Miliony zabitých?

110505deepgreen-150x150…z FAQ Deep Green Resesistance.

Pokud bychom demontovali civilizaci, nebude zabito miliony lidí ve městech? Co se s nimi stane?

Derrick Jensen: Nezáleží na tom, co děláte, vaše ruce budou krvavě červené. Pokud se účastníte globální ekonomiky vaše ruce jsou krvavě červené, poněvadž globální ekonomika je vraždou lidí a nelidí. Půl milionu dětí zemře každý rok jako přímí důsledek tzv. “splácení dluhů” neprůmyslových zemí průmyslovým zemím. Šedesát tisíc lidí umírá každý den kvůli zamoření. A co všichni ti lidé, kteří jsou donuceni opustit svou půdu? Existuje mnoho lidí, kteří umírají nyní. Nedostatek jednání tváří v tvář zvěrstvům není odpověď.

Hroznou skutečností je, že energetický pád a biotický kolaps bude ještě vážnější, čím více bude dominantní kultura pokračovat v ničení základů (zdrojů) života na této planetě. A přesto někteří lidé budou říkat, že ti, kteří navrhují demontáž civilizace, ve skutečnosti navrhují genocidu v masovém měřítku.

Polární medvěd a losos stříbrný by nesouhlasili. Tradiční domorodé národy by nesouhlasily. Lidé, kteří zdědí to, co zbude z tohoto světa, pokud se dominantní kultura konečně nezhroutí, by nesouhlasili.

Sám nesouhlasím.

Má definice demontáže civilizace zabrání bohatým jejich schopnosti krást chudým a zabrání mocným jejich schopnosti zničit planetu. Nikdo ať kapitalista nebo sociopat (pokud je mezi tím rozdíl) by s tím nesouhlasil.

Před několika lety jsem se zeptal Anuradha Mittal, bývalé ředitelky Food First, “Zda by se lidé v Indii měli lépe, pokud by zítra zmizela globální ekonomika?” A ona řekla, “Samozřejmě”. Řekla, že chudým na celém světě by bylo lépe, pokud by se globální ekonomika zhroutila. V Indii jsou bývalé sýpky, které nyní exportují psí krmivo a tulipány do Evropy. Chudí venkované na celém světě jsou vykořisťováni tímto systémem. Měli by se lépe? Co zemědělci v Indii, jež jsou donuceni opustit svou půdu, aby Coca Cola mohla mít jejich vodu? A co ti, kteří spáchají sebevraždu kvůli Monsantu? Co původní obyvatelé Peru, kteří bojují zastavení průzkumu jejich půdy korporací Hunt Oil kvůli obchodní smlouvě Spojených států a Peru.

Pokud někdo říká: “Spousty lidí zemřou”, musíme si promluvit o jaké lidi se jedná. Lidé na celém světě již trpí hladomory, protože jejich půda a ekonomiky byly rozkradeny. Všichni jsme už slyšeli, že je doba, kdy světu dochází voda. Zde je stále tolik vody, kolik ji zde bylo vždy, ale 90 procent vody používané lidmi je použito pro zemědělství a průmysl. Lidé umírají žízní, poněvadž jim voda byla ukradena.

Když jsem se zeptal člena peruánské povstalecké skupiny MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), Tupacameristase, “Co chceš pro lidi z Peru?”, jeho odpověď byla: “Co chceme je, abychom mohli pěstovat a distribuovat vlastní jídlo. Už víme jak na to. Jen potřebujeme umožnit, abychom tak mohli učinit.” To je celý boj přímo tam.

Je pravda, že městské chudiny budou na tom hůř na první pohled, protože dominantní kultura, jako každý dobrý násilnický systém, učinil své oběti závislé na svém životě. To je to, co násilníci dělají, ať už jsou to domácí násilníci nebo pachatelé ve větším měřítku. Je to jako s otrokářskou práci: dělají zotročené osoby závislé na nich pro své životy. Jedna z věcí, kterou tato brilantní kultura udělala je, že se vložila mezi nás a naší soběstačnost, nás a zdroj veškerého života. Tak jsme dospěli k názoru, že systém poskytuje naši výživu, ne, že to dělá skutečný svět. Ano, život by byl mnohem těžší na prvním místě.

Ale v dlouhodobém horizontu by se měla městská chudina lépe. Většina městské chudiny jsou lidé, kteří žijí ve třetích zemích světa. To je více než jedna miliarda lidí, a bude-li trend pokračovat, bude to zdvojnásobené během dvou desetiletí. Mnozí z nich jsou lidé, kteří museli násilně opustit svou tradiční půdu. Chudí si budou moci vzít zpět tuto půdu, v případě, že se vlády světa již nebudou schopny opírat o koloniální uspořádání vykořisťování.

Mám také další odpověď. Když se tato kultura zhroutí, hodně bídy bude způsobeno bohatými, kteří se snaží udržet svůj životní styl. Když tato kultura bude pokračovat ke zhroucení, ti, kteří vykořisťují, budou nadále vykořisťovat. Neobviňujte ty, kteří chtějí zastavit vykořisťování. Místo toho, pomozte zastavit vykořisťování, která zabíjí lidi na prvním místě.

Autoři této knihy se bezstarostně neptají, kdo zemře. Alespoň v jednom z našich případů, odpověď je “Budu to já”. Mám Crohnovu nemoc, a můj život je závislý na higt-tech lécích. Bez těchto léků zemřu. Přežití planety je více důležité než život každé individuální lidské bytosti, včetně mé vlastní.

Vzhledem k tomu, že průmyslová civilizace systematiky dementuje ekologickou infrastrukturu planety, čím dříve přijde úpadek civilizace, tím více života zůstane, který později podpoří lidi a nelidi. Můžeme zajistit pro blaho těch lidí, kteří budou naživu během a bezprostředně po energické a ekologickém pádu, aby byli připraveni na lokální budoucnost. Můžeme roztrhat asfalt volných parkovišť pro předělání na sousedské zahrady, jít učit lidi, jak určit místní jedlé rostliny, takže lidé nebudou hladovět, pokud nebudou moci jít do obchodu pro potraviny. Můžeme začít nastavovat sousedské rady pro rozhodování, řešení sporů a poskytování vzájemné pomoci.

This entry was posted in Teorie and tagged , . Bookmark the permalink.