Delfíni v Praze – balamutí pořadatel veřejnost nebo sám sebe?

577893_456531521071776_1584619557_n-150x150Akce „Delfíni v Praze“ je pořadatelem stále inzerována a nadále jsou prodávány lístky, ačkoliv organizátor nedisponuje potřebnými povoleními a nemůže v žádném případě počítat s tím, že je včas získá, protože vzhledem k zákonným lhůtám to není možné. Přesto pořadatel stále uvádí, že show se uskuteční, tak bylo plánováno!

České cirkusy a varieté přesvědčují i nadále veřejnost i média o tom, že jejich plánovaná delfíní show se uskuteční na Rohanském nábřeží v plánovaném termínu 25. dubna – 19. května. Rada Hl. m. Prahy přitom svým usnesením z 29. 1. 2013 neschválila pronájem části pozemků, který je pro výstavbu dočasného delfinária zde nutný a nedala ani souhlas s využitím zbylých pozemků pro účely delfinária. Bez tohoto souhlasu se plánovaná akce nemůže na tomto místě, dle názoru oslovených právníků, konat.

Pro realizaci svého záměru ale potřebuje pořadatel nejen pozemky, které nemá. Musí také získat územní a stavební povolení, a pro dovoz delfínů potřebuje i vývozní a dovozní povolení podle mezinárodní úmluvy CITES, v souladu s předpisy EU, konkrétně směrnice 338/97.

„I kdyby ale pořadatel souhlas s využitím pozemků získal, vyřízení územního a stavebního řízení, tak aby byly dodrženy zákonné lhůty, není možné rychleji, než za tři měsíce.“ vysvětluje Petr Dobrý, člen iniciativy Delfín patří do moře. „Přitom územní řízení ještě nebylo zahájeno, protože pořadatel stavebnímu úřadu pro Prahu 8 nedodal všechny potřebné podklady. Stavba delfinária by tak mohla začít nejdříve koncem května. Nějaký čas by zabrala samotná stavba, pak kolaudace…. Přesto pořadatel nedávno v médiích prohlásil, že delfíni budou přivezeni již koncem března, aby měli měsíc na aklimatizaci!?“.

„Ale to není vše. Pořadatel stále ještě ani nepožádal ministerstvo Životního prostředí o dovozní povolení CITES.“ dodává Jana Hajduchová, mluvčí iniciativy Delfín patří do moře. „A podle našich informací nemá k dispozici ani povolení z jiné země EU, které by pro ČR bylo platné. My jsme ale přesvědčeni, že podle platné legislativy jej vystavit ani nelze. Bylo by pro něj nejen potřeba doložit původ delfínů, vývozní povolení z Ukrajiny, ale také prokázat, že pro zvířata by byly zajištěny odpovídající podmínky. Přitom ani vývozní povolení CITES nebylo na Ukrajině, odkud patrně mají delfíni pocházet, vystaveno.“

Z těchto informací zcela jasně vyplývá, že pořadatel nemůže v žádném případě delfíní show v uvedeném termínu na plánovaném místě stihnout. Přesto na svém oficiálním webu k akci, facebookových stránkách, ale i při v rozhovorech v médiích, stále ujišťuje, že akci neruší a oni tak o jedinečný zážitek nepřijdou. Dále také stále tvrdí, že celá akce je připravována v souladu s právními předpisy platnými v České republice. A nejen to, stále jsou i v prodeji vstupenky?!

„Toto jednání by mohlo být, podle našeho názoru, v rozporu se Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jenž definuje i tzv. klamavé praktiky.“ dodává Jana Hajduchová, z Iniciativy Delfín patří do moře.

Dle tohoto zákona jsou totiž obchodní praktiky vždy považovány za klamavé, pokud podnikatel:
c) prohlašuje, že jemu, jeho výrobku nebo jím poskytované službě bylo uděleno schválení, potvrzení nebo povolení, ačkoli tomu tak není, nebo takové prohlášení není v souladu s podmínkami schválení, potvrzení nebo povolení,
h) tvrdí nebo vytváří dojem, že prodávaný výrobek nebo poskytovaná služba jsou dovolené i když tomu tak není.

„Při znalosti těchto skutečností se samozřejmě nabízí otázka, koho se pořadatel snaží obalamutit. Majitele již zakoupených lístků, veřejnost, a nebo sám sebe?,“ říká Petr Dobrý

Iniciativa Delfíni patří do moře

This entry was posted in Novinky and tagged , , , . Bookmark the permalink.