Jak si vyhledat pole s geneticky modifikovanou úrodou?

ggg-150x150Mnohým lidem brání v realizaci svých snů pouze nedostatek informací. Někdo by si možná rád přál vidět na vlastní oči, jak roste nebo neroste taková transgenní plodina. Tímto textem bychom chtěli pomoci různé informace zprostředkovat, nikoliv navádět k nezákonné činnosti. Vše vyhledat a zpracovat bylo poměrně náročné, takže si toho prosím patřičně važte…

V České republice je celkem asi 20 – 25 polí s geneticky modifikovanou úrodou ve venkovním prostředí a jedná se o pokusné plochy a nikoliv zatím o komerční produkci. Pole, která se nacházejí ve venkovních prostorech, jsou více nebo méně přístupné. O geneticky modifikovaných rostlinách v uzavřených prostorech tzv. “režim uzavřeného nakládání” se nám mnoho informací zjistit nepodařilo, ale přístupnost u nich nemusí být mnohdy nijak velký problém. Seznam polních pokusů včetně specifikace místa, označení a dalších bližších podmínek můžete nalézt na webu Ministerstva (“pro rozkrádání”) životního prostředí zde (pro anonymní prohlížení stránek M(R)ZP a mapových portálů doporučujeme aplikaci TOR. V informacích uvedených v povolení jsou navíc obsažena čísla parcel vyhledatelných skrze katastr nemovitostí Shrnutí nejdůležitějších informací můžete najít na následujících řádcích.

Humpolácké brambory

“Celosvětově největší chemická společnost” BASF rozjela polní pokusy s geneticky modifikovanou odrůdou brambor se změněným obsahem škrobu, takže se nejedná o odrůdu, která by sloužila jako potrava pro lidi nebo zvířata, ale pouze k průmyslovým účelům. Koncern BASF, se sídlem v Praze, vykazoval v roce 2011 obrat 73,5 miliard eur z toho v České republice 403 miliónů eur. Produkty této nadnárodní společnosti zahrnují chemikálie, plasty, přípravky na ochranu rostlin, vitamíny a produkty pro výživu zvířat.

Tyto polní pokusy jsou zákonem povolené až do roku 2016 provozovat na polních pozemcích na Vysočině nedaleko Humpolce Na Klínku. Pokusy přímo provádí Výzkumný ústav rostlinné výroby na pozemcích pronajatých od Školního statku Humpolec. Sadba probíhá v dubnu až květnu a sklizeň v září až listopadu. Pokusné pole o maximální rozloze 1 hektar je na čtyřech stranách označeno cedulemi “Pozor! GMO! Nevstupovat! Nezkrmovat! Nekonzumovat! Chemicky ošetřeno!”. Více informací naleznete zde.

Humpolec

Herbicidům odolná cukrovka

“Vedoucí společnost v oblasti agrobusinessu” v České republice Syngenta je dalším nadnárodním gigantem v oblasti biotechnologií, který expandoval i do České republiky. Jejím obchodním artiklem jsou pesticidy (23 % podílu na trhu) a osiva (17 % podílu na trhu). Není tedy divu, že její osiva budou cíleny na různé druhy herbicidům odolných linií, konkrétně tyto brambory jsou odolné proti glyfosátu, což je širokospektrální herbicid, který je obsažen např. v Round-upu. V České republice má Syngenta licenci na několik linií transgenní cukrové řepy, jejíž polní pokusy provádí přímo nebo skrze oprávněnou osobu Mendelevu zemědělskou univerzitu v Brně.

Relativně malé (několik tisíc rostlin) polní pokusy s cukrovkou mají povolení do roku 2014 na celkem pěti místech v České republice, takže možností je navštívit je více. V Jihomoravském kraji to jsou obce Nosislav a Unkovice asi 25 km jižně od Brna. V Olomouckém kraji to jsou Troubelice asi 20 km jižně od Šumperku. V Královehradeckém kraji to jsou Nechanice a Probluz, které jsou 20 km a 10 km západně od Hradce Králové. Více podrobností můžete najít v povoleních zde  a zde. Pokusná pole jsou na čtyřech stranách obvodu označena cedulemi “Pozor! GMO! Nevstupovat! Nezkrmovat! Nekonzumovat! Chemicky ošetřeno!”.

