Otevřený dopis environmentalistům

openletter-150x150Převzato od Puntíčkovaní chrobáci.

Tento otevřený dopis byl napsán členem Deep Green Resistance Colorado, a byl ovlivněn a poučen Deep Green Resistance a prací Derricka Jensena, Lierre Keith, Arica McBaye a Jacka Forbese, mimo jiných zdrojů a zkušeností.

Země neumírá, Země je zabíjena. A “čisté energie” to budou jen zhoršovat.

Asi bych měl začít tím, že se představím; jmenuji se Alex, a zotavuji se z obhajování energie z obnovitelných zdrojů. Po mnoho let jsem byl obětí zoufalství a naděje; lpěl jsem a opětovně žádal, skandoval a agitoval; překypoval jsem vzrušením při představě “zelených pracovních míst” a “ekonomice se zdroji obnovitelné energie”. Stále vidím hodně ze sebe v mnoha z vás.

Vím, co to je. Vím přesně jaké to je dívat se kolem sebe a vidět nejen umírající svět, ale dušený, mučený a zmrzačený, obětovaný dvěma oltářům zisku a produkce. Jako mladý dnes vím, jaké to je bát se budoucnosti, obávat se o svou budoucnost. Stejně jako mnozí z vás, kteří přečetli všechny studie a zprávy musím vidět, vědět, co přijde, co za neštěstí teď křičí, vše, ale bez odezvy cestou k nám.

Vím, jaké to je toužit po cestě ven, cestě z této pouště zoufalství k něčemu, něco, co nás posune ze smrtícího kurzu naší společnosti, nějaké jednoduché řešení, typ rozumného nápadu, který by i politici mohli podpořit.

Stejně tak jako mnozí z vás, jsem si myslel, že odpověď na zoufalství jsou “čisté energie”, které se kladou na naše kolektivní ramena a svědomí každý den. Zdají se reálné. Zdají se dosažitelné. Zdají se estetické. A co je nejdůležitější, myslel jsem si, že zachrání planetu.

A byl jsem odhodlán celým srdcem. Když mi bylo 14, dobrovolně jsem se přihlásil k The Climate Project, iniciativě pro vzdělávání o klimatu vytvořenou Al Gorem k “probuzení mas” v souvislosti s hrozbou globálního oteplování. Šel jsem do tříd, kostelů a komunitních center, léta kázání o úctyhodnosti “zelené” energie, že potřebujeme volit soucitné demokraty.

Psal jsem dopisy do redakce s nadějí inspirace lidí, aby se stali voliči klimatu. Šel jsem k městské radě ji žádat a organizovat protesty pro to, aby místní autority vyměnili místní uhelné elektrárny za nějaké obnovitelné zdroje 21. století.

Viděl jsem to v mých snech a umělecky ztvárňoval rádoby vývojáře; pláně a prérie poseté velkými větrnými mlýny, jejich pomalé oddané rotace a plynulé otáčky, čisté a zelené revoluce samotné. Všechny budovy by mohly být vybaveny solárními panely a cyklisti by jezdili kolem, blankytní modř z fotovoltaiky by se vlnila jako hladina oceánu, již žádné utápění v ropě.

Bohužel nic z toho není pravda. Tyto vize a sny byly a jsou zcela mimo kontakt s realitou, pro nic za nic se vytváří ve vakuu.

Mé sny nezahrnovali desítky miliónů tažných ptáků a netopýrů zmasakrovaných každý rok větrnými turbíny 1, jejichž úmrtí nejsou ospravedlnitelné natolik, abych byl schopen sledovat “Jersey Shore”.

Mé sny nezahrnují skutečnost, že sluneční nebo větrné podmínky jsou neustále měnící se a to, že systémy z “obnovitelných” zdrojů musí být spuštěny v synchronizaci se systémy z fosilních paliv v případě, že vítr nefouká nebo bude zataženo. 2

Nezahrnují těžbu minerálů potřebných k výrobě této kouzelné energie, stroje, které trvale ničí hory a krajinu, naplavující rtuť a olovo do povodí.

