Reclaim the Fields Camp 2013

images1-150x150Reclaim the Fields a AusgeCO2hlt vás zvou na mezinárodní akční kemp v Porýní, nedaleko Kolína nad Rýnem (Německo). Kemp bude probíhat od 23. srpna do 6. září. Během tří dnů bude probíhat kolektivní přímá akce proti povrchovému dolu v Porýní. Navíc zde bude program zahrnující různé praktické a teoretické workshopy, diskuse a mnoho dalšího.

V prostředí místního boje chceme napomoci výměně disidentských znalostí a akcím. Zveme na čtrnáctidenní budování aktivistických sítí, kolektivního učení a diskuse, stejně jako na výměnu znalostí a zkušeností v praktických aktivitách a na odpor v Porýní.

Krom tří akčních dnů bude mnoho prostoru pro workshopy a na to, dát si o sobě vzájemně vědět pro tvorbu nových vazeb. Kemp je participativní proces a čeká na tvůj příspěvek! Těšíme se na vaše nápady, náplň a zkušenosti k vytvoření společného programu.

Jste umělci, aktivisté, rolníci, městští zahrádkáři, žijete na kolektivní farmě nebo jste aktivní v politické kampani nebo skupině? Chcete sdílet zkušenosti, poslat a šířit vaše vědomosti? Pak jste vítáni to udělat během workshopu, diskuse, praktické práci nebo jiným způsobem.

Těšíme se na alternativní nápady na témata, jako jsou kolektivní a solidární formy života a práce po kapitalismu a vykořisťovatelském uspořádání. Je vítáno cokoliv, co posiluje náš různorodý každodenní a organizovaný odpor.

Kontaktujte nás na  program(AT)reclaimthefields.org

Pro inspiraci některé potenciální témata na workshopy:

potravinová soběstačnost // pravicová politika v ekologickém hnutí // práva zvířat/osvobození zvířat // sebezásobitelství // sebeorganizace // přístupnost půdy // propojování městských a venkovských bojů // zásoba měst venkovskými kolektivy (komunitně podporované zemědělství, nekomerční zemědělství) // permakultura // privátní – komunitní vlastnictví // historie a rozvoj zemědělství: zemědělství a kapitalismus (zelená revoluce) // osvobození půdy skrze výkup půdy (rozdílné způsoby ke zpřístupnění půdy: squatting, odkupování, atd.) // jak organizovat boj, „jak dělat odpor“/sdílení a učení se formám odporu // energie // botanika/znalost rostlin

Co je Ausgeco2hlt?

Naše kampaň vidí sebe sama jako otevřenou platformu, kde se vzájemně propojují rozdílné skupiny a jednotlivci, vzdělávají se a dělají kolektivní akce. Naším společným cílem je organizovat širší protestní hnutí proti RWE1) a dále okamžité uzavření povrchových dolů v Rýnském uhelném revíru.

Protest proti hnědému uhlí považujeme za součást globálního klimatického hnutí proti uhelné energetice, těžbě plynových břidlic, metodě ukládání oxidu uhličitého atd. Jsme solidární s energetickými boji proti fosilně-nukleárnímu kapitalismu.

Jsme přesvědčeni, že pokud chceme napomoci skutečné energetické transformaci, musíme se začít zajímat o monopolizované struktury a musíme změnit pravidla hry dnešní konkurenční ekonomiky vystavěné na neomezeném růstu a konzumaci zdrojů. Tudíž podporujeme iniciativy na sebeurčující způsoby života jako alternativu k nadbytečné konzumaci. Stejně tak požadujeme kolektivizaci energetických společností a decentralizované dodávky energie z obnovitelných zdrojů.

Co je Reclaim the Fields?

Reclaim the Fields je celoevropská soustava rolníků, bezzemků a potenciálních rolníků, stejně jako lidí, kteří chtějí převzít zpět kontrolu nad produkcí potravin. Podporujeme a povzbuzujeme lidi, aby udržovali polnosti a vraceli se na venkov. Propagujeme potravinovou soběstačnost (tak jak byla definována v deklaraci z Nyéléni) a sedlácké zemědělství, stejně jako alternativní způsoby života. Jsme rozhodnuti vytvořit alternativy kapitalismu skrze kooperaci, společenstvo, autonomii, orientaci na skutečné potřeby, malé měřítko produkce a iniciativu. Zavádíme teorii do praxe a spojujeme lokální praktické akce s globálními politickými boji.

Semínka

Pracovní skupina „Reclaim the seeds“ zve lidi, aby přišli s vlastními vyprodukovanými semeny a dokumenty, o kterých si myslí, že by bylo vhodné je šířit. Provozem semenné výměny chceme kolektivně reflektovat téma semen.

Děti jsou na kempu vítány

Kemp je plánován, že bude místem, kde mají prostor děti a jejich spřízněné osoby a budou zapojeny do akcí, programu a dalších aktivit v kempu. Jsme si vědomi, že politické akce a kempy často představují překážky pro rodiče a spřízněné osoby dětí a tím je vyloučí. Chceme vytvořit prostor pro všechny tím, že budeme brát v úvahu skutečné potřeby dětí a spřízněných osob. Můžete se cítit vítáni přijít na kemp a participovat! Budeme rádi, pokud se s námi předem spojíte, abychom probrali odpovídající scénář.

Žádný prostor pro rasismus a sexismus – ani na kempu ani nikde jinde

Kemp výslovně zaujímá stanovisko proti sexismu a rasismu, stejně jako proti jiným formám dominance na základě hierarchických sociálních kategorií. Kemp ze základu odmítá sexistické a rasistické chování.

Náklady na kemp

Pokoušíme se organizovat kemp za co nejnižší náklady, je to možné, ale závisí to na vašich solidárních příspěvcích. Prosím spojte se s námi, pokud chcete přijet, ale cesta je pro vás příliš drahá. Chceme umožnit každému dorazit a sdílet náklady na cestu kolektivním způsobem, ale nemůžeme nic garantovat.

Víza

V případě, že potřebujte víza k tomu, abyste se na kemp dostali a chcete podpořit, spojte se s námi na: camp2013(AT)reclaimthefields.org

Informace a kontakt

Více informací, aktualizace, informace o programu, jak se na kemp dostanete, jídlo, kempování a další můžete nalézt na: www.reclaimthefield.org/camp/2013

Skrze emailovou adresu: camp2013(AT)reclaimthefields.org nás můžete kontaktovat s otázkami ohledně kempu.

Ohledně workshopů piště prosím na: program(AT)reclaimthefields.org.

Pro více informací o Reclaim the Fields a Ausgeco2hlt navštivte: reclaimthefields.org a ausgeco2hlt.de

Registrujte se na kemp na: reclaimthefields.org/registration

Čím více lidí se zaregistruje, tím snazší je pro nás cokoliv plánovat!

Bez obav šiřte tuto výzvu jednotlivcům nebo skupinám, které znáš a doraz na kemp!

Odpor je plodný!

Vaše kempo-organizace

1)RWE je druhá největší německá energetická společnost, která trvá na užívání uhlí jako na hlavním zdroji energie a ve srovnání s jinými evropskými společnostmi se velmi málo v energetickém mixu podílí na obnovitelných energiích. RWE bývá kritizována, že dělá greenwashing „klimatickými kampaněmi“, zatímco skrze povrchové doly je zničeno mnoho přírody a městeček.

This entry was posted in Novinky and tagged , , . Bookmark the permalink.