Ekologické noviny – leden 2013

BILSTON-GLEN-FIRE-DPPA-13-150x150Krátké enviromentální zprávy ze světa i tuzemska.

Svět

Komunita původních obyvatel ekvádorské části Amazonie, vyzbrojená oštěpy, foukačkami,  mačetami a puškami, připravená na očekávané vniknutí armády a státem provozované naftařské společnosti Petroamazonas, vybojovala odklad těžařských aktivit na domorodém území. Obyvatelé Sani Isla vyjádřili úlevu, že k očekávané konfrontaci s Petroamazonas nedošlo. Firma se však stále snaží zajistit práva k průzkumu nedotčených částí deštného pralesa. Příslušníci kmene Kichwa jsou, dle jejich slov, připraveni bránit své území, které pokrývá cca 70 000 ha, až k smrti. Více než čtvrtina tohoto území je součástí národního parku Yasuni, jedné z nejvíce biologicky rozmanitých oblastí na Zemi.

*

V minulém roce bylo v Kanadě chráněno dva a půl miliónů jezer a řek. Je neuvěřitelné, že ke dnešnímu dni rapidně klesl počet těchto chráněných území – nyní to je 62 řek a 93 jezer! Nechráněnými řekami jsou například řeka San Juan, která je domovem pro populace lososů, kachen, hus, labutí, vyder, tuleňů a orlů. Nejsou chráněny ani populace lososů v řekách Goldstream River, Cowichan River, Chemainus River a The Sooke River, stejně jako ryby v jezeře Cowichan. V roce 2012 vyřadila Kanada tato území z chráněných pásem, nyní mohou být celé ekosystémy vybagrovány bez jakékoliv diskuse.

*

V reakci na probíhající vyvražďování velryb na Faerských ostrovech v rámci brutálního, rituálního lovu známého jako Grindagrap, či Grind, obvinili Sea Shepherd Dánsko z porušování tří úmluv na ochranu velryb, které Dánsko samo podepsalo. Jedná se o Bernskou a Bonnskou úmluvu a Dohodu o ochraně malých kytovců v Severním a Baltickém moři. Sea Shepherd postoupili tuto zprávu Evropské komisi s cílem donutit Dánsko dodržovat závazky obsažené v těchto úmluvách.

*

Lidé zapojení v nejdelší okupační kampani světa za záchranu Bilstonské rokle, nedaleko Edinburghu, kteří čelí hrozbě stavby dálnice skrz toto území vydali prohlášení, ve kterém zmiňují nové potěšující informace. Cesta by, dle prohlášení místní samosprávy, měla vést jinou trasou. Je však stále možné, že je Bilston Glen v ohrožení, protože jsou zde stále naplánovány projekty na tomto území, aktivisté budou tedy dále setrvávat na svém stanovišti.

*

Koalice Navahů obývajících území Black Mesa, obyvatel Apalačského pohoří, St. Louis, válečných veteránů a odborářů protestovala před sídlem společnosti Peabody Coal. Kolem stovky lidí vyslechlo proslovy požadující po Peabody Coal zastavení ničení životního prostředí, vystěhovávání Navahů z jejich území a vykořisťování zaměstnanců. Navahové z Black Mesa, Don Yellowman a Fern Bennaly požadovali schůzku s výkonným ředitelem Peabody Coal Gregem Boycem, při které by mu předali dopis přibližující jejich obavy. Namísto svého slibu, že Peabody Coal přijmou dopis od Navahů, však zástupci společnosti přivolali policii. Deset lidí bylo zatčeno, protože odmítli opustit pozemek Peabody Coal, když Boyce odmítnul setkání se zástupci Navahů. Aktivisté vyvěsili  na dvou přilehlých budovách transparenty s nápisy: „Zastavte válku s Matkou Zemí“, „Peabody: Zlo pro St. Lous, zlo pro planetu“ a „Peabody zabíjí.“ Podle očitých svědků použila policie při zatýkání nepřiměřeného násilí. Zbytek protestujících se vydal na pochod městem, který se pak vrátil před sídlo Peabody Coal, kde se lidé rozešli.