Nezahrnují radioaktivní a karcinogenní odpad produkovaný při výrobě větrných turbín, ani čínské zemědělce, kteří viděli svou krajinu, zvířata a rodiny umírat jako hejna much od zamoření. 3

Nezahrnují nevyhnutelné dilema ekonomického systému, který vyžaduje neustálý a nekonečný růst s realitou planety s omezenými zdroji (a tak i konečné množství galia, india a silikonu).

Můj dokonalý svět byl vším; nicméně, z nějakého důvodu jsem nechtěl uznat skutečnost, že svět solární a větrné energie (nebo vodní a geotermální nebo bio paliv nebo každého jiného možného zdroje, o němž jsem kdy slyšel) by nutně byl světem globální průmyslové těžební infrastruktury, spolu se vším vážným znečištěním a problémy, jež to zahrnuje. Nutně by musel být také světem globálního průmyslového zpracovávání. To znamená opět světem s globální transportní infrastrukturou.

Teď na chvilku krok zpět; to všechno jsou věci, za něž jsme již protestovali, destruktivní programy, za které jsme již vedli – a ztratili – boj. Těžba, zpracování a globální transport – toto je neodmyslitelně destruktivní a zamořující.

V poslední pěti letech jsem věřil v “inspirující smělost” energie z obnovitelných zdrojů se zapálenými rivaly Al Gorem nebo Billem MicKibbenem.

Ale pokud budeme kázat svatou trojici “větrnou, sluneční a vodní energii”, poněvadž věříme, že poskytují úlevu od již hroutící se biosféry, co z toho plyne pro nás?

Nazýváme sami sebe environmentalisty; říkáme o sobě, že jsme strážci a ochránci, obránci proti takovým jako je Exxon-Mobil. Ale co je tím, co chráníte? Je to civilizace? Je to ekonomika? Je to sterilní plastový svět, nyní nazýván domov?

Nebo hájíte – vaše slova, akce a tělo – život? Možná, stejně jako někteří z nás, budete bojovat za svět, kde děti mohou dýchat čistý vzduch a pít čistou vodu; svět, kde jejich těla nejsou bombardovány chemikáliemi a karcinogeny ode dne, kdy se narodily. Možná, že to, co chcete, je svět bez odlesňování, svět, kde jsou lesy uznány žijícím komunitám, jež tam jsou. Možná budete chtít svět, který není zničen, ale je živější více než rok předtím.

Pár slov k oživení environmentalistů, “zničení jednotek uhlíku není rovno udržitelnosti”. 4 Zničení jednotek uhlíku je stále destrukcí, na níž je založena průmyslová civilizace.

Výstavba větrných turbín nezastaví systematické odlesňování na severozápadě Pacifiku nebo desertifikaci v Amazonii; nezastaví sladkovodní studny od vysychání v Indii; nezastaví vysávání života z oceánu vlečnými sítěmi a nenahradí plasty; nezastaví Monsanto před “Monsatováním”.

Výstavba větrných turbín nás nutí zničit celé pohoří výbušninami a buldozery k získání minerálů a kovů; vytvoří přes 8 kilometrů velké jezero karcinogenního a radioaktivního kalu, které bude prosakovat do půdy, otravovat zvířata lidi a bude zabíjet stovky milionů ptáků ročně.

Shodou okolností to bude rovněž vyžadovat, abychom budovali a udržovali provoz uhlí a zemního plynu, protože výkon větru není spolehlivě ustálený; 5 od té doby zjišťuji, že je obtížné vidět VŮBEC NĚCO dobrého přicházejícího z větrné energie.

Solární energie je na tom obdobně. Vydláždění amerického jihozápadu nebo Sahary fotovoltaikou a napájení světa, nezastaví pěstitele bavlny v Arizoně před tím, aby vysušili řeku Colorado; nezastaví vivisektory před mučením psů, koček, králíků, opic a nespočet dalších ve jménu “pokroku”; ani nezastaví neustálé rozrůstání měst a zbavování světa té trošky divokosti, které zde stále zbývá.

