Jak překonávat zámkové systémy?

pinandtumblerlockpickinrt3-150x150Tento krátký manuál, který nám byl zaslán k uveřejnění, představuje, jak fungují některé typy zámků a následně několik základních technik (lockpicking a bumping), jak tyto zámky nedestruktivním způsobem překonávat.

Cylindrická vložka

Cylindrická vložka je druh zámkové vložky používané v zadlabávacích, nebo jiných zámkových systémech. V dnešní době je nejrozšířenějším typem zámkové vložky u nás i ve světě. Cylindrická vložka se v podstatě skládá ze dvou částí. První část je vnější (obalová) a druhá je vnitřní (otáčivá). Pokud není do zámku vložen správný klíč je pomocí různě složitých soustav stavítek,  popřípadě dalších bezpečnostních prvků, zamezeno pohybu otáčivé časti vložky.

images2-300x209

Blokovací kolík nebo boční blokovací kolík hraje významnou roli při zabezpečování cylindrické vložky proti vyhmatání planžetou, a proto má také rozličné tvary. I když všechny mají rotační plochy. Základními tvary jsou odstupňovaný válec, soudeček, hříbeček, svazek prstenců. Složitější tvary znesnadňují vyhmatání zámku planžetou, protože blokovací kolík se hranami po svém obvodu zachytává o hranu otvoru v tělese vložky.

K tomu aby bylo možné cylindrem v zámku otočit, je potřeba nastavit všechna spodní stavítka pod rozhraní mezi cylindrem a tělem zámku (anglicky shear line) a horní stavítka nad toto rozhraní. U moderních cylindrických vložek je, kromě stavítek, zapotřebí nastavení ještě dalších bezpečnostních prvků uvnitř vložky. Toho obvykle docílíme pouze zasunutím správného klíče. Pak je možné zámek odemknout. Kdyby klíč nebyl určený pro daný zámek, jedno nebo více stavítek bude bránit otočení cylindru (budou přesahovat shear line). Toto byl stručný popis blokovacího ústrojí zámku, které však není jedinou důležitou součástí. Tou další je “prsten“ který pohybuje západkou ve dveřích. Prsten není k cylindru napevno připevněn a síla je přenášena pomocí spojky, kterou špička klíče zatlačí z cylindru do prstenu, když je klíč úplně zasunut. Pak je možné odemknout nebo zamknout dveře.

Lockpicking

Lockpicking je všeobecný název pro překonávání zámkových systému nedestruktivním způsobem bez orginálního klíče,  pomocí planžety a napínáku. Existují dvě základní metody: vyhmatávání a raking. Planžet a napínáků je velké množství a jednotlivé typy jsou uvedeny dále.

Základní technikou lockpickingu je tzv. vyhmatání správných pozic stavítek. Středem zámku (shell, cylinder) se snažíme pomocí napínáku (Tension Wrench) otáčet, tak, aby cylindr působil na stavítka slabý tlak a postupným “zamačkáváním” stavítek dostaneme všechny do správné polohy, kdy je mezera mezi horním (key pin) a dolním stavítkem (driver pin) na úrovni, kdy je možné cylindrem otočit (shear line). Díky tlaku působenému na cylindr se stavítka při “cestě zpátky” zaseknou o okraj “dírky” v cylindru. Jde v podstatě o pořadí, ve kterém jednotlivá stavítka zamačkáváme. To, že je, stavítko ve správné pozici poznáme jednoduše podle toho, že mírně cvakne a přestane pružit.

