Jedlý les “Trnkoviště”

2892740-permakulturni-zahrada-v-sudetech-pocit-uspokojeni-1-950x0p0-150x150Jsme občanské sdružení, které má za cíl podporovat komunitní a soběstačnější život za pomoci permakulturního zahradničení a architektury.

Působíme také v sociálně sféře. Celý projekt se už 8 let snaží vytvořit soběstačnou malou osadu. Tento rok (2013) se nám podařilo koupit velký pozemek, na kterém už nyní probíhají akce, budují se alternativní stavby a veškerá činnost na tomto pozemku je vyvíjena v souladu s myšlenkami našeho občanského sdružení. Jako součást nového designu tohoto pozemku je navržen i jedlý les. Základem jsou stromy a keře s jedlými plody (ovoce, bobule, ořechy, semena, lusky), jedlé trvalky, divoká zelenina, bylinky, různé popínavé rostliny a houby, to vše propojeno do jednoho funkčního celku. Na první pohled by se mohlo zdát, že v jedlém lese panuje mezi rostlinami chaos. Ve skutečnosti má ale každá rostlinka pečlivě vybrané místo, které jí nejlépe vyhovuje a z něhož profituje i celý ekosystém jedlého lesa. Vzorem a zdrojem inspirace je přirozený les, který se snažíme v designu napodobit. Les máme navržen, a tak zbývá tuto myšlenku už jen zrealizovat. Z části chceme rozšířit to, co tu už máme: švestky, ořechy atd. Některé stromky a keře však v našem okolí nerostou a bude nutno je dokoupit. V plánu jsou okrajové odůdy, které se dříve pěstovaly jako např. Croncelské, Boikovo, Panenské české a Gascoigneho šarlatové, dále pak třešně, višně, jedlé jeřáby, malé keře atd. Proto se obracíme na lidi, kteří by chtěli podpořit naše aktivity s tím, že by mohli zakoupit jeden či více stromečků do naší společné zahrady. Podporou tomuto projektu pomůžete malému autonomnímu prostoru a ne neziskové organizaci pobírající všemožné granty. Když se dokážeme složit na tento projekt, tak uvidíme, že myšlenka společnosti založené na solidaritě, samosprávě a respektu k přírodě se čím dál tím více začíná stávat reálnou součástí našich životů. Odhadovaná částka na vše v jedlém lese se pohybuje okolo 20tis. korun. Cena jednoho stromku se pohybuje mezi 150 – 500 Kč podle toho, o jaký stromek se jedná. Více informací a aktuální stav sbírky bude k nalezení na dvp.s.cz

This entry was posted in Reporty and tagged , , . Bookmark the permalink.