Nechanice

Probluz

 

 

 

 

Troubelice

Nosislav

 

 

 

 

Unkovice

 

 

 

 

Mnoha geny upravený hrášek

Šumperská firma Agritec s.r.o. se zabývá šlechtěním rostlin, množením a prodejem osiv a chemických prostředků v zemědělství. Jednou z oblastí činnosti jsou také polní pokusy s transgenním hrachem. Tento hrášek obsahuje několik vnesených genů: pro odolnost proti různým plísňovým chorobám nebo virózám, pro ovlivnění ukládání proteinu do semen a regulující vývoj embrya hrachu. Polní pokusy s tímto hrachem jsou povoleny až do roku 2020 na pozemcích Výzkumného ústavu pro chov skotu Rapotin, od kterého si Agritec pozemek pronajímá. Relativně malá plocha s transgenním hrachem (100 až 300 m2) bude každý rok na jiném místě parcely, ovšem bude vždy viditelně označena: “Pozor! GMO! Nevstupovat! Nezkrmovat! Nekonzumovat! Chemicky ošetřeno!”. Více informací zde.

Vikýřovice

 

 

 

 

Transgenní krmný ječmen

AGRA GROUP a. s., Univerzita Palackého v Olomouci a Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky spolu spolupracují na pokusech s ječmenem setým s genem pro zvýšený obsah enzymu fytaza, který má zlepšit krmné vlastnosti této plodiny. Tato odrůda by proto měla v budoucnu sloužit jako krmivo pro zvířata a nikoliv pro konzumaci lidmi (samozřejmě ji každý budeme nedobrovolně konzumovat díky příměsím v konvenčních odrůdách). Firma AGRA GROUP se orientuje opět na agrobusiness, ve kterém drží celou řadu patentů a “na tuzemském trhu hnojiv a ostatních produktů určených k výživě a stimulaci rostlin patří mezi přední výrobce s největším tržním podílem.”

Tento transgenní ječmen bude pěstován na několika stech metrech čtverečních na dvou pozemcích. První z nich se nachází v Bezděkově na pozemcích Pokusné stanice Lukavec v okrese Pelhřimov, kde je povolení do roku 2015 a velikost pole by mohla být 100 – 250 m2. Druhý pozemek s povolením do roku 2016 se nachází v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (možná security v areálu), kde bude políčko o velikosti asi 200 m2. Oba pozemky poznáte podle toho, že budou na rozích označeny cedulemi “Pozor! GMO! Nevstupovat! Nezkrmovat! Nekonzumovat! Chemicky ošetřeno!”. Více informací zde  a zde.

Lukavec

 

 

 

 

Olomouc

 

 

 

Nejen herbicidům odolný len

Dalším polínkem firmy Agritec v geneticky patentované budoucnosti zemědělství jsou odrůdy lnu setého, jehož polní pokusy se nacházejí opět ve Vikýřovicích na Šumpersku. Některé geny vnesené do lnu mají zajistit například odolnost proti herbicidu fosfinotricinu (obsazeny v přípravcích BASTA a Liberty), odolnost proti chorobám nebo zvýšenou schopnost akumulovat těžké kovy. Polní pokusy s povolením do roku 2018 a výsev bude probíhat v druhé polovině dubna a sklizeň během srpna. Pozemek poznáte podle označení: “Pokusný pozemek firmy Agritec s. r. o. Vstup zakázán! Geneticky modifikovaný len!” a výstražnou značkou biohazard. Plošky se lnem by neměly být větší než několik desítek metrů čtverečných. Více informací zde  a zde .

Vikýřovice

Švestka “Stanley”

Výzkumný ústav rostlinné výroby má v Praze pokusnou plochu se slivoní, která by měla být odolná proti škůdcům. Tento polní pokus má povolení do prosince roku 2012, ale lze očekávat jeho prodloužení, protože se jedná o trvalku, která vyžaduje dlouhodobější sledování, protože pokus probíhá od roku 2002. Celkem se na pozemku nedaleko letiště Ruzyně nachází 68 stromků geneticky modifikované slivoně.

Více informací zde.

Ruzyně

 

 

 

Je libo geneticky modifikovaný tabáček?

Katedra fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pěstuje geneticky upravený tabák odolný vůdči kyanomicinu na svých pozemcích v Benátské ulici. Areál je oplocen a střežen, ale pokusná plocha má maximálně jen 25 m2. Povolení má Karlova Univerzita do roku 2018.