Podrobnější popis je následující. Do zámku (nahoru nebo dolů – jak to komu vyhovuje) vložíme napínák (tension wrench) a začneme jím tlačit na cylindr, který bude tlak přenášet na stavítka. Pak začneme planžetou jedno stavítko po druhém tlačit směrem dolů. Díry v cylindru totiž nejsou přesně v jedné řadě, ale jsou maličko mimo osu. To způsobí, že když zatlačíme stavítko, které má díru nejdál od osy, spodní stavítko se zasekne o okraj cylindru a horní stavítko přestane pružit. Protože stavítko už nebrání cylindru v otáčení, cylindr se s tichým cvaknutím trochu pootočí a my se můžeme věnovat dalšímu stavítku. Při této metodě je důležité pořadí, v jakém stavítka zamačkáváme. Jakmile se nám povede pod shear line zaseknout poslední stavítko, cylindrem je možné otáčet.

Raking je velice jednoduchá metoda. Do zámku vložíme napínák a začneme na něj tlačit (tentokrát trochu míň, než u vyhmatávání). Vezmeme planžetu, zasuneme jí nakonec zámku, maličko zatlačíme na stavítka a planžetou trhneme směrem ven. Tím způsobíme, že stavítka odskočí od planžety směrem dolů a pokud správně tlačíme na napínák, jedno, nebo víc, se zasekne pod shear line. Maličko přidáme tlak na napínák a postup se opakuje, dokud zámek nepovolí. Další variantou rakingu je planžetou po stavítkách jezdit sem a tam jako pilkou.
Raking je velice jednoduchý, ale ne vždy funguje. Proto bych vám doporučil soustředit se spíš na vyhmatávání. Oba způsoby je samozřejmě možné kombinovat. V případě obou technik je velice důležitý správný tlak na napínák – při rakingu by měl začít na co nejmenším a potom se velice pomalu zvyšovat, u vyhmatávání není většinou potřeba začínat tak nízko, ale i tak se jedná spíš o jemný dotyk, než o nějaké křečovité mačkání. Právě v přehnaném tlaku na napínák spočívá chyba, kterou dělá ze  začátku snad každý – dávejte si na to pozor.

Jednotlivé typy nástrojů na lockpicking

Napínák (tension wrench) je nástroj bez kterého se neobejdete, slouží k otočení cylindru zámku. Tvarem připomíná písmeno L. Každý výrobce ho dodává v několika velikostech a najdete ho v každé lockpick sadě, co je na trhu. Není vhodný pro jemné regulování tlaku, ale většinu zámků není problém s ním otevřít.

wrench-300x55

Dvojitý napínák (double-ended tension wrench) je oboustranný napínák. Dvě L-ka spojená do jednoho napínáku – na každém konci je jiná velikost (větší a širší/menší a užší) pro maximální použitelnost.

Pružný napínák (twist-flex tension wrench) získáte pokud vezmete L-ko, otočíte držadlo (případně tu část, kterou strkáte do zámku) o 90 stupňů v jeho ose. Napínáky tohoto typu se hodí na zámky, u kterých je třeba používat menší tlak.

Pružinový napínák (feather touch tension wrench) je napínák s pružinkou. Je určen pro použití u zámků, kde je třeba jen velmi malý tlak, například zámky s bezpečnostními piny. Netlačíte tady přímo na koncovou část wrenche, ale na pružinku, která tlak přenese sama na koncovou část napínáku.

Kruhový napínák (circular tension wrench) je záležitost, která se přeloží přes zámek. Drátky zajedou nahoru a dolů do zámku a otáčí se celým kruhem. Vyrábí se i verze se stupnicemi pro přesnější určování tlaku. Tyto nástroje je možné použít jak na normální zámky, tak na zámky automobilů.

Dvoubodový napínák (double-sided tension wrench) se používá hlavně na autozámky – tlačí jak na vršek, tak na spodek zámku. Klíčová dírka je tedy celá volná pro pickování.

Napínák se závažím (weighted tension wrench) je zajímavý nápad, aneb pickovat jde i jednou rukou – napínák vložíte do zámku, posunutím závaží nastavíte požadovaný tlak a věnujete se už jen samotnému pickování, protože napínák tlačí na cylindr za vás.

Hák (hook pick) je  planžeta, kterou najdete v každé sadě, ať už pochází od kteréhokoli výrobce, většinou dokonce v několika velikostech. Tvarově připomíná půlku např. rybářského háčku. Jedná se o základní planžetu na vyhmatávání. Vyrábí se v mnoha velikostech.

hook-pick-300x21

Poloviční diamant (half-diamond pick) je planžeta, kterou také najdete snad v každé sadě. Tvarem jde o trojúhelníček. Tato planžeta je určená hlavně k rakingu, ale je možné s ní i vyhmatávat. Někteří výrobci dodávají diamond ve více velikostech.

big_diamont-300x23

Celý diamant (full diamond pick) je oboustraná verze předchozí planžety-kosočtverec. Tento pick je vhodný i pro použití na oboustranné zámky (například diskové zámky u skříněk, aut, apod.)

Had (snake pick) je další ze základních planžet – tentokrát primárně určená na raking. Tvarem připomíná “S“. Opět jí naleznete v každé sadě, kterou na trhu objevíte.

sneak-300x22

Půlkruh (half-ball pick) je půlkruhem zakončená planžeta. Tato planžeta je vhodná jak na raking, tak na vyhmatávání.

half_ball-300x23

Kruhová planžeta (ball pick) je ideální pro “oboustranné zámky“, ale dá se použít i jako half-ball pick.

full_ball-300x25

Sněhulák (snowman pick/double-ball pick) jsou to dva spojené kruhy – malý a větší. Protože se jedná o oboustrannou planžetu, je snowman použitelný na oboustranné zámky. Je ale možné použít jí i jako rake.

full_double_ball-300x22

Zubatý had (jag snake pick) je podobný hadovi, akorát má ostré hrany. Vhodný je na raking.

jag_snake_pick-300x21

Hřeben (five mountain pick) je planžeta která se svým tvarem podobá panoramatu hor. Je vhodná na raking.

jag_pick-300x22

Planžetová pistole (pickgun, snapgun) je nástroj vymyšlený původně pro pomoc při otevírání zámků policistům, kteří nebyli cvičení v umění otevírání zámků planžetami. Ať už je to pravda, nebo ne, jeho používání je velice jednoduché a přesto je jeho účinnost vysoká – i moderní zámky se s pickgunem dají otevřít poměrně bez problémů, zvlášť pokud se nejedná o zámky s lámaným profilem. Jak název napovídá, tvarem se jedná o pistoli (gun), s „jehlou“ místo hlavně. Při stisknutí spouště se napne vnitřní mechanismus a následně „vystřelí“ jehlu proti stavítkům a při dopadu na stavítka jim předá svojí energii. Síla úderů je nastavitelná a reguluje se kolečkem v zadní části pistole. Při pickování s „pistolí“ se používají stejné pension wrenche jako při pickování s planžetami, jediný rozdíl je v používání o něco jemnějšího dotyku(menší síly) na napínák. Přestože snapgun otevírání zámků značně zjednodušuje, závisí úspěšnost značnou měrou na schopnostech lockpickera a tak se podle mého nejedná o špatnou investici, zvlášť vzhledem k ceně, která se u nás pohybuje okolo patnácti set korun a v zahraničí okolo tisíce korun. Setkat se můžete se dvěma základními provedeními a to EURO pickguny a “normální“ pickguny – jediný rozdíl je, že v EURO verzi jsou údery směřovány dolů, u “normální“, americké verze směrem nahoru (z důvodů odlišné konstrukce zámků). Použití není ovšem konkrétním modelem omezeno na daný typ zámků, jen je potřeba obrátit pistoli vždy tak, aby jehla mířila “proti“ stavítkům (např. při použití amerického modelu na český zámek to znamená otočení snapgunu vzhůru nohama). Pistole jsou všeobecně účinné, ale  zvlášť dobře fungují na promazané zámky.

