Lidé si v Olomouci připomenuli ilegálně pokácené stromy

P1000084-150x150Spontánní setkání, kterého se zúčastnilo přes čtyřicet lidí se konal ve čtvrtek 29. listopadu v Kateřinské ulici v Olomouci. Sešli se zde, aby se naposledy rozloučili se čtyřmi vykácenými stromy, přičemž tři z nich byly vykáceny v rozporu se zákonem. Zároveň tím vyjádřili nespokojenost s chováním investora obchodní galerie Šantovka, který stromy pokácel z důvodu výstavby nadúrovňové lávky do budoucího nákupního centra. Setkání bylo svoláno spontánně přes sociální sítě. K akci se nepřihlásil žádný organizátor.

akce2-1024x768-300x225 akce12-1024x768-300x225Investor Šantovky disponoval povolením k pokácení pouze jednoho ze čtyř stromů a o pokácení zbylých tří stromů požádal odbor Životního prostředí Magistrátu města Olomouce, který vydal nepravomocné rozhodnutí, protože se v řízení odvolalo ekologické sdružení Hnutí Duha Olomouc. Investor se přesto rozhodl ilegálně stromy pokácet bez platného povolení, které se snaží získat dodatečně od Krajského úřadu Olomouckého kraje. Česká inspekce životního prostředí byla o porušení zákona informována a vyjádřila se, že se případem ilegálního kácení nebude zabývat.

1-1024x768-300x2252-1024x768-300x225Samotné setkání proběhlo v 19:00 hodin v Kateřinské ulici, kde byla současně zakončena olomoucká cyklojízda Critical Mass. Na místě byly nainstalovány čtyři symbolické kříže a informační tabule. Jeden z přítomných přečetl vzpomínkovou řeč a vyzval k tiché vzpomínce. Následně účastníci zapálili svíčky a odešli pokojně domů.

3-1024x768-300x225 4-1024x768-300x225Účastnice, která se představila jako Eliška, popsala své důvody k účasti: „Nelíbí se mi, že majitel Šantovky, kontroverzní podnikatel Richard Morávek, který byl spolupracovníkem zavražděného kmotra Mrázka, může svévolně rozhodovat o podobě místa, kudy každodenně chodím. Cítím bezmoc, když si pan Morávek může prezidentskou milostí vykoupit svou maminku, odsouzenou za finanční trestnou činnost, a já nemohu ani ovlivnit jak má vypadat okolí mého domova.“

Účastník, který se představil jako Petr zase uvedl: „Nejsem zde jen kvůli zničené zeleni, ale vadí mi celý projekt Šantovky, který provázejí nekalé praktiky a drtivá podpora ze strany úřadů. Krom pokácených stromů mi na Šantovce vadí také nevhodně vybraná tramvajová trať, informační embargo Olomouckého deníku na negativní zprávy ohledně Šantovky, zničení lokalit chráněných živočichů a plán postavit v areálu již třetí olomouckou výškovou budovu, která je v rozporu s novým územním plánem.“

Účastnice Evelin zase tvrdí: „Politici, jež mají prosazovat blaho spoluobčanů a jít ostatním příkladem, dopustili bezohledné vykácení čtyř krásných stromů, aby podpořili vznik nového obchodního centra, které člověku nepřinese nic jiného než plytkou a ubohou zábavu konzumu. Příroda je naše Matka a je potřeba si jí vážit a milovat ji. Člověk, který s přírodou zachází bezohledně a je ochoten ji zaprodat za vlastní zájmy, u mě respekt nemá. Nechci, aby si tito lidé mysleli, že jejich chování je akceptovatelné.”

547039_555549381138594_1815363399_n1Pietní proslov:

Vážení bratři a sestry.

Dovolte mi, abych na úvod jménem rodiny Matky Země poděkoval za účast na dnešním setkání. Sešli jsme se dnes na tomto místě, abychom se naposledy rozloučili s našima dvěma sestrami, lípami srdčitými, bratrem javorem mléčem a bratrem jasanem ztepilým.

Naše sestry lípy a bratři javor a jasan se narodili před několika desítkami let. S největší pravděpodobností vzešli divoce a spontánně z náletu semen. Prvních několik let jejich života bylo velmi nebezpečných, protože mnoho jejich sourozenců nedosáhlo ani několik málo let života. Naši vzpomínaní bratři a sestry byli vytrvalými bojovníky a těchto několik nebezpečných let v Kateřinské ulici ve zdraví přečkali.

Nedlouho poté, co povyrostli do výšky několika desítek centimetrů, narazili na svou první velkou překážku – kovové zábradlí, pod kterým vyrašili jako malá semínka. Tato překážka nadále formovala jejich zbytek života a tvar jejich korun. Právě kovové zábradlí, které bránilo přímému vzrůstu, bylo možným důvodem zmnožení koruny našich sester a bratrů a dalo vniknout jejich rozvětveným vícekmenům. Sestry lípy měly tři a čtyři rozvětvené kmeny a bratr javor dokonce deset.

Na sklonku jejich života došlo k dramatickým událostem. Nejprve úřady posvětily zabití bratra jasanu ztepilého a následně kmenořezové ze společnosti Šantovka požádali také o zabití ostatních sester a bratra. Naštěstí se nalezli odvolavatelé, kteří s tím nesouhlasili. Vypadalo to, že jim ještě svitla naděje. Přestože kmenořezové neměli pravomocné stanovisko, naše bratry a sestry podřezali. Nikdo krom vás přítomných neprojevil odvahu na to upozornit. Česká inspekce životního prostředí pochybila tím, že se nezákonným kácením nechtěla zabývat, Olomoucký deník se zločinci ze Šantovky spolupracuje informačním embargem na negativní zprávy o Šantovce a Krajský úřad zatím nerozhodl.

Na závěr věnujme prosím tichou vzpomínku na naše sestry a bratry, kteří nás obdarovali nejen krásným vzhledem, zachycením prachu, stínem, snesitelnějším a vlhčím klimatem, ale také prostorem pro domovy hmyzu a ptactva. Za to jim z celého srdce děkujeme.

Bratře jasane, bude nám chybět pohled na tvé zpeřené listy, sestry lípy, bude nám chybět vaše nasládlá vůně, bratře javore, bude nám chybět tvé šustění listů…

DSC_0486-199x300 DSC_0480-300x199 DSC_0459-300x199

This entry was posted in Reporty and tagged , , . Bookmark the permalink.

0 Responses to Lidé si v Olomouci připomenuli ilegálně pokácené stromy

  1. Pingback: Olomoučané se vyjádřili k „mrakodrapu po mnichovsku | GreenAction