Ochrana lesa Hambach – o čem to vše je?

1dsc_0108-150x150Les Hambach, jeden z  prastarých lesů střední Evropy, je kácen kvůli největšímu evropskému ničiteli klimatu – Rýnskému uhelnému revíru, oblasti okolo řeky Rýn, kde energetická společnost RWE těží uhlí. V tomto procesu jsou likvidovány celé vesnice a lidské zdraví. Osquatovali jsme les Hambach a zapojili se do dalších efektivních přímých akcí, abychom tomu všemu zabránili. Připoj se k nám!

Les Hambach byl a je jeden z největších přirozeně rostoucích lesů ve střední Evropě a existuje nepřetržitě 12 000 let. Největší les regionu mezi Kolínem a Nizozemím kdysi pokrýval oblast 5500 hektarů. Zbylo pouze 1100 hektarů a zbytek byl pokácen RWE kvůli těžbě uhlí. Pokud nezastavíme RWE, potká zbytek lesa stejný osud. Přesto místní boj není pouze konfliktem o les, ale je také konfliktem o klima, naše zdraví, znovuosídlení a je také o otázce: „Kdo tady rozhoduje?“

Povrchový důl (Hambacher Tagebau) je dnes umístěný na místě, kde rostl les než ho pohltil Rýnský uhelný revír, největší těžební oblast Evropy. Rýnský uhelný revír je také největší zdroj emisí oxidu uhličitého v Evropě. Produkuje více jemného (vdechnutelného) prachu než veškerá automobilová doprava v Německu. Tento prach má negativní vliv nejen na lidi v těsném sousedství, ale také na lidi v Kolíně a Porůří. Kvůli povrchovému dolu je likvidován nejen les, ale celé vesnice.

Les Hambach byl 14. dubna 2012 osquatován oponenty těžby. Evikce prvního squatu v listopadu zabrala šesti stům policistů/ek celkem čtyři dny. Od evikce zde existuje druhý lesní squat. Nechceme pouze chránit les, pokládáme také otázku: „Jak chceme, aby naše ekonomika v budoucnu vypadala, pokud nebudeme chtít zničit klimatické podmínky této planety?“ Spalování fosilních paliv být odpovědí na naší otázku určitě nemůže. Rovněž ekonomický systém, který je založen na neustálém růstu a který není regulovaný možnostmi své produktivity a lidskými potřebami, není odpovědí.

Přijď a připoj se k nám! Staň se součástí!

Hambach Forest

This entry was posted in Novinky and tagged , , , , . Bookmark the permalink.