Stejně tak, ty samé solární panely budou stále rozšiřovat otrockou práci v Kongu. 6 Oni (říkám “oni” jakoby solární panely byly jaksi živější a vnímavější, než skutečné a velmi živé bytosti, jejichž domovy byly zničeny, aby se vytvořil prostor pro ně) budou vyžadovat globální průmyslový transport a zpracovávatelskou infrastrukturu. Budou živit více ekonomický imperialismus. 7

A stejně jako ty mesiášské větrné turbíny, produkce energie solárními panely je nepředvídatelná a nekonzistentní, což znamená, že přesto budeme muset udržovat naše fosilní paliva! 8

Je na čase zastavit ty lži. Je na čase vidět podporu “obnovitelné energie” takovou, čím je – pokračováním dominantního a utlačovatelského ekonomického a sociálního systému, který vraždí a zotročuje lidi po celém světě a systematicky ničí a rozebírá život na Zemi.

Jakkoliv to může být bolestné, je třeba říct, že obnovitelné zdroje energie zničí přirozený svět tak jistě jako Chevron. Nejsou žádná průmyslová nebo technologická řešení na smrtící stroje průmyslové společnosti, které pohlcují vše, co zbylo na této planetě – naší planetě – nejdůležitějšího a základního systému podpory života.

Před příchodem civilizace na tento kontinent (pozn. překladatele USA) všichni mohli dýchat čistý vzduch a pít vodu. Jen o 500 let později, má každá matka na světě dioxiny (chemiky běžně nazývaný “nejedovatější na světě”) ve svém mateřském mléce, 98 procent lesů zde bylo zničeno, polovina mužů a jedna třetina všech žen zde nyní hrozí rakovina, 9 a řeka Colorado již nedosáhne oceánu. Ani farmy s větrnými turbínami, ani “Solartopia™” nevyřeší některou z těchto věcí.

Nemůžeme si dovolit ztrácet více času ani energie. Musíme se vyrovnat s realitou naší situace, průmyslová civilizace je předurčením smrti přírodního, živého světa.

Pro nás se otázkou nyní stává; chceme fén nebo chceme nezávadnou vodu? Chceme HD televizor nebo chceme stěhovavé zpěvné ptáky? Chceme deset epizod “Simpsonů” na kliknutí myší nebo chceme hory? Chceme být “e-čtenáři” nebo chceme svět bez jezer radioaktivního odpadu? Chceme, aby náš životní styl byl privilegiem a spotřebou nebo chceme živou planetu? Protože i přes naše snění a bludy nemůžeme zabít tuto planetu a zároveň na ni žít.

Tohle píšu jako otevřený dopis environmentalistům, ale abych byl upřímný, není to skutečně jen otevřený dopis. Mnozí z vás (asi nejčastěji) budete nadále volat po těchto neudržitelných formách energie přesto, že víte, že tím žádáte vraždu ptáků, (velmi málo jich zbývá) nezamořených vod, čínských venkovských rolníků a nakonec toho, co zbylo ze živého světa. Mnozí z vás opravdu nechtějí udržitelný způsob života, ale udržují prakticky neudržitelnou civilizaci. Plat a vlastní identita závisí na “čisté energii”, a vy ji nedokážete zpochybnit. A pro mě je to neuvěřitelně skličující a deprimující, protože znám mnoho takových lidí. Takže tento dopis není napsán pro vás.

Tento dopis je adresován s maximální důvěřivostí těm z vás, kteří jsou jako já; kteří touží po spravedlivém světě, světě bez rakoviny a jezer toxického kalu, imperialismu nebo vražd ptáků. Tento dopis je určen těm z vás, kteří chtějí živý svět, kteří vědí v nejhlubším místě svého srdce, že potřeby přirozeného světa MUSÍ být přednější než potřeby ekonomického světa.

Na konec mohu mluvit jen za sebe. Vím, co si vybrat; volím svět s divokými pstruhy a bizony. Volím svět hor. Volím svět, kde mohu dýchat čerstvý vzduch a pít vodu a vidět hvězdy v noci. Volím svět s více motýli každý rok, než jich bylo v tom předchozím. Volím svět, kde nikdo neumírá nebo je zabit proto abych já mohl hrát fantasy football – a pokud to znamená svět bez fantasy football, pak budiž.

