Košický protest proti těžbě uranu

uran1_res-150x150Nie ťažbe a spracovaniu uránu! Nechceme dýchať uránový prach a piť kontaminovanú vodu! Košice – hlavné mesto uránu? Podobnými hesly vítalo poslance přibližně 50 ochránců přírody a občanů v pondělí (25. února) před začátkem zasedání Košického samosprávného kraje.

Adresovali jim výzvu, ve které žádají, aby odmítli záměr těžit uranovou rudu v příměstské rekreační oblasti Jahodná-Kurišková. Poslanci dostali do rukou také stanovisko zahraničního investora, který v lokalitě Kurišková provádí od roku 2005 geologický průzkum ložiska s významnými zásobami uranovou-molybdenové rudy. Společnost Ludovika Enegry, slovenská dceřiná společnost European Uranium Resources, kampaň ochránců přírody odmítá a nazývá ji „lživou a nemorální“.

Veřejné mínění pobouřilo Memorandum o spolupráci a porozumění, které koncem minulého roka v tichosti podepsalo ministerstvo hospodářství a společnost European Uranium Resources. Místní lidé, kteří s těžbou nesouhlasí, upozorňují, že podpis memoranda je projevem ignorantství vůči vůli více než 113 tisíc občanů a 41 obecných samospráv, které podepsali petici proti těžbě uranu na Slovensku. Připomínají, že tato iniciativa vedla také k změně horního zákona, která dává samosprávám právo veta při povolování těžby nerostů. „Máme informace, že různé lobistické skupiny se snaží o změnu zákona, která by samosprávám tuto kompetenci vzala. Je třeba zastavit rozběhnutý proces, dokud je ještě čas,“ řekl Ladislav Rovinský, který se angažuje v záchraně oblasti před těžbou ve Spolku na podporu skrášľovania Košíc. Organizátoři protestu žádají krajské zastupitelstvo, aby usnesením odmítlo podepsané memorandum a schválilo padesátileté moratorium na těžbu radioaktivních rud na území kraje.

Poslanec Ján Süli žádal v interpelaci, aby vedení kraje na nejbližším zasedání informovalo zastupitelstvo o právním rámci procesu schvalování těžby. Navrhl, aby samospráva kraje přijala usnesení, ve kterém jednoznačně vyjádří nesouhlas s těžbou uranu na celém území Košického kraje minimálně na sto let. Místopředseda Košického kraje Emil Ďurovčík uvedl, že zastupitelstvo už v roce 2008 přijalo usnesení, kterým připravovanou těžbu uranu na Jahodnej odmítlo, protože je v rozporu s územním plánem, s koncepcí rozvoje kraje a dalšími strategickými dokumenty. Podle Ďurovčíka je potřeba počkat na výsledky studií o vlivu projektu na životní prostředí a zdravotní stav obyvatelstva.

„Pseudoaktivista Ladislav Rovinský dává opakovaně lživě činnost a plány naší společnosti do souvislosti se vznikem rakoviny, ohrožování zdraví občanů, ničení životního prostředí, či vodních zdrojů. Je zarážející, jak na propagaci vlastní osoby neváhá šířit hanebné lži, kterými manipuluje slušné lidi,“ píše Maroš Havran, který zajišťuje lobistické a PR služby pro Ludovika Energy. „Nečekal jsem jinou reakci,“ říká Rovinský. „Pokud někdo tvrdí, že neplánuje na Jahodnej těžbu, do geologického průzkumu však do teď investoval na Slovensku 30 miliónů eur, z toho nejvíc právě na Jahodnej, tak je to zřejmě charitativní organizace.“

GreenAction

TLAČOVÁ SPRÁVA

NIE ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach – výzva poslancom Košického samosprávneho kraja

Košický samosprávny kraj (KSK) podporil najväčšiu environmentálnu petíciu, ktorú podpísalo viac ako 113.000 občanov Slovenska a podporilo 41 samospráv. Vďaka tejto petícii dosiahli samosprávy právo veta pri povoľovaní prieskumných území a dobývacích priestorov rádioaktívnych nerastov.

Žiadame, aby zastupiteľstvo KSK potvrdilo prijatím uznesenia nezmenený negatívny postoj k ťažbe uránu .

Žiadame KSK, aby uplatnil právo na prerušenie prebiehajúcich a nedopustenie pripravovaných povoľovacích konaní a aby zastupiteľstvo KSK na najbližšom rokovaní schválilo uznesením 50-ročné moratórium na ťažbu rádioaktívnych nerastov na území KSK.

Najväčšiu environmentálnu petíciu predstavitelia štátu zjavne ignorujú. Napríklad to dokazuje Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources Ltd. (EUU). 

Žiadame, aby KSK uznesením odmietol Memorandum o porozumení z 14.12.2012, uzavreté medzi Ministerstvom hospodárstva SR a EUU, lebo nezohľadňovalo odmietavé stanoviská KSK k ťažbe uránu v Košiciach.

Návrh novely Geologického zákona, ktorý je v pripomienkovom konaní, a snaha o revíziu Banského zákona ohrozuje právo samosprávy vstupovať do konaní o určení prieskumných území a dobývacích priestorov, oslabuje pozíciu obcí a samosprávnych krajov a v konečnom dôsledku aj občanov. 

Žiadame, aby poslanci KSK, najmä tí, ktorí sú aj poslancami NR SR v rozprave objasnili svoj postoj ku novele.

Zastupiteľstvo KSK žiadame, aby prijalo uznesenie protestujúce proti  okliešťovaniu kompetencií samosprávy.

Zároveň apelujeme na poslancov NR SR z KSK, aby v NR SR hlasovali o návrhu geologického zákona v súlade s potrebami kraja, miest a obcí a nepodporili oslabenie pozície obcí a samosprávnych krajov v konaniach smerujúcich k ťažbe rádioaktívnych nerastov

V Košiciach, 24. 2. 2013

Košice 2013, ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

 

This entry was posted in Novinky and tagged , , . Bookmark the permalink.