Anonymous shodili monsanto.com

SNN2205GREEN-682_1331776a1-150x150V sérii hackerských útoků Anonymous se jedním z terčů stala webová stránka monsanto.com při operaci “Green Rights”. Anonymous, kteří nakrátko shodili jak webové stránky FBI a amerického Ministerstva spravedlnosti, tak stránky hudebního průmyslu, které byly propojenyny s americkým zrušením sdílení souborů skrze Megaupload, jsou tajnou skupinou mezinárodních hackerů.

Zpráva pro Monsanto od Anonymous: Bojujeme za farmáře!
Pro svobodomyslné občany světa: Anonymous stojí za farmáři a potravinářskými organizacemi odsuzující praktiky Monsanta. Obdivujeme odvahu organizací a občanů, kteří se postavili proti Monsantu a my stojíme společně s vámi proti tomuto hanebnému korporátnímu útlaku. Monsanto kontaminuje svět chemikáliemi a geneticky modifikovanými potravinářskými plodinami kvůli zisku, zatímco se ohání nasycením hladovějících a ochranou přírody.
Anonymous je každý, kdo nemůže vystát nespravedlnost a rozhodne se s tím něco udělat. Jsme po celém světě a tady, abychom sdělili Monsantu, že požadujeme, aby ukončil následující:
– Kontaminace globálních potravních řetězců geneticky modifikovanými organismy.
– Zastrašování drobných farmářů diskriminací a soudními řízeními.
– Propagace užívání destruktivních pesticidů a herbicidů po světě.
– Užívání technologie „Terminator“, díky které jsou plodiny sterilní.
– Pokusy unést vyjednávání Spojených národů o klimatických změnách pro svůj vlastní finanční zisk.
– Přeměna zemědělské půdy na poušť skrze monokultury a užívání syntetických hnojiv.
– Podněcování stovky tisíc indických farmářů k sebevraždě.
– Způsobovat vrozené vady neustálou produkcí pesticidu Round-up.
– Pokusy o podplácení zahraničních úřadů.
– Infiltrace anti-GMO skupin.
Monsanto, tyto zločiny již nezůstanou nepotrestány. Anonymous nebudou shovívaví k vám ani k nikomu, kdo podporuje vaše utlačovatelské nezákonné obchodní praktiky.
Výborným příkladem je AGRA:
V roce 2006 byla založena AGRA, Aliance za zelenou revoluci (Alliance for Green Revolution), financovaná Billem Gatesem a Rockegellerovou nadací (The Rockefellers Foundation). Mezi dalšími zakládajícími členy AGRA jsme nalezli: Monsanto, Novartis, Sanofi-Aventis, GlaxoSmithKline, Procter and Gamble, Merck, Mosaic, Pfizer, Sumitomo Chemical a Yara. Skutečnost, že tyto korporace jsou buď chemické nebo farmaceutické výroby, není náhoda.
Monsanto, lidé světa tě vidí. Anonymous tě vidí.
Semena oportunismu – klimatická změna poskytuje tomuto businessu skvělou výmluvu k ukořistění nejchudších zemí vpadnutím k „záchraně“ farmářů a lidí s jejich GMO úrodou a chemickými pesticidy. Tyto korporace vymýtí tradiční způsoby místního zemědělství, aby získaly enormně veliké zisky. Zavedení GMO drasticky ovlivní příjmy místních farmářů, protože cena chemických prostředků potřebných pro GMO a semena od Monsanta sníží již dnes mizerné příjmy. Existuje také mnoho případů, kdy Monsanto žaloval drobné farmáře poté, co se pyl z jejich GMO plodin náhodně zkřížil s jejich plodinami. Protože má Monsanto patent na svou značku semen, tvrdí, že farmáři porušili patentní práva.
Tyto nechutné a nelidské praktiky nebudou tolerovány.
Anonymous vybízejí všechny znepokojené občany k povstání za tyto farmáře, povstání za budoucnost našeho vlastního jídla. Protestujte, organizujte se, šiřte informace mezi své přátele!
ŘEKNĚTE NE JEDOVATÝM CHEMIKÁLIÍM VE VAŠEM JÍDLE
ŘEKNĚTE NE GMO!
REKNĚTE NE MONSANTU!
Jsme Anonymous
Jsme legie
Neodpouštíme
Nezapomínáme
Očekávejte nás

Projekt globální ekologické spravedlnosti (Global Justice Ecology Project), skupina proti biotechnologiím založená aktivisty Earth First! zaznamenali to, že Monsanto bylo také jedním z původních zakladatelů společnosti ArborGenu, která geneticky upravuje stromy. Prezidentka a výkonná řiditelka společnosti, Barbara Wells, vedla divizi RoundUp Ready sóji Monsanta v Brazílii. GMO sója v Brazílii a ostatních částech Latinské Ameriky zabrala velké území Amazonie a ostatních zalesněných území, a vytěsnila nebo otrávila tam mnoho komunit.

Earth First Newswire

This entry was posted in Novinky and tagged , . Bookmark the permalink.