Naše kolektivní fantazie energie z obnovitelných zdrojů jako spasitele k odpuštění našich hříchů je právě že; fantazie, a ať si to chceme přiznat nebo ne, tento způsob života je u konce a “čisté energie” je zcela a naprosto neschopná záchrany.

Zachování života – v každém smysluplném slova smyslu – bude vyžadovat ukončení vnímání práva na to žít takovým způsobem, který ničí živé ekosystémy na Zemi. Jak říká Lierre Keith:

“…”Udržitelnost” znamená cokoliv, musíme přijmout a hájit holou pravdu: planeta je hlavní. Života-produkující práce miliónů druhů je doslova zemí, vzduchem a vodou, na čemž jsme závislí… Pokud budeme používat slova “udržitelnost” a neznamená to tohle, pak jsme lháři nejhoršího typu: typu, který nechal odehrávat zvěrstva, zatímco stojíme a nic neděláme.” 10

Co chcete? Protože nemůžeme mít všechno.

Kde uděláme čáru? Protože v konečném důsledku nemůže být žádná spravedlnost – pro člověka nebo zemi – v průmyslové společnosti.

Kde se nachází tvá loajalita? Nejedná se o teoretické otázky; jsou nejdůležitější věcí, na niž je se třeba ptát právě teď. Co je pro vás svaté – živý svět nebo ústřední topení? Mějte tuto otázku na paměti, a pošeptejte ji svým srdcím, je čas na odpověď.

A je čas jednat na této odpovědi, vytyčit své cíle a vytvořit odolnost, stát nohami pevně na zemi a bránit náš jediný domov s našimi životy; pro nic jiného to neděláme.

Poznámky:

1 Canada Free Press. “Spanish wind farms kill 6 to 18 million birds & bats a year.” Canada Free Press: Conservative, News, Politics, Editorials, Newspaper. http://www.canadafreepress.com/index.php/article/43904 (accessed March 5, 2012).

2 Leith, Lierre, Aric McBay, and Derrick Jensen. “Other Plans.” In Deep Green Resistance: Strategy to Save the Planet, pgs.201-204. New York: Seven Stories Press, 2011.

3 Parry, Simon, and Ed Douglas. “In China, the true cost of Britain’s clean, green wind power experiment: Pollution on a disastrous scale | Mail Online.” MailOnline. http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1350811/In-China-true-cost-Britains-clean-green-wind-power-experiment-Pollution-disastrous-scale.html (accessed March 5, 2012).

4 Kingsnorth, Paul. “Confessions of a Recovering Environmentalist | Orion Magazine.” Orion Magazine. http://www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/6599 (accessed March 5, 2012).

5 American Daily Herald. “Two-year Study in UK Finds Wind Power Unreliable and Inefficient.” American Daily Herald. http://www.americandailyherald.com/world-news/europe/item/two-year-study-in-uk-finds-wind-power-unreliable-and-inefficient?category_id=140 (accessed March 5, 2012).

6 Leslie, Zorba, Jody Sarich, and Karen Stauss. “The Congo Report: Slavery in Conflict Minerals.” Free the Slaves. http://www.freetheslaves.net/Document.Doc?id=243 (accessed March 4, 2012).

7 Kieth, McBay, and Jensen. “Other Plans” pgs. 201-204

8 Kieth, McBay, and Jensen. “Other Plans” pgs. 201-204

9 American Cancer Society, Inc.. “Lifetime Risk of Developing or Dying From Cancer.” American Cancer Society :: Information and Resources for Cancer: Breast, Colon, Prostate, Lung and Other Forms. http://www.cancer.org/Cancer/CancerBasics/lifetime-probability-of-developing-or-dying-from-cancer (accessed March 7, 2012).

10 Keith, McBay, Jensen. “The Problem.” pg. 25

Zdroj: http://deepgreenresistancecolorado.files.wordpress.com/2012/08/openletterenvrionmentalists.pdf

This entry was posted in Novinky, Teorie and tagged , . Bookmark the permalink.