Shromáždění na podporu Idle No More

276531_395012903926039_465965023_n-150x150Několik desítek účastníků a účastnic podpořilo v pondělí 21. 1. protestní hnutí Idle No More. Před kanadskou ambasádou v Praze vyjádřili svůj nesouhlas s novým zákonem, který by mohl umožnit komerční využití půdy v kanadských teritoriích náležících původním národům („indiánům“). Poklidný happening se nesl v duchu původních kanadských tradic. Během českého happeningu byl před kanadskou ambasádou v Praze nejprve přečten otevřený dopis a poté účastníky podepsán. Následně si účastníci mohli vychutnat kruhový tanec.

Návrh zákona C-45 porušuje 200 let staré dohody mezi Indiány a britskou korunou o půdě a rezervacích. Vláda, s posvěcením premiéra Stevena Harpera, se tímto návrhem zákona snaží původním národům půdu sebrat a zrušit jejich právo na ni, aby ji pak mohla začít využívat např. k těžbě nebo s ní jinak komerčně nakládat. Riziková mohou být především vedení nových ropovodů nebo těžba ropných písků na teritoriích původních národů. Návrh zákona již prošel parlamentem, ale bez toho, aby si kdokoli z vlády s představiteli původních národů sedl k jednacímu stolu a snažil se na něčem domluvit. V Kanadě již proběhly nenásilné blokády, shromáždění, hladovka reprezentantky původních národů a spousta dalších akcí. Hnutí Idle No More (v překladu Nebuďme už nečinní) získává podporu také mimo Kanadu.

Jedna z britských akcí na podporu Idle No More se odehrála v Londýně na Trafalgarském náměstí, kde se zpívalo a řečnilo. Do zdejší akce ze zapojili environmentální aktivisté, kteří vystupují proti ropným pískům (Tar Sands Network). Právě dobývání ropných písků může být jeden z hlavních důvodů, proč chce kanadská vláda zákon protlačit. Kanada, která má celosvětově druhé největší ropné zásoby, se stala největším exportérem fosilních paliv do Spojených států. Teritoria původních národů mohou být překážkou rozvoje právě ropné infrastruktury.

Otevřený dopis občanů České republiky předsedovi kanadské vlády Stephenu J. Harperovi, Generálnímu guvernérovi Kanady Davidu L. Johnstonovi a všem členům kanadského parlamentu

V Praze 21. ledna 2013

Vážený pane premiére Harpere, Vážený pane Generální guvernére Johnstone a vážení
členové kanadského parlamentu,

My níže podepsaní občané České republiky se zájmem sledujeme současné dění ve Vaší zemi, které v nás vyvolává znepokojení a zároveň naději. Považujeme toto dění za součást společenské a občanské emancipace, k níž dochází na mnoha místech světa a která nastoluje univerzální otázky zodpovědnosti za tuto planetu, budoucnosti našich dětí a podílu na správě věcí veřejných. Proto jsme se v souladu s právy garantovanými naší i Vaší ústavou rozhodli tímto způsobem vyjádřit svůj občanský postoj.

Rádi bychom Vás informovali, že se připojujeme k podpoře hnutí Idle No More. Jeho požadavky na respektování práv Prvních národů, Inuitů a Métisů a obavy z legislativních změn, které Vaše vláda prosazuje, považujeme za oprávněné. Máme na mysli především tzv.

Jobs and Growth Act (Bill C-45) z roku 2012. Tyto legislativní úpravy jsou předmětem suverenního rozhodnutí občanů Kanady, nicméně vyvolávají pozornost po celém světě a nastolují důležité, všeobecně platné otázky: Jakou míru respektu k hodnotám a právům menšin a jejich odlišným kulturám projevuje většinová společnost a politická reprezentace dané země? Posiluje či oslabuje politická reprezentace samosprávu, účast občanů na správě
státu a jejich zodpovědnost za věci veřejné? Směřuje politická reprezentace k udržitelnému
životu a uchování fungujících ekosystémů pro budoucí generace, nebo prosazuje projekty, které ekosystémy poškozují? Svůj zájem a vyjádření občanského postoje nepokládáme za vměšování do vnitřních záležitostí Kanady.

Zvažte, prosím, vstřícnější postoj k příslušníkům Prvních národů, Inuitů a Métisů a jejich názorům. Jsme přesvědčeni, že hodnoty a respekt k přírodnímu prostředí udržované těmito skupinami nejsou překážkou rozvoje Kanady, ale jsou naopak schopny kanadskou společnost obohatit a oživit společenskou diskusi o jejím směřování. Mnozí z občanů Vaší země si to uvědomují a aktivity domorodých obyvatel podporují. K nim se s plným vědomím širších souvislostí připojujeme také my.

V období celosvětové ekonomické recese mnohé vlády prosazují projekty, které mají přinést rychlý zisk, pracovní místa apod., ale zároveň vážně ohrožují životní prostředí a často také práva původních obyvatel. V souvislosti s Kanadou se často mluví o těžbě ropných písků (např. Athabasca Tar Sands Project) a výstavbě ropovodu k Tichému oceánu (Enbridge Northern Gateway Pipelines Project). Podobné plány rozdělují občany v mnoha zemích světa, včetně naší. Položte si prosím otázku, zda krátkodobý zisk nebude znamenat dlouhodobou ztrátu pro celou společnost. Vaše postoje a rozhodnutí veřejnost v Kanadě i za jejími hranicemi bedlivě sleduje. Všechny Vás prosíme o jediné: Nerozhodujte se chytře, ale moudře!

V pondělí 28. ledna 2013 proběhne světový den akcí na podporu Idle No More. V Londýně proběhne shromáždění od 18,30 před Bishopsgate Institute (230 Bishopsgate). Mezi řečníky zde bude také Sylvia McAdam Saysewahum spoluzakladatelka hnutí Idle No More na Želvím ostrově v Kanadě.

GreenAction

This entry was posted in Reporty and tagged , , , . Bookmark the permalink.

0 Responses to Shromáždění na podporu Idle No More

  1. Pingback: Aktivisté zastavili vlak před zařízením na zpracování uranu v Torontu | GreenAction