Sklízet bouři – shrnutí genetických akcí

Food06.sized_-150x150Překlad z ročenky britských EF! Do or Die č. 10 z roku 2003 vykreslující kampaň proti GM plodinám. Ačkoliv je text značně neaktuální, může posloužit pro případné české odvážlivce.

„Nechci v západních zemích vidět růst žádnou geneticky modifikovanou úrodu. Pokud se to stane, já, ostatní farmáři a aktivisté úrodu zničíme… Všichni musíme dělat akce dříve, než bude příliš pozdě. Je důležité, abychom vytrhali a zničili políčka GM pokusů. Sjednoceni vyhrajeme, rozděleni prohrajeme.“

Ekologický zemědělec z Bidefordu v North Devonu.

V několika posledních letech zaznamenala Británie efektivní kampaň sabotáží proti geneticky modifikované (GM) úrodě. S šířící se veřejnou podporou v zádech sabotéři uspěli v boji proti masivnímu zavádění GM plodin a GM jídla do Británie.

Na začátku v roce 1996 hrstka nadnárodních společností plánovala zaplavit Británii GM úrodou. Neočekávali žádnou opozici a na čas se zdálo, že mohou uspět: neoznačené GM produkty ze sóji a kukuřice byly na regálech všech supermarketů, pokusy s GM úrodou se šířili exponenciálně a vypadalo to, že komerční pěstění GM plodin projde rozhodnutím.

Přesto v roce 1998 bylo jasné, že pro biotechnologický (biotech) průmysl se vše nevyvíjí příznivě. Od roku 1997 začalo velké množství sabotáží cílených proti vědeckým pokusům, které biotech průmysl potřeboval k získání zákonných povolení jejich plodin. Masivní veřejná opozice donutila vyděšenou vládu a biotech průmysl k zavedení něčeho, co by vypadalo, že poslouchají, co lidé chtějí. Výsledkem byly pokusy farmového rozsahu (FST – Farm Scale Trials) a čtyřletá dobrovolná dohoda mezi vládou a průmyslem zadržet komercializaci GM plodin, dokud nebudou pokusy dokončeny.

FST jsou velmi velká testovací místa – některé až 50 akrů – která byla údajně navržena k závěrečnému ohodnocení dopadu GM plodin na ekosystém zemědělské krajiny. Ve skutečnosti se jadná o přiblblé a vědecky nezpůsobilé pokusy vlády a GM průmyslu obelstít veřejnost, že berou požadavky okolo GM plodin skutečně vážně. Jejich podvodná povaha vyšla najevo, když sabotéři zdokonalili svou taktiku ke zničení úplně celých polí GM úrody než jen malých pokusů, které byly v hledáčku předtím. Bylo zničeno velké množství FST, ale vědci udrželi výsledné cíle úhybem. Aby předešli, že budou jejich experimenty neplatné kvůli sabotážím, tvrdili, že potřebují pouze procento úrody k tomu, aby byly experimenty platné.

V posledních čtyřech letech byl průmysl pozadu. GM produkty byly z britského jídla ve velké míře odstraněny, v Británii stále není komerční pěstování GM plodin a pokusy farmového rozsahu se staly likvidacemi „farmového rozsahu“. Nyní naše čtyři roky uplynuly a boj proti GM plodinám se může dramaticky změnit.

Likvidace úrody: Jedeme, Jedeme

Během posledního roku pokračovala destrukce GM úrody v Británii v nezmenšené míře. Sabotéři provedli svou práci se srpy, kosami, paletami dřeva, hrady a čímkoliv, co se jim dostalo do ruky. Protestující, kteří zničili GM řepku v Hedley Hall, nedaleko Tandcasteru, vlastněnou Univerzitou Leeds vyplnili touhy mnoha lidí, když oznámili: „Tato úroda GM řepky je nyní 100 procentně zničená – úplně zničená. Pravděpodobně každá jednotlivá rostlina byla buď vytržena, nebo zlomena.“ (1)

Většina pokusů FST je nyní ukončena: pouze zbývajících několik míst se zimní řepkou (16 v Anglii a 2 ve Skotsku) bylo zaseto na podzim 2002, pro sklizeň v roce 2003. Také byl započat Národní Semenný Seznam (NSL – National Seed Listing) – konečná fáze před zákonným povolením – pro zimní řepku. Navíc jsou mnohem menší GM políčeka pěstována jako součást výzkumné a vývojové práce vědců.

