Cyklistické hnutí v České republice

obr311-300x169Po vzoru evropských zemí se v České republice pořádaly cyklojízdy již během 90. let minulého století. Tyto aktivity vzešly povětšinou z environmentálních nebo cyklistických advokačních organizací, případně anarchistických skupin.

Pravděpodobně první cyklojízda v České republice se odehrála v Brně. Konala se již v dubnu 1990 během oslav Dne Země, a to dříve než vznikly Critical Mass. Desítky cyklistů požadovaly cyklostezky v Brně. Tuto cyklojízdu pořádalo sdružení Bicybo (zkratka pro Bicyklové Brno), které se inspirovalo od bratislavského spolku Bicyba. Od roku 1993 probíhá v Brně pravidelná podzimní cyklojízda na Den bez aut, kterou pořádá environmentální organizace Děti Země.

Bicybo se zabývá mimo pořádání cyklojízd, také advokační činností ve prospěch cyklistů formou tiskových zpráv nebo podáváním petic. V roce 2006 přebírá pořádání cyklojízd v Brně iniciativa Po Brně na kole bezpečně, která je vedená pod místní brněnskou skupinou Hnutí Duha. V roce 2009 tato iniciativa zaniká a vzniká občanské sdružení Brno na kole, které pokračuje v pořádání cyklojízd. Brno na kole organizuje další cyklistické aktivity, jako jsou cyklistické workshopy nebo tvorba mapy cyklostezek. V současnosti jejich aktivity narůstají, na cyklojízdu na podzimu 2010 přilákali okolo 200 cyklistů. V Brně probíhaly cyklojízdy dvakrát ročně (podzimní a jarní). Předchozí pokusy o pořádání pravidelných měsíčních cyklojízd v Brně neuspokojily pořadatele z důvodu nízké mobilizace účastníků. To se minulý rok zmenilo vznikem nadějné skupiny Cykloguerilla.

Poměrně mladší historii mají cyklojízdy v Praze. První pražské cyklojízdy se odehrály pravděpodobně na konci 90. let (1997 – 1998). Podle ústního sdělení jednoho z účastníků se jednalo o události organizované aktivisty z anarchistického a squatterského hnutí. Představovaly nepravidelné pokusy obohatit repertoár anarchistických akcí o podobné aktivity. Již v roce 2001 probíhaly v Praze pravidelné cyklojízdy každý poslední čtvrtek v měsíci.

Cyklojízdy v Praze jsou spjaty s iniciativou Auto*mat, která vznikla v roce 2003 spojením snahy několika aktivistů a od té doby se vyvinula v nejvlivnější cyklistickou advokační organizaci, jejíž agenda je rozšířena o další témata jako rozpočet pražského magistrátu a dopravní politika. V začátcích se cyklojízd účastnily desítky cyklistů. Zlom nastal v roce 2007, kdy se Velké podzimní cyklojízdy zúčastnilo 2 500 cyklistů. Poté se iniciativa Auto*mat přeměnila v oficiální občanské sdružení a nadále se věnuje pořádání cyklojízd. Vývoj iniciativy a její proměny v oficiální organizaci je zaznamenán v dokumentárním filmu Auto*mat, který natočil jeden ze zakládajících členů iniciativy, nezávislý filmový režisér Martin Mareček. Občanské sdružení Auto*mat je českým členem World Carfree Network a angažuje se v aktivitách týkajících se pražské dopravy. Auto*mat uspořádal v Praze více než 100 cyklojízd a organizuje malé a velké cyklojízdy. Malé cyklojízdy probíhají každý předposlední čtvrtek v měsíci s účastí několika desítek až stovek cyklistů, jejich organizaci převzali další skupiny a organizace. Bývají často tématicky zaměřené. Cyklojízda v březnu 2002 v Praze byla spojena s tradiční českou událostí vynášením smrtky. V prosinci probíhají vánoční cyklojízdy, v srpnu s tématikou roku 68 dále pak lednové Pupovi. Některé z nich jsou i kulturně zaměřené například Cyklojízda Muzejní noci, Na kole na Radiohead nebo Klubovou nocí United Islands. Velké cyklojízdy jsou pořádány dvakrát do roka: jarní v dubnu (Den Země) a podzimní v září (Mezinárodní den bez aut). Největší česká cyklojízda proběhla 20. září 2009 během oslav Mezinárodního dne bez aut. Cyklojízdy se zúčastnilo cca 5 000 cyklistů na trase asi 13,5 km.

