředku. To závisí především na tvrdosti vody. Pračku spouštíme až tehdy, když máme plný buben prádla. Prášek dávkujeme přímo do bubnu pračky (můžeme jej tam vložit v kapesníku nebo tkanině). Vhodné je též vzdát se aviváže a pracích prostředků s optickými činidly a parfémy. Silněji zašpiněné prádlo předem namočíme, aby poté nebylo potřeba tak intenzivní praní a stačila menší dávka pracího prostředku. Skvrny na prádle v žádném případě neodstraňujeme větší dávkou pracího prostředku, ale pokusíme se je vyčistit dříve, než prádlo vložíme do pračky.

Mytí nádobí
Prostředek na mytí nádobí je účinný již v malém množství, proto je třeba sledovat dávkování. Větší šetrností k životnímu prostředí lze dosáhnout mytím v octu, případně bylinnými saponáty, které si lze vyrobit doma. Vyhláška k zákonu o chemických látkách zapomněla na zákaz fosfátů v prostředcích do myček na nádobí. Proto je třeba při nákupu preferovat bezfosfátové a nízkofosfátové prostředky do myček na nádobí.

Čištění a úklid

Snažíme se co nejvíce omezovat používání různých chemických přípravků. Lze doporučit využívání octa, který nahradí tenzidové čistící prostředky. Ucpané odpady výlevek čistíme raději gumovým zvonem a instalatérským pérem, popřípadě sodou, ale rozhodně ne louhem. Nejlepší je však ucpávání předcházet.

Odpady
Kuchyňské drtiče odpadu nejsou vhodné, jelikož nadměrně zatěžují čističky odpadních vod a mohou způsobit i ucpání kanalizace. Ekologicky vhodnější je kuchyňský odpad kompostovat. Zbydou-li nám v kuchyni mastnoty (oleje ze smažení nebo fritování), buď je vylijeme do pilin nebo popela a uložíme do kompostu, nebo je shromažďujeme v oddělené nádobě a odneseme do sběrného dvora.

Miroslav Důsledný

This entry was posted in Receptář and tagged , , . Bookmark the permalink.