V sezóně 2002 – 2003 zatím (je až do června 2003) lidé během sabotáží zničili 17 % úrody FST a 50 % pokusů NSL. V sezóně 2001 – 2002 byly čísla pro FST 17 % a pro FST 66 %. Tudíž podíl úrody, která je zničena se udržuje krásně stabilní, ale minulý rok to představovalo menší počet míst, protože jsou s vývojem FST menší testovací místa.

Mnohem větší procento NSL, které bylo zničeno, je pravděpodobně díky skutečnosti, že jsou tyto pokusné místa dostupnější – jsou daleko menší a méně zastraší než čelit 50 akrům řepky, když jste vyzbrojeni pouze násadou od koštěte. Také byl nárůst obav, že FST jsou primárně PR kousek, a že jejich likvidace neovlivní průmysl přímo.

Úroda pěstovaná pro výzkumné a vývojové práce akademiků nebo vědců pracujících pro korporace je také obvykle na menších parcelách než NSL, ale jsou často mnohem hůře přístupné, zavřené uvnitř nebo alespoň uzavřeny v blízkosti výzkumného centra. Zničením výzkumu v další generaci GM plodin představuje důležitý úder proti průmyslu, ale pochopitelně jsou tato místa mnohem více střežená. Například Syngenty Jeallot´s Hill výzkumná stanice je chráněna žiletkovým drátem, infračervenými kamerami a mobilní jednotkou. Přesto to nezabránilo tomu, aby v roce 2001 nebylo zničeno 75 % jejich úrody GM brambor.

V roce 2002 v Norfolku zvládli aktivisté zaútočit na další z těchto výzkumných stanic, způsobili škodu v řádech tisíců liber v John Innes, centru nedaleko Norwich. Aktivisté zničili malou úrodu GM ječmene v tomto notoricky známém pro-GM výzkumném centru.

Sabotéři překročili další schůdek ve své nezdolnosti v červenci 2002. Během celého uplynulého roku pokračovala shromáždění za bílého dne, která končila likvidací úrody. Ale v červenci 2002 aktivisté navýšili sázku, když přes 200 lidí z celé země vystoupilo před DEFRA (Ministerstvo životního prostředí, potravin a venkovských záležitostí – Department of Environment, Food and Rural Affairs) nesouce dárky v podobě nechtěné GM úrody a semen. Pytle GM řepky, kukuřice a cukrové řepy byly odhozeny před DEFRA z pokusů FST z hrabství Cheshire, Shropshire, Dorset, Warwikshire, Oxfordshire, Lincolnshire, Norfolk, North Yorkshire, Fife a Hertfordshire. Dav, někteří v pestrých oblecích a kostýmech, tlačil trakaře obsahující úrodu, ilegálně vytrhanou z téměř každého pokusného pole v zemi. Pět aktivistů prozradilo, že strávilo 5 hodin vytrháváním úrody v Preston Wynne a dalších 5 hodin jízdou do Londýna. Organický zemědělec z Munlochy, Skotsko, který měl testovací místo jen 5 mil ze svého domova, kde ohrožovalo bezúhonnost jeho úrody, vyjádřil své pocity: „Ať vodprejskou! My to u nás ve Skotsku nechceme!“

To byla jedna z největších výhod – vysoká veřejná podpora sabotáží. A toto znamenalo, že stát nebyl schopný udělit velmi přísné tresty za vytrhání GM úrody a učinilo to podobné akce relativně málo riskantní záležitostí. To také znamenalo, že se do sabotáží bylo ochotno zapojit mnohem širší spektrum lidí než bychom očekávali.

Jedna z posledních akcí: FST pokus v Midlands byl konečně ukončen 3. května 2003 akce, ke které se přihlásila Earth Liberation Front (ELF). Během několika měsíců bylo provedeno celkem šest smělých nájezdů na jednom stejném místě. ELF oznámili: „Rozhodli jsme, že na odstranění co největšího množství úrody potřebujme mnoho času. Poprvé jsme vstoupili na pole za mrazivé prosincové noci a od té doby se pětkrát vrátili dekontaminovat různé části pole. Jak úroda rostla, měnili jsme techniku, když byly rostlinky malé, použili jsme motyky, jakmile to narostlo do pasu, použili jsme kosy. Také jsme taktiku zdokonalili našimi vlastními nástroji, užitím dřeva z palet.“ Během své poslední návštěvy zůstali sabotéři rovněž do rozednění, takže mohli vyfotografovat výsledek své práce.

Skotsko a Wales

Mezitím lidé ve Walesu a ve Skotsku udrželi celé země GM-free. V červenci 2002 se sešlo okolo 150 – 200 lidí na veřejném shromáždění za GM-free Wales. Pokusili se dekontaminovat úrodu pokusné krmné kukuřice Aventisu v hrabství Flintshire – jedinou GM úrodu ve Walesu. Navzdory veliké policejní přítomnosti, okolo 40 lidí přeskočilo bariéry, aby se dostali na pole a začalo vytrhávat úrodu. Šest lidí bylo zatčeno a člověk, který natáčel pro Undercurrents (aktivistické videa), potřeboval lékařské ošetření poté, co jim mrštil člen ochranky o mříže.

Skotsko se stalo GM-free v květnu 2003, když aktivisté odstranili rostliny GM řepky na farmě Wester Friarton, Newport-on-Fay, poblíž Dundee. Tato akce následovala po odstranění GM úrody v Daviotu, hrabství Aberdeenshire, týden předtím a opuštěním od FST v Munlochy, na ostrově Black Isle, po vytrvalé kampani přímých akcí v roce 2002.

Vše začalo, když šli tři ženy z Highlands and Islands GM Concern (Genetické znepokojení na skotské vysočině a ostrovech) navštívit místo připravované pro zimní řepku. Jediné, co spatřili, byl traktor se secím strojem přímo před jejich zraky zapravující GM řepku do země. Následně malý počet místních lidí zastavil setbu blokádou traktoru. Nakonec se shromáždilo okolo padesáti protestujících, jejichž počet se rovnal policii, která na poli založila kontrolní stanoviště. Protestující odpověděli založením informačního karavanu. Po několik dní byla udržována přítomnost na poli, ale navzdory opakovaným vlnám obstrukcí byla GM semena nakonec zaseta. Poté byl mimo farmářovo pole založen permanentní kemp. Nadále během polního pokusu byl kemp zdrojem trablů a shromažďoval místní komunitu, která za nimi silně stála. Později v roce 2002 farmář GM pokus úplně vytrhal!

V září 2002 byla farmářka Shirley Harrisonová z Aberdeenshire oceněna jako „Geneticky Modifikovaná Osobnost Měsíce“ a byla obdarována koláčem vyrobeným z GM ingrediencí a lahví whisky obsahující 2,7 % metanolu – podle Shirley Harrisonové a Aventisu přijatelnou úrovní kontaminace potravin. Protože to v účincích selhalo, bylo potřeba více radikálnější přímé akce. Takže 6. října protestující zničili kompletně pole oseté GM řepkou na její farmě. Zanechali v poli vzkaz „GM-free Grampian“ a ještě dodali: „Tiše přicházíme, tiše odcházíme, konáme za GM-free Skotsko“.

Vláda se nás snaží rozptýlit

Kampaň proti GM úrodě a jídlu byla úžasná. Poskytla skutečnou ukázku toho, jak se mohou lidé postavit velkým korporacím a zastavit „nevyhnutelnou výhodu kapitalismu“ za pochodu. Měli jsme na průmysl, který se stáhl, zásadní dopad, ale zatím ještě nebyl poražen.

Monsanto, nejhlavnější leader biotech revoluce zodpovědný za více než 80 % světové GM úrody, bylo nabouráno, s tím že ředitel Bob Shapiro byl dotlačen k odchodu do polovičního důchodu. Další biotech giganti, AstraZeneca a Novartis se chtějí zbavit svých zemědělských oddělení. Proběhl masový exodus evropských biotech společností od výzkumu GM. Uzavřeli investice do geneticky modifikované úrody v hodnotě milionů liber, čímž odeslali průmysl do hlubokého finančního propadu. Evropská komise připustila, že během posledních let téměř dvě třetiny evropských biotech společností uzavřeli GM výzkumné projekty. Podle evropského komisaře pro výzkum Philippe Busquina: „Klima vzrůstajícího skepticismu straší evropské biotech společnosti a výzkumná centra mimo.“ (2)

Ale hlavní společnosti vidí stále kontroverzi okolo GMO jako „skvrnku“, která podle ozývajících se finančních analytiků přejde během 4 – 7 let. Vlády si stále malují GM budoucnost a dávají Monsantu a Spol. podporu z celého svého srdce. Navzdory lehkému poklesu v pěstování GM plodin jsou farmáři v USA stále schopni prodat veškerou svou GM sklizeň. Nyní na GM plodiny přechází farmáři z čím dál více zemí.

Takže zatímco můžeme pomoci zastavit GMO v Británii, nemůžeme podlehnout iluzi, že jsme je zastavili. To, co můžeme dokázat, je zajistit si trochu prostoru se nadechnout. Ale biotech průmysl a vláda také využívají tuto pauzu k vyčkání až veřejná opozice ke GMO upadne a k přípravě zázemí konečné komercionalizace GMO.

Takže teď potřebujeme udržovat tlak, jelikož průmysl a vláda jsou připraveni ke konečnému sebrání sil pro prosazení GM jídla a GM plodin v Británii. V současnosti se ukončují FST s tím, že výsledná doporučení budou publikovány v červenci 2003. Toto období dalo vládě a korporacím čas ke zdokonalení jejich výmyslů, než se vytasí s nějakou formou komercionalizace GM.

Jako součást stejného procesu vládní „veřejná debata“ ohledně GMO slouží k „zodpovězení a vysvětlení mezer a nejasností ve znalostech veřejnosti“. Podobně jako FST je „debata“ další surový jednostranný pokus zmírnit veřejné znepokojení (a rozptýlit opozici). Zahrnovalo několik oficiálních veřejných schůzek po zemi, regionální veřejné schůzky, nějaké grassroots události a internetovou stránku. Vláda dala projektu drobný rozpočet a uvedla, že celý proces bude ukončen do června 2003 příhodně před publikací výsledků FST. Když bylo trapně zřejmé, že celá věc se naprosto míjí účinkem, vláda neochotně navýšila rozpočet a protáhla uzávěrku. Zdálo se, že nové prodloužení veřejné debaty by muselo zahrnout výsledky z FST. To je něco čemu vláda chtěla vždy předejít (připustila by to jedině v případě, že by se odstranilo cokoliv nevhodného.) Dnes se zdá, že by jim to mohlo vyjít, protože bylo prozrazeno, že výsledky FST pravděpodobně nebudou publikovány dříve než v září nebo také později. (3) „Debata“ samotná je proto protažena do září 2003 a její výsledky budou publikovány na konci roku 2003 nebo na začátku roku 2004.

Bayer hazard

V neustále fluidním, jména a tvar měnícím světě zemědělských biotechnologií může být obtížné vystopovat kdo, koho vlastní, a kdo, co dělá. Několik minulých let jsme mohli vidět řadu prodejů, fůzí a rozpadů společností snažících se dotlačit GM plodiny na pole a sestřelit naše snahy. Společnosti formálně známé jako AgrEvo (Hoecht/Schering), PGS a Aventis CropScience byly obzvláště úlisné. Přesto spíše než by se povedly jako uvážlivé triky odporných nadnárodních společností a zmátly veřejnost o jejich skutečné identitě, neustálé změny jmen ukázaly skutečnou atmosféru nejistoty uvnitř vědeckého agroprůmyslu.

V roce 2002 se nejnovějším nadnárodním cílem v Evropě stal Bayer, čímž následoval svůj současně získaný status evropské největší výzkumné GM společnosti. Bayer se dostal do hledáčku poté, co převzal Aventis CropScience, společnost stojící za většinou britských polních pokusů GMO. Celkem 85 % všech GM pokusů v Británii v roce 2002 bylo vlastněno právě Bayerem.

Bayer nyní vlastní přes polovinu odrůd GM plodin současně žádajících o povolení komerčního využití v EU. Pokud by bylo moratorium EU na komerční využití GM prolomeno, Bayer by měl nejlepší pozici k zaplavení evropských polí GM plodinami.

Dne 24. ledna 2002, když byl Bayer zaveden na burzu v New Yorku, aktivisté zablokovali jeho vedení v Newbury za použití tripodů z lešenářských trubek, lidských řetězů připoutaných pouty na rukou a lidmi připoutanými, jak k otočným dveřím u hlavního vchodu, tak k zadním dveřím.

Následně 26. dubna se sedm GM aktivistů z Británie a Holandska vetřelo na akcionářský meeting Bayeru v Německu. Na vozíček připoutaný aktivista zázračně vyskočil a rozbouřil pódium, zatímco ostatní lezli na pódium po stranách, okupovali řečnický pult a řečnili.

Návazně na tuto akci zablokovalo 25. dubna 2003 patnáct aktivistů hlavní vchod Bayer CropScience v Hauxtonu poblíž Cambridge, kde jsou GM plodiny testovány a vyvíjeny.

Ke stopování toho, která korporace dělá co, využijte GM Family Tree (Rodokmen GM), plakát velikosti A2 dostupný u Corporate Watch.

Přesto vláda možná začne povolovat žádosti o komerční pěstování již před koncem jejich důkladné „veřejné debaty“. Bylo prozrazeno, že britská vláda zamýšlí přistoupit k hodnocení osmnácti žádostí čekající na rozhodnutí o komercializaci GM plodin. Připustili, že některé z nich mohou dostat povolení pro využití v jídle, krmivu nebo pěstění ještě před tím než veřejná debata ohledně GMO bude dotažena do konce.

FST a veřejná debata jsou jednoduše vládní převlek, určený k rozptýlení veřejné pozornosti a energie aktivistů od skutečných vládních záměrů. FST a debata nemají žádný zákonný základ a vláda nemá žádný statutární závazek na ně brát ohled. Ať budou výsledky jakékoliv, zdá se pravděpodobné, že budou chtít GMO protlačit, pokud si budou myslet, že jim to nějak projde.

Je na nás abychom zařídili, že si s tím začínat nemají.

Korporace zařazují rychlost

Korporace současně opravdu tvrdě tlačí na prolomení moratoria EU na GMO. Od počátku roku 2003 začala EU přijímat záplavu obchodních žádostí pro GMO, které od začátku moratoria nebyly možné. Vypadá to, že GM společnosti, zasláním tolika žádostí, stupňují tlak na EU k ukončení moratoria. Spojené státy současně oznámili, že v současnosti si nepřejí ohledně GMO obchodní válku s EU (především po nedávném rozkolu s Evropou ohledně války v Iráku), ale tlakem EU k ukončení moratoria, připravuje GM průmysl podmínky k tomu, aby k obchodní válce došlo v budoucnu.

Žádosti o využívání zahrnují všechny odrůdy GM řepky a cukrové řepy, které úspěšně ukončili NSL pokusy v Británii. Pokud by některé z těchto odrůd získaly povolení na EU trhu, byla by prolomena jedna z bariér k jejich komercializaci.

Jedeno z možných vysvětlení tohoto náhlého vzrůstu v počtu žádostí na EU o povolení GM plodin je, že jediným důvodem toho, že společnosti musí v Británii povinně oznamovat umístění GM pokusů, je fakt, že stále nemají povolení od EU. Takže pokud EU udělí povolení na jakoukoliv odrůdu GM, bude ničení úrody mnohem obtížnější.

Následující rok budeme možná čelit bezprostřední hrozbě zasetí první komerční GM kukuřice v Británii. To otevře dveře mnoha dalším GM plodinám a aktivisté nebudou mít představu, kde to roste.

Zelená pro ničení GM úrody

Během uplynulého roku opět pokračovala schopnost sabotérů uprchnout nepotrestaní, přestože byli přichyceni inflagranti. Normálně sabotéři čelí pouze malým pokutám. Reprezentativní je případ protestujících z Colchester GM Campaign, jimž bylo od soudního procesu v lednu 2003 upuštěno. Tvrdili, že sa tak stalo, protože se autority bály sympatií od soudce. Andy Abbott, 33 let, z Colchesteru řekl, že ukončení případu ukázalo, že autority se vykašlaly na to, pokoušet se žalovat protestující proti GMO. Řekl: „Vláda dala zelenou lidem, kteří ničí GM úrodu.“

Ve Skotsku byla situace trochu jiná. Skotský právní systém je odlišný od anglického a waleského a protestující mohou očekávat rozsudky a velké pokuty. Poslední rok byla řada případů, ve kterých byli aktivisté uzemněni pokutami až do výše 1000 liber. Přesto to nezabránilo tomu, že Skotsko bylo pravděpodobně nejaktivnější oblastí Británie.

V březnu 2003 byli v první instanci protestující odsouzeni ze závažného přečinu a pět z nich bylo uznáno vinnými z narušení setby tím, že seděli přímo před traktorem v Munlochy ve Skotsku 23. srpna 2002. „Protestující proti úrodě jsou vinni“ Aberdeen Press and Journal, 7. březen 2003. (4)

Růžový hrad

Nejbizardnější taktika užitá k zastavení rozšiřování GM plodin muselo být užití růžového hradu k blokádě pole s GM kukuřicí poblíž Littlemoor v Dorsetu. V časných ranních hodinách 25. dubna 2002 dorazil růžový hrad na pole, kde bylo možno nalézt mutatní zbytky úrody GM kukuřice z roku 2001. Obyvatelé hradu doufali, že okupací příjezdové cesty na pole mohou zabránit další GM kontaminaci.

Dne 16. května, po třech týdnech okupace, dojel farmář Charles Foot se šesti traktory a masivním policejním doprovodem a vstoupil na pole. Lidé z hradu vyběhli, aby traktor zastavili, vylezli na kabinu traktoru a připoutali se k sobě zámky „D-locky“. Čtyři lidé byli zatčeni a farmář nakonec úspěšně zasel GM kukuřici Aventisu (dnes Bayeru).

Přesto několik hodin poté, co bylo osivo vyseto, ho nejméně 20 místních lidí vykopávalo ze země. Během následujících dní chodili lidé každou noc a odstranili všechny semenáčky. Dvě GM pole v Littlemoore byla kompletně vyčištěna. Několik tašek této GM kukuřice se projelo do Londýna, aby bylo ceremoniálně odhozeno před prahem ministerstva jako součást DEFRA akce v červenci 2002.

Dobrá rada na zapamatování do budoucna je získat pro ničení úrody dohled. Skupina z růžového hradu požádala místního vikáře, aby byl svědkem úplné likvidace veškeré úrody pro případ, že by vláda chtěla zkusit uplatnit nějaké „vědecké“ výsledky ze zničeného pokusu. Napsal dopis do novin, ve kterém tvrdil, že je ochotný to dosvědčit, a poprvé vědci následovali svá vlastní pravidla a zbytek úrody byl postříkán herbicidem ještě před opylením, protože úroveň škody znehodnotila pokus.

Růžový hrad byl nakonec rozložen 15. června a může být občas neočekávaně umístěn na různých místech!

Dne 6. března 2003 došli obránci hradu k soudnímu líčení. Založili svou obhajobu na dávném obecném zákonu „nezbytnosti“ dožadujíce se, že bylo zákonné zastavit tuto úrodu. Soudce okamžitě souhlasil a všichni byli shledáni nevinnými. To může znamenat zajímavý precedens!

castle-full-fontal-225x300

Čtrnáct protestujících, kteří zničili úrodu GM řepky během denní akce v Hilton v Dorsetu v srpnu 2002, věřilo, že je jejich akce zákonná. Takže, když byli zatčeni. Rozdali oznámení připouštějící uskutečněnou akci policii. Po čtyřech měsících bylo sděleno, že je staženo obvinění. Dekontaminovali řepku, která byla omylem kontaminována nezákonnou odrůdou semen řepky obsahující geny pro antibiotický výzkum. Vláda připustila, že odstranění by bylo nezbytné, a tak sabotéři, veřejně osvíceným způsobem, to udělali samni. Zdá se, že vláda nechce problém zviditelnit, protože dodnes nebyla učiněna žádná zákonná akce proti společnosti Bayer, která je za výsev zodpovědná.

Konečně asi po šesti letech masových sabotážích GMO v Británii shledal v dubnu 2003 soud, mimo Skotsko, skutečně někoho vinného z ničení GM úrody. Dvě ženy byly pokutovány celkem 1 150 liber, za zničení GM kukuřice během masového shromáždění proti poslednímu GM místu ve Walesu v červenci 2001. Jedna ze dvojice odmítá pokutu zaplatit a pravděpodobně přijme trest jednoho měsíce ve vězení.

Udržuj svou pozornost správným směrem

Zatímco se nás vláda pokouší poplést jejich veřejnou „debatou“ a podvodnými FST, potřebujeme být schopni udeřit na cíle, které jsou pro průmysl skutečně důležité, než se jen chytat na každý PR lep zamýšlený k rozptýlení aktivistů. Zde jsou hlavní oblasti, které mohou být citlivé cíle v následujících měsících:

Pokusy Národního semenného seznamu (NSL National Seed List). Aby jakákoliv nová odrůda mohla být prodávána komerčně, musí být uvedena v NSL. Aby toho mohla dosáhnout, musí odrůda uspokojivě ukončit dva roky pokusů, ve kterých prokáže svou kultivační hodnotu a užití a svou odlišnost, stejnorodost a stabilitu. Tyto pokusy jsou nezbytnou součástí procesu komercionalizace a započaly během období FST. Pokusy NSL pro tři různé odrůdy olejné řepky společnosti Bayer odolné k herbicidům jsou v současnosti na deseti místech v Británii.

Korporace a komercializace. Komerční pěstování GM plodin se snaží prosadit tři společnosti: Bayer CropScience, Monsanto a Syngenta. Bayer může hodně získat. Dva z jeho GM odrůd kukuřice – Chardon LL a Sheriden – jsou první na řadě pro komercializaci. Také mají velký počet GM odrůd olejné řepky, které jsou blízko komercializaci. Monsanto a Syngenta mají společně dvě GM odrůdy cukrové řepy, která je blízko komercializaci. Nic naplat, že si žádná z těchto společností nevede dobře a jsou všechny zoufalé ve snaze uspět s GM plodinami v Británii a Evropě.

Chardon LL, Mléko a Semena. GM kukuřice Chardon LL společnosti Bayer je určena k pěstování jako krmivo pro zvířata. Aby to mohl být úspěch na komerční rovině, musí být farmáři schopni prodat své mléčné produkty a maso vykrmené GM krmivem. Oporou o mlékařské společnosti, pokud nepřijmou mléko od krav krmených GM kukuřicí, může pomoci zničit trh pro Chardon LL dříve, než se vytvoří. Práce na druhé straně dodavatelského řetězce – zatlačit na dodavatele a distributory semen, aby zůstali GM-free – může být také účinná.

Výzkumné a rozvojové projekty. Kromě pokusů GM plodin, které jsou krátce před komercializací, je na cestě malý počet výzkumných a rozvojových pokusů. Ty představují další generaci GM plodin. Všechny jsou malého rozsahu v raných fázích vývoje, je pro společnosti VELMI důležité, je vést. Tyto pokusy jsou umístěny: John Innes Center v Norwich vyvíjející GM ječmen, Advanced Technologies (Cambridge) pobočka British American Tabacco vyvíjející GM brambory a Syngenta, která pokračuje s pokusy houbové rezistence pšenice.

Farmy a zemědělské stroje. Podobně jako vivisekční průmysl, je také pouze omezený počet lidí, kteří skutečně mohou pěstovat GM plodiny a nemělo by být příliš obtížné přesvědčit farmáře pěstujícího GMO, aby přestal. To se do jisté míry již povedlo. Je mnoho testovacích míst, která nebyla nikdy oseta. To se děje díky tomu, že farmáři, na jejichž půdě se testovací místo nachází, pod tlakem aktivistů pěstování zruší. Je to druh tichého vítězství. V sezóně 2002 – 2003 byl stažen jeden FST a v sezónně 2001 – 2002 bylo staženo jedenáct FST. Farmáři, jejichž půda je využita na testovací místa, nejsou za využití půdy mnoho placeni. Nemělo by to být příliš obtížné zajistit, aby jim stálo za námahu zrušit pokus. Již bylo několik případů tlaku vyvíjeného na farmáře. V East Hoathley v Sussexu v roce 2001 vedla návštěva antiGMO aktivistů k tomu, že farmář GM pokus ukončil kvůli hrozbě přímé akce a ještě více konkrétnější hrozbě návštěvy aktivistů zcela náhodně šířících slintavku a kulhavku. Jak již dříve Do or Die uváděl, v roce 2001 proběhly dvě akce, při kterých aktivisté provedli sabotáže na zemědělských strojích farmáře, pěstujícího na svých pozemcích GM plodiny. Farmy jsou plné různých strojů, které se po nocích povalují uprostřed ničeho. Užijte svou představivost…

Vědci a laboratoře. Podobně jako farmářů, je také vědců zapojených do biotechnologií pouze malé množství. Možná nemají farmy, ale mají domovy a místa, kde pracují. Demonstrace před domem vědců byly velmi úspěšnou taktikou užitou hnutím za osvobození zvířat proti vivisekcím.

Poznámky

1) Yorkshire Evening Press, 07/04/03,
2) ‘GM Crops: Industry 0 – Protesters 1′, The Independent, 23. březen, 2003
3) GeneWatch UK Press Release, č. 3, březen 2003
4) Sleduj: http://www.pressandjournal.co.uk/

Do or Die č. 10

This entry was posted in Reporty and tagged , , . Bookmark the permalink.