Vzpomínka na Williama Avalona Rodgerse

Green-150x150Převzato od Puntíčkovaní chrobáci.

Environmentální a sociální aktivista, bojovník ELF a politický vězeň William C. Rodgers (1) (pro přátele známý jako „Avalon“) zemřel 21. prosince 2005, když spáchal sebevraždu ve vězení, pro níž uvedl následující důvody:

„Pro mé přátele a příznivce na pomoc jim pochopit smysl všech těchto událostí, které se staly tak rychle: Některé lidské kultury vedly válku proti Zemi po tisíciletí. Rozhodl jsem se bojovat na straně medvědů, pum, skunků, netopýrů, saguaro, trávniček přímořských a všech těchto divokých věcí. Jsem jen poslední oběť v této válce. Ale dnes večer jsem utekl z vězení – Vracím se domů, k Zemi, na místo svého původu.“ (2)

Překlad článku, který dva roky po Avalonovo smrti napsal jeho přítel, je nepsán pro vzpomínku na Avalona a s pokorou k jeho činům, které prováděl na obranu Matky Země před zrůdnostmi naší společnosti.

„Černá kočka nám připomíná noc, ten ‘jiný svět’ – svět možností. Ať je to duchovní nebo politické, můžeme se tímto světem pohybovat se vší tou elegancí, tichostí a mazaností kočky. V noci už nejsme obětí svých pánů, ale predátory usilujícími o změnu zavedeného řádu a vytvoření spravedlivější společnosti – všemi nutnými prostředky.” (3)

Z webu supportdaniel.org:    

Vzpomínka na Williama Rodgerse

Toto velebení, které přichází o dva roky později, je pro mého přítele Williama Rodgerse – pro přátele, rodinu a hnutí známého jako Avalon. Avalon si vzal život 21. prosince 2005. Bylo to jen dva týdny poté, co nás zatkli v případu Operation Backfire (4) a není náhodou, že během zimního slunovratu. V jeho nepřítomnosti muselo být mnoho jeho úloh zastupováno v naší Earth Liberation Front (ELF) skupině. Není divu, že ho státní zástupce ve sporu líčil jako vůdce, který verboval mladé, vnímavé aktivisty slyšící na jeho výzvu. Toto je nejen falešné, ale také urážející vůči mladším v případu, kteří se podíleli na vlastní pěst. Donašeči během sporu využili jeho neschopnosti odpovídat na dramaticky maximalizovanou jeho roli v jistých akcích ve snaze zamést důsledky svých vlastních činů. Jeden člověk zašel tak daleko, že soudci předložil důkazní videa a svědectví, která nebyla zveřejněna, jelikož to bylo považováno za příliš osobní pro veřejnou spotřebu. Ostatní se rozhodli zaměřit se na Avalonovi nedostatky šířením pomluvy či dokonce podáváním svědectví od soukromých detektivů najatých donašeči.

Poprvé jsem potkal Avalona během měsíců příprav na protesty proti Světové obchodní organizaci (WTO) v Seattlu na konci roku 1999 a vytvořil s ním okamžité přátelství. Jeho mazaný úsměv, nekonfliktní a přátelská povaha a pokora mě dojala, a byl jsem rád, že tento tichý, starší environmentalista více než jen navštěvoval EF! setkání, na nichž jsem ho poprvé zahlédl. Jeho racionalita a rychlé myšlení zamezovalo katastrofě pro naše afinitní skupiny při protestech v Seattlu (Jsem hrdý, že mohu říct, že jsme se zúčastnili černého bloku). Jasně si vzpomínám, že jsem během odchodu ze Seattlu uslyšel jeho návrh „zůstat v kontaktu“. No, zůstali jsme v kontaktu. Mnoho z toho, co jsme dělali v letech poté, bylo již řečeno, ale bude to řečeno jinde.

Tak jako mnozí z nás Avalon trpěl depresí a zoufalstvím a byl poháněn vidinou toho, co náš druh dělá s planetou. Undergroundový život, prohrabování se podrobnostmi plánovaných akcí a dvojí život, a vyhýbání se mnohým věcem, k nimž měli naši spojenci přístup, je stresující. Znám to, protože jsem to dělal, a ještě zakusil avalonovo undergroundový život trapaslíkami vytvořeného dolu. Nemohu si pomoci, ale myslím, že tato izolace a zoufalství byly hlavními faktory jeho sebevraždy.  Přestěhovali jsme se, a přesto nás krutá ruka minulosti – v podobě starých přátel a Joint Terrorism Task Force (5) – vtáhla do naší tajné historie. Možná, že toto bylo pro Avalona pověstnou poslední kapkou, která rozbila velbloudova záda. Nikdy to nebudu vědět jistě. Vzpomínám si, jak jsem viděl jeho jméno v seznamu zatčených v článku New York Times, zatímco jsem seděl v newyorské věznici. Dodalo mně to naději – myslel jsem, že bychom všichni mohli bojovat proti těmto obviněním společně, jako skupina lidí, kteří uchovávali celoživotní solidaritu mezi sebou, jako lidé, kteří ctí přísahy, jímž jsme se vzájemně zavázali. Někdy jsem v noci ležel a ptal jsem na otázky, jímž jsem se snažil vyhnout:  Mohl být Avalon zaplaven přílivem informací? Mohl být tím člověkem, který znal některé donašeče mnohem déle než já, mohl jich skutečně dosáhnout: jejich strachu a jejich jádra? Nikdy se nedomohu odpovědí na tyto otázky, ale vím, že: Avalon by raději zemřel a utekl z vězení, než aby spolupracoval jakýmkoliv způsobem s tímto nemorálním a nespravedlivým procesem.

Žaloba, která zná jen hierachie a birokracii, nemůže pochopit skupiny bez vůdce, hierarchie a přísných pravidel. Najednou tzv. „knižní klub“ byl jeho výmyslem a byl  osočován z „instruktážství žhářství“. Meyerhoff a Gerlach, velcí kolaboranti, jimiž jsou, měli tu drzost s chladnou tváří říci, že Avalon byl za žhářstvím ve Vail (6) úplně sám. Jen údaje o geografii lyžařského střediska, velké množství paliva, které bylo použito a Billův mírný vzrůst ve mně samém budil mohutný smích o těchto lžích. Na jisté úrovni je toto způsob hry, která je hrána donašeči. Vláda jim říká, co chtějí slyšet a spolupracující svědkové proskočí obručí, stejně jako dobře vytrénovaná domácí zvířata, kterými jsou. Pro ujasnění, všichni zainteresovaní v těchto akcích a „knižním klubu“ jsou lidé jako vy a já. Každý máme talent – někteří z nás vynikají v jedné věci, jiní vynikají v jiných věcech. Nicméně nebyla zde formována žádná hierarchie, jak tvrdila žaloba, a William Rodgers nebyl žádným šéfem či vedoucím ELF.

Avalon, stejně jako všichni, měl své chyby, a to jak osobní, tak politické, jak ve způsobu žití svého života, tak obraně destrukce životního prostředí. Naše skupiny se pokoušely vypořádat s jednou z těchto věcí – obvinění z nevhodného sexuálního chování – a je mi líto říci, že se nám to nepodařilo, neměli jsme správné nápady a strategie. Je to až příliš jednoduché utěšovat naše viny o našich vlastních nedostatcích tím, že napadneme ostatní. Myslím, že je lepší nápadem soustředit se na to, co děláme v tomto světě, spíše než kritizovat lidi, kteří zde nejsou, aby obhajovali sami sebe. Myslel jsem na to často u soudu, když jsem se díval na mou rodinu a viděl jsem bolestivý vzhled jejich tváří, když poslouchali útoky na mě. Billova rodina a partnerka musely snášet hodně smutku v posledních dvou letech.

Takže když se zamýšlím nad Avalonem, nevěřím líčenému planému rozruchu o agresivitě a malichernosti státními zástupci. Ne, myslím si, že byl tiše hovořící, soucitná osoba, která by vám ušila košili ze svých zad, nebo ondala hada z cesty; vášnivý, dokonce obsedantní recyklátor; někdo kdo podporuje boje domorodých lidí a skutečně zakusil spojení mezi kulturou, která vychází se země a ekologickou akcí. Věděl jsem, že Avalon byl zapojen do boje proti teleskopu Mount Graham, nicméně až po jeho smrti jsem se dozvěděl, že on a jeho infoshop The Catalyst, podpořili kampaň na ochranu San Franciských Peaks (viz. Earth First! Journal květen-červen 2005).

Když práskal Jacob Freguson nahrál rozhovor se mnou pomocí odposlechu v roce 2005, zeptal jsem ho, jak se Avolon měl. Lhal mi (velký šok!) a řekl mi, že Avalon byl šťastný a žil v intenční skupině v Kanadě. Vzpomínám si, že jsem byl za něj skutečně šťastný a doufal, že se za ním dostanu zas jeden den, ale z jiných důvodů, než důvodů, proč jsme viděli vzájemně naposledy.

Avalon má být nyní pryč dva roky, a stále to pro mě ještě není skutečné. Protože jsem ho neviděl několik let, nemohu to skutečně vše vzít bez rozhořčení. Ano, někdo z našich vlastních řad nás zradil, a tato věc způsobila smrt mému příteli. Jak se mám smířit s pravdou? Nemám správnou odpověď, kromě toho, že si musíme promluvit o těchto věcech a čelit smrti v našem hnutí. Musíme truchlit za naše přátele. Nejvíc ze všeho nemůžeme zapomenout. Toto je můj příspěvek, aby se nikdy nezapomnělo na Williama Rodgerse: radikálního environmentalistu, aktivistu ELF, milovníka jeskyní a milého, laskavého člověka. Chybíš mi, kámo.

Poznámky:

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/William_C._Rodgers

(2) http://earthfirstjournal.org/newswire/tag/william-rodgers/

(3) http://michalkolesar.net/?p=3134

(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Backfire_%28FBI%29

(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Terrorism_Task_Force

(6) http://www.coloradoindependent.com/11824/10-years-later-colorado-conservationists-still-feeling-heat-from-vail-arson-fires

This entry was posted in Novinky and tagged , , , , . Bookmark the permalink.