pickgun-300x229

Elektrická (vibrační) planžeta (electropick) je moderní verze manuálního pickgunu – funguje na stejném principu, ale místo jednotlivých silných úderů do stavítek pickovací jehla vibruje, čímž způsobuje zapadnutí stavítek. Jak je z názvu patrné, jedná se o elektrický přístroj, napájení bývá zabezpečováno buď bateriemi nebo vestavěným akumulátorem. Síla úderů/vibrací je nastavitelná, podobně jako u planžetové pistole, ale bývá menší, než v případě pickgunu. Vzhledem k rychlosti vibrací oproti úderům pickgunu by byla na místě domněnka, že elektricky poháněná planžeta bude o mnoho rychlejší v otevření zámku, než manuální pistole, ale není tomu vždycky tak – vzhledem k měnší použité síle, je většinou potřeba aby byl zámek dobře namazaný, jinak je úspěšnost s tímto nástrojem dost sporná. Pro elektrickou planžetu se používají stejné napínáky jako v případě ručních planžet, nebo snapgunu.

Bumping

Bumping neboli SG metoda je způsob otevírání zámků odlišná od lockpickingu. Při této metodě se zámek otevírá za pomocí tzv. bump klíče (bump key), což je speciálně seříznutý klíč, se stejným profilem, jako zámek, který chceme otevřít. Seříznutí spočívá v obroušení všech zubů na poslední, devátou, úroveň. Tím zajistíme, že žádný zub nebude větší než na originálním klíči, čili žádné stavítko nemůže přesahovat shear line a bránit tak otáčení cylindru. Bump klíče se vyskytují ve dvou variantách: s upilovanou zarážkou a bez upilované zarážky. Jejich použití je ale v podstatě stejné. Po vložení klíče do zámku se na klíč jemně zatlačí ve směru odemykání zámku a do zadní části klíče se jemně klepne. Tím se klíč zasune hlouběji do zámku. V momentě, kdy se klíč začne posouvat, udeří zuby do stavítek a předají jim část svojí energie. Tady přechází ke slovu fyzika. Princip, na kterém je SG metoda založena, se nejčastěji demonstruje na kulečníku – představte si dvě koule, které se vzájemně dotýkají a proti jedné z nich vystřelíme jinou, o něco dále položenou, kouli. Pokud to nepřeženeme se silou úderu, odskočí až koule, která se dotýkala té námi trefené. Koule, na kterou jsme mířili zůstane na místě. A podobně je tomu se stavítky, když do nich udeříme bump klíčem – horní stavítka, kterých se klíč přímo dotknul, zůstávají na místě a spodní stavítka se odrazí, zatlačí na pružiny a dostanou se až pod shear line, což umožní otočení cylindrem. Po každém otočení cylindrem stavítka znovu zapadnou a je třeba celý postup opakovat.

bumpkej-300x272

Tomahawk je nástroj určený ke klepání do bump klíče. Vzhledem k jeho vysoké ceně a minimálním výhodám proti jiným nástrojům se většinou nahrazuje například otočeným šroubovákem.

tomahawk-300x200

Na závěr

Pokud byste chtěli získat další informace o těchto nedestruktivních metodách existuje obrovské množství literatury a dalších zdrojů, ze kterých lze čerpat. Žádná kniha nebo jiný zdroj však nemůže nahradit vlastní zkušenosti. Opravdu se naučit tyto nedestruktivní metody používat vyžaduje pořídit si alespoň základní sadu nástrojů a pak se pokusit všechny teoretické informace aplikovat v praxi. Základem je být trpělivý a úspěch se většinou dostaví. Někteří jedinci však nejsou ani po dlouhé době schopni dosáhnou požadovaného výsledku. Neexistuje žádná univerzální rada, nebo postup, který by vždy vedl k cíli. Každý si na ten svůj musí přijít sám.

Odkazy:

Příručka začínajícího lockpickera
Jak fungují klíče a zámky

Nepolapitelný Iluzionista

This entry was posted in Receptář. Bookmark the permalink.