OSN nařídila Japonsku ukončit lov velryb!

velryba-150x150Převzato ze soucitne.cz

Mezinárodní soudní dvůr OSN v pondělí nařídil Japonsku, aby pozastavil svůj každoroční lov velryb v Antarktidě. Poukázal přitom na skutečnost, že jde o komerční lov, ačkoliv se snažil tvářit jako lov s vědeckými účely. Japonsko tak obcházelo mezinárodní moratorium z 80. let, které bylo uvaleno na komerční lov.

Při čtení rozsudku soudce Peter Tomka uvedl, že “dočasně pozastavuje japonský program lovu velryb pro vědