Ve Velké Británii byly umožněny nové licence těžby břidličného plynu

DEC-PEDL-14th-Round-150x150Britská vláda v polovině prosince oznámila, že zhruba na 60% území Velké Británie je nyní možné žádat o licence pro težbu břidličného plynu (tzv. fracking). Po fázi pozemkové „konzultace“ lze očekávat, že licence budou těžebním společnostem udíleny v první polovině roku 2014. Licence mohou umožňovat těžbu ropných a plynových břidlic nebo metanu z uhelných slojí (CBM – coal bed methane), což je další z „alternativních“ metod fosilní energetiky.

Výběr uzemí je založen na současně dokončovaném dokumentu Strategické hodnocení životního prostředí (Strategic Environmental Assesment). Navzdory názvu se nezdá, že by zmíněný dokument byl zaměřen na životní prostředí a odpovídal na dlouhobé environmentální dopady těchto potenciálně až 30 let trvajících těžebních licencí.

K vytěžení objemu plynu, kterým se společnosti vychloubají v současných licencích k těžbě, by bylo potřeba desítek tisíc vrtů. Pokud budou příští rok schváleny další velké oblasti k težbě, bude rozsah hrozby ještě větší. Tento rozvoj by znamenal devastaci zbývajcícho britského venkova, industrializace velkých oblastí zástavbou, potrubími, stanicemi na kompresi plynu a zpracovatelskými fabrikami.

Realitou nekonvenčního zemního plynu zůstává, že je velmi obtížné ho vytěžit. Je to doslova hrabání po dně barelu fosilních paliv. Nahusto budované vrty musí být vyvrtány (až 8 vrtů na 2,5 čtverečného kilometru) na velkém území, protože každý jednotlivý vrt neprodukuje mnoho plynu a je v provozu jen po krátkou dobu. Navíc fracking není jedinou technologií, ale je součástí výraznějšího trendu směrem k extrémnějším formám težby energetických surovin. Pokud nebudem těmto metodám vzdorovat, můžeme zažít ještě větší hrozby, jako je rozšíření podzemního zplynování uhlí (UCG – underground coal gasification).

Právě nyní bojuje komunita okolo Barton Moss nedaleko Manchesteru proti hrozbě, že by jejich region  měl být poškozen společností IGas Energy, která zde chce těžit břidlice a CBM. Nejedná se o jedinou fyzickou blokádu či veřejný otevřený odpor proti frackingu ve Velké Británii. Po celé zemi jsou komunity, které se organizují k odporu čelit těmto hrozbám. Minulé dva roky se ve Velké Británii vytvořilo okolo sedmdesáti anti-frackingových skupin a jejich počet nadále roste.

Earth First! Action Reports

This entry was posted in Novinky and tagged , , , , . Bookmark the permalink.