Zprávy z operace Infinite Patience: 29. 1. 2013

Dol-Pilot_Taiji_WM_Heather_Hill_SMALL_12-11-150x150Krutost, masakr a krveprolití se v Taiji nezastavuje. V posledních devíti dnech bylo uloveno a vytrženo z jejich domova v oceánů 271 mírumilovných delfínů. Z těchto 271 bylo 217 nemilosrdně zabito a 54 delfínů bylo vzato do zajetí, ve kterém se na ně nebude pohlížet jako na cítící živé bytosti, ale jen jako na zdroj zisku.

Sedmmáctého ledna byla jejich vrahy zahnána až dvě stáda delfínů do zátoky v Taiji. Polovina lodí zahnala menší stádo ferez malých do zátoky, kde je rybáři rychle zabili, aby se mohli znovu připojit k flotile na moři. Poté bylo zahnáno do zátoky stádo 14 – 16 delfínů pruhovaných, kde se zapletli do sítí, odkud je rybáři násilím vytáhli, aby je pak všechny do jednoho mohli zabít. Na konci dne zůstala ze svobodných tvorů, kdysi brázdících vody oceánu, jen mrtvá těla, která byla převezena k řezníkovi.

Krev tekla proudem i další den, 18. ledna. Krvežízniví zabijáci delfínů se pokusili zahnat velké stádo delfínů pruhovaných k Taiji. Části delfínů se podařilo uprchnout, ale kolem 60 z nich se chytilo do sítí a bylo zabito v zátoce.

20. ledna, poté, co bylo 38 delfínů skákavých chyceno v zátoce, vyrazila skupina zabijáků a  cvičitelů delfínů z přístavu v Taiji. Po připlutí do zátoky si cvičitelé začali vybírat delfíny. Část delfínů se jim pokusila uniknout, ale výsledkem bylo pouze to, že se v nastálém zmatku a strachu, ještě více zapletli do sítí. Ten den bylo uvězněno 13 delfínů, ostatních 25 bylo po jednom zabito, zatímco byli v hrůze sledováni členy jejich rodin.

21. ledna objevili vrazi z Taiji první stádo delfínů skvrnitých této lovecké sezóny. Stádo čítalo kolem 54 delfínů, včetně mláďat. Cvičitelé ze všech tří cvičebních stanic v Taiji čekali v zátoce aby 25 z nich vytrhli z jejich rodin. Emocionální a psychický stres delfínů v těch chvílích byl hrozný. Při brutálním výběru delfínů, kdy se mnoho z nich zamotalo do sítí, když chtěli uprchnout ze zajetí, zemřeli dva delfíni, kteří byli vybráni, aby zbytek svého života strávili plaváním v malých bazénech. Kromě toho bylo spatřeno jedno mládě na rybářské lodi, které krvácelo a házelo s sebou tak prudce, že ho rybáři zavezli zpět do zátoky, aby tam bylo zabito. Zbytek stáda – 28 delfínů skákavých – bylo povražděno ve vodách zátoky.

Dvacátého třetího ledna se vrahům naskytla možnost zahnat další stádo delfínů skákavých do rudých vod zátoky. 25 z nich uvěznili a 15 jich skončilo u řezníků v Taiji. Během honu na delfíny byl ziniciován přesun 8 delfínů skákavých z ohrad přístavu v Taiji do výcvikových center. Tento manévr byl pokusem odvézt pozornost od vraždění v zátoce, ale mělo to úplně opačný efekt. Byl zdokumentován jak převoz delfínů skákavých, tak i krveprolití v zátoce.

Dvacátého čtvrtého ledna ukázali vrazi delfínu, jaké jsou jejich nelidské metody při honu.  Po devadesáti minutách od vyplutí z přístavu prohrálo 29 ferez malých svůj boj s rybáři. 2 delfíni se v panice zamotali do sítí a utopili se, ostatní čekal stejný osud, jen s tím rozdílem, že jim k tomu pomohly ruce rybářů, kteří jim vrazili kovové tyče do jejich mích. Po těchto jatkách bylo jedno mládě, které bylo nuceno vše sledovat, odvezeno do zajetí v Taiji.

V marném pokusu vyhnout se Cove Guardian (Strážci zátoky – skupina iniciovaná Sea Shepherd, která monitoruje dění v Taiji), změnili nákupčí delfíního masa jejich trasy. Cove Guardian je ale sledovali a vystopovali maso feréz malých, které byly zabity ten den.

Krev feréz malých tekla znovu 25. ledna, kdy bylo do zátoky zahnáno stádo 14 z nich. Snažili se uniknout skrz sítě , zatímco je vrazi v potápěčských oblecích svazovali lany a táhli je k pobřeží, aby je mohli zabít. Toto stádo zahájilo den společně na volném moři, den skončili také pospolu – mrtví a rozsekáni na kousky masa.

Dvacátého sedmého ledna, již potřetí za čtyři dny, bylo nemilosrdně zahnáno do zátoky stádo 58 ferez malých. Zabijáci používali motory jejich člunů k zastrašení a separování největších členů stáda. 26 feréz bylo ten den zabito a další část z původního stáda, která nezvládla nelidský hon, byla nalezena mrtvá na pobřeží.

Právě uběhl měsíc od zahájení lovecké sezóny v Taiji a poslední dny byly jen částí hrůz, které se tady dějí. Celkem 17 strážců zátoky se spojilo, aby neúnavně pracovali a postavili se zlu, které se v Taiji děje. Svojí činností zvyšují náklady rybářů, cvičitelů, nákupčích masa a policie na zatajení toho, co se děje v této zátoce. Pokud byste se chtěli zapojit kontaktujte nás prosím na: coveguardian@seashepherd.org.

Scott Cator, Strážce zátoky

This entry was posted in Novinky and tagged , . Bookmark the permalink.