Zničení chovatelských záznamů na Fraserově kožešinové farmě

fraser-lynx4-150x150Překlad anonymního prohlášení.

Sedmého března v časných ranních hodinách neznámé osoby narušily Fraserovu kožešinovou farmu, která je cílem protikožešinových aktivistů a aktivistek a soucitných lidí téměř po čtvrt století. Naše motivy se zrodily z lásky ke zvířatům a s rozervaným srdcem nuceni sledovat, jak rys a další divoká zvířata musí snášet intenzivní omezení svobody a nevyhnutelný osud strašlivé smrti v rukou těch, kteří se snaží profitovat z jejich kůže. Kožešinové farmy jsou skutečně ohavný průmysl – zlomení vazu, popravy análně zavedenými elektrodami a otrávení v plynových komorách musí být ukončeny všemi, kteří mají lásku a odvahu ve svých srdcích.

Po vstupu na pozemek jsme rychle objevili různé metody bezpečnostních opatření, která mají zastrašit, zahrnující senzory pohybu, opevněné oplocení, aktivní hlídací psy a pak dvě budovy po stranách,  z nichž jedna byla méně než 100 stop od kotců s rysem, které byly naším cílem. Naším úkolem bylo co nejlépe jsme byli schopni narušit osud, který  čekal tato kožešinová zvířata.  Po překročení oplocení jsme si prohlédli  tyto majestátné tvory, kteří byli  zredukováni pouze na tržní komodity a cítili jsme stud, že se lidé mohou podílet na existenci něčeho takového. Někteří se krčili ve svých klecích, jiní se pomalu přibližovali krok za krokem směrem k nám, zvědaví, jaké jsou motivy těchto nočních návštěvníků, jiní se rychle začal zmítat a prudce házet svými těly jako jasné vyjádření trápení prožívané v zajetí. Nyní byl náš čas podat pomocnou ruku, aby byli osvobozeni a navráceni do volné přírody.

Rychle jsme začali s procesem zničení všech chovných záznamů. Tento nenásilný akt způsobil ztrátu nenahraditelných genetických záznamů a cenných záznamů o provádění rozmnožování, což způsobilo značnou ztrátu na tomto kožešinovém průmyslu.  Máme obrovský smutek v našich srdcích, že i přes naší snahu jsme nemohli  otevřít klece před našim útěkem, než se probudili rezidenti.

Cílem tohoto činu nebylo způsobit násilí těm, kteří profitují z této činnosti nebo vštípit strach a hrůzu světu, který je jimi již zaplněn. Ale jednoduše jen gesto solidarity a lásky k těm, co jsou uvěznění v klecích. My a všichni ostatní narození se soucitem ve svých srdcích budeme i nadále riskovat svobodu pro druhé, tak dlouho, dokud zajetí a násilí budou udržovat status quo. Doufáme a modlíme se za den, kdy ti, kteří sklízí zisky na úkor všeho, co je nedotknutelné, zastaví násilí, dokud poslední farma nebude uzavřena.

Pro všechny ty lidské i zvířecí bytosti budeme i nadále bojovat za důstojnost a mír na okupovaném území.

This entry was posted in Novinky and tagged , , , . Bookmark the permalink.