Praha Viničná

 

 

 

Kukuřice od Monsanta a Syngenty

Zdaleka nejvíc transgenních plodin představuje v České republice několik různých linií kukuřice. Jedná se asi o 12 pokusných polí na mnoha různých místech, které provozují různé organizace, jako například Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita v Praze, nadnárodní korporace Monsanto, společnost Pioneer HI-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž nebo Výzkumný ústav pícninářský Troubsko. Geneticky modifikovaných linií kukuřice je u nás mnoho, často se jedná o kukuřici odolnou vůdči herbicidu glyofosfát (obsahuje Monsantem patentovaný Roundap). Všechny dále uvedené pozemky s kukuřicí nemusí být tento rok osety. Monsanto a Syngentu snad nemusíme představovat, patří spolu s Bayerem, Aventisem a AstraZenecou k největším korporacím, které podnikají v genetickém a chemickém busisnessu.

Pět výzkumných ploch (každá max 20 000 m2 zhruba 180 000 rostlin) kukuřice rezistentní vůdči glyofosfátu provozují Výzkumný ústav rostlinné výroby, společnost Pioneer a Zemědělský výzkumný ústav v Kroměříži. Nacházejí se v Ivanovicích na Hané, Čáslavi, Jarohněvicích (okres Kroměříž), Praze Ruzyni a Nechanicích (Hradec Králové). Více informací naleznete zde a zde .

Ivanovice na Hané 1

 

 

 

 

Čáslav

 

 

 

 

Jarohněvice 1

 

 

 

Nechanice

Kukuřici od Syngenty rezistentní proti hmyzím škůdcům testuje Výzkumný ústav pícninářský Troubsko ve spolupráci se Syngentou na polích v Troubsku nedaleko Brna. Více informací zde.

Troubsko 1

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž testuje kukuřici, která je rezistentní vůdči hmyzím škůdcům i vůdči herbicidům v Jarohněvicích (max 2 500 m2). Více informací zde.

Jarohněvice 2

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na České zemědělské univerzitě v Praze Suchdolu má asi 1000 m2 pozemku pro transgenní kukuřici. Pokusy na tomto pozemku byly ukončeny pravděpodobně již v roce 2009. Více zde.

Praha Suchdol

 

 

 

 

Monsanto kukuřici rezistentní proti herbicidu Roundup testuje Výzkumný ústav rostlinné výroby v Ivanovicích na Hané na jiném pozemku max půl hektaru. Více zde.

Ivanovice na Hané 2

 

 

 

 

Další pozemky pro Monsanto kukuřici se nacházejí v Troubsku. Více zde.

Troubsko 2

Polní pokusy kukuřice rezistentní k herbicidům provozované přímo Monsantem můžeme najít na několika místech České republiky. Více informací zde. Toto povolení má do roku 2013 na 4 zkušebních polích: Odřepsy (zemědělská farma Opolany pod Českou zemědělskou univerzitou u Poděbrad), jedna z již už zmíněných lokalit v Ivanovicích na Hané, Nabočany (pozemek společnosti Oseva Agri Chrudim u Chrudimi) a Probluz (pozemek společnosti Zkušební stanice Nechanice u Hradce Králové).

Opolany

 

 

 

 

Probluz

 

 

 

 

Nabočany

 

 

 

 

Na závěr stojí za to říci několik typů, jak hledat uprostřed kukuřičného pole. Již od července je kukuřice tak vysoká, že můžete být třeba metr od hledaného místa a nevíte o něm. Zkrátka kukuřice je vysokej prevít, ve kterém se snadno ztratíte. Jelikož mohou být kukuřičná GMO políčka schována uprostřed velkého kukuřičného pole můžete ho snadno nenajít. V době, kdy má kukuřice jen půl metru, se ovšem daleko lépe prostorově orientujete a políčko naleznete mnohem snáze. Kukuřice není tak vysoká a ze své pozice vidíte několik desítek metrů daleko. Pokud plánujete se na místo vrátit v době, kdy bude kukuřice vzrostlá (srpen až září) doporučujeme najít na kraji pole určitý orientační bod (vysoký strom, nebo ikstý sloup vysokého napětí) a od něho si napočítat určitým směrem přesně počet řádků kukuřice, které vás dělí od schovaného políčka. Orientační bod, směr a počet řádků si poznačte, protože se to snadno zapomíná a bez toho opravdu nic nemusíte najít.

Barbora Divá

This entry was posted in Receptář and tagged , , . Bookmark the permalink.

0 Responses to Jak si vyhledat pole s geneticky modifikovanou úrodou?

  1. Pingback: Jak pomoci vyčistit genetickou stoku? | GreenAction

  2. Pingback: Diskuse: Genetická víra | GreenAction