V Praze probíhají i další cyklojízdy. Jedny z nich pod názvem Galasovy cyklojízdy organizuje zpravidla jednou za 14 dní Vladimír Galas. Od dubna 2009 do října 2010 jich proběhlo 38. Ovšem není u nich zřejmý aktivistický záměr a účastní se jich zpravidla jen několik cyklistů. Jako mnohem zajímavější se mohla zdát cyklojízda, která se odehrála 30. září 2010, ač se jí zúčastnilo jen asi 15–20 cyklistů. Odehrála se v režii anarchistických aktivistů, kteří se ve svém prohlášení odkazovali na Critical Mass a použili dokonce jejich hojně užívané motto: „My neblokujeme dopravu, my jsme doprava“. Akce byla provedena konfrontační formou pro Critical Mass značně netypickou, navíc se od Critical Mass nápadně odlišovala i nízkou dekorační kreativitou účastníků. Přestože účastníci způsobili kolonu na pražské magistrále, uváděli ve svém prohlášení: „Skutečnost, že agresivní řidiči jsou schopni kvůli pár minutám zpoždění napadnout lidi na kole, nás utvrzuje v tom, že takovéto jízdy jsou více než potřebné.“ Ač anarchističtí aktivisté slibovali v těchto cyklojízdách pokračovat, již žádnou podobnou akci v Praze neiniciovali.

Podobně jako v Praze a Brně vznikly cyklojízdy také v dalších českých městech. Plzeňské cyklojízdy pořádá nevládní environmentální organizace Děti Země. V Chomutově pořádá jarní cyklojízdy občanské sdružení Kuprospěchu, které se věnuje kulturním aktivitám. V Teplicích započala pořádání cyklojízd obecně prospěšná společnost Propolis podzimní cyklojízdou v roce 2010. Od roku 2007 pořádá jarní a podzimní cyklojízdy v Ostravě neformální sdružení Ostravou na kole. V minulém roce proběhlo několik Critical Mass v Olomouci. V minulosti probíhaly cyklojízdy i v Českých Budějovicích, kde funguje cyklistická advokační organizace Cyklojiřička, která pořádá menší cyklojízdy v rámci festivalu Ekofilm. Cyklistické advokační organizace fungují i v jiných městech jako jsou Pardubice nebo Olomouc. V minulosti probíhaly cyklojízdy v Jihlavě iniciované alternativní mládeží pod názvem Bike Punx Jihlava.

V České repulice proběhla pouze jediná cyklojízda World Naked Bike Ride (nudistická cyklojízda). V červnu 2006 projelo Prahou asi 10 účastníků této cyklojízdy, kteří podpořili tuto mezinárodní iniciativu. Tato akce ovšem neměla v následujících letech kontinuitu, ani neexpandovala do dalších českých měst.

V České republice nejsou známy aktivistické cyklojízdy na delší vzdálenosti. Jedinou výjimkou jsou cyklojízdy, které pořádají zahraniční aktivisté. První příkladem může být jeden ročník Ecotopia Bike Tour, jehož trasa vedla částečně přes Čechy. Známějším příkladem je pravděpodobně cyklojízda z německého Hannoveru do Prahy v září 2000, kde se v té době konal summit Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. O této cyklojízdě vypovídá film Caravan/Prague a částečně je zmíněna i v českém filmu Hry prachu. Vzhledem k mezinárodní organizaci těchto cyklojízd a minimální české účasti neměly tyto akce dopad na český cyklistický aktivismus.

M.V.

This entry was posted in Reporty and tagged , , . Bookmark the permalink.