Česká republika

Radní pro životní prostředí Olomouckého kraje Michal Symerský oficiálně představil studii, podle které by bylo pro životní prostředí Olomoucka nejlepší postavit v Přerově spalovnu odpadů. Sdružení Arnika podalo ke studii řadu připomínek, protože materiál považuje za neprofesionální a tendenční. Česká republika doposud zdaleka nevyčerpala možnosti, které nabízí důkladná recyklace. Upozorňuje na to kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika. Spalovna zničí tisíce tun kvalitních druhotných surovin. Jejich recyklací se uspoří mnohem více energie, než dodá jejich spálení. Zároveň není nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy. Stejně tak spalovny ničí bioodpad, který lze přetvořit v tuny kvalitního kompostu pro využití na zahrádkách a v zemědělství.

*

V ohrožení je lužní les u Karviné, tzv. Lazecká remíza. Jedná se o fragment původního lužního lesa, který se nachází u Karviné ve směru na Dětmarovice. Leží hned vedle známých Karvinských rybníků na severní straně rybníka Mělčina a přímo sousedí s Ptačí oblastí Heřmanský stav – Odra – Poolzí vyhlášenou v rámci soustavy NATURA 2000. Jedinečné je toto území proto, že jde o zbytek původního lužního lesa s relativně původní květenou. Rostou tady velmi staré, až dvousetleté duby letní, vzrostlé olše a vrby. Je tu také značně vyvinuté keřové patro. Místo je částečně podmáčené, takže každou chvíli můžeme narazit na stabilní tůňky, které jsou porostlé hlavně výraznými květy chráněného kosatce žlutého. Do oblasti zasahuje lokalita pod ochranou evropské soustavy Natura 2000 kvůli výskytu ohroženého brouka páchníka hnědého. Potřebuje totiž ke svému životu právě ony staleté duby, kterých zde má dostatek. Za zmínku stojí i druhy ohrožených ptáků jako například strakapoud prostřední, morčák velký, lejsek šedý. V této lokalitě můžete nezřídka vidět i orla mořského. Aktuálně čelí Lazecká remíza hned dvěma hrozbám: jedné ze strany Lesů ČR, druhé od OKD. Lesy ČR chtějí místo vykácet a znovu zalesnit (!), OKD chtějí samozřejmě pod touto lokalitou těžit.

*

Máme nového prezidenta, ač s mého hlediska je úplně jedno, kdo bude na Pražském hradě tajtrlíkovat, může být zajímavé podívat se na Zemanův vztah k životnímu prostředí. Takže jak by si to Miloš představoval? Chce zrušit národní park na Šumavě, čímž by horskou krajinu otevřel developerům, stavebním projektům a velkoplošné těžbě dřeva. Před časem MF Dnes odhalila, že šéf jihočeské pobočky Zemanovy Strany Zdeněk Zbytek vlastní na Šumavě řadu lukrativních nemovitostí a NP Šumava mu brání v další podnikatelské expanzi. Dále by chtěl vyvlastnit, vystěhovat a zbourat obce na Mostecku, jež překážejí finančníkovi Pavlu Tykačovi v rozšiřování jeho mamutích uhelných dolů na úkor zbývající severočeské krajiny a tisíců lidí, kteří zde mají domov. Zeman také prosazuje, aby stát postavil megalomanský projekt obřího plavebního kanálů, který přes kopce a průsmyky propojí Dunaj, Odru a Labe. Promění tak poslední volně plynoucí řeky v udušená koryta. Zajímavostí je také to, že místopředsedou Zemanovy strany je český jednatel ropné společnosti Lukoil, který je také štědrým sponzorem partaje. Miloš Zeman si také myslí, že svobodný přístup k informacím na úřadech nebo právo místních lidí připomínkovat projekty, které promění život v jejich sousedství – obchodní centrum, satelitní městečko nebo kácení stromů – jsou „zbytečné zdržování“. Miloš chce také obnovit chemickou těžbu uranu a s ekologickými organizacemi naložit „po středověkém způsobu: vypálit, počůrat, posolit“. Což se takhle konečně vykašlat na zaběhnuté struktury moci a vzít život do vlastních rukou?

 

This entry was posted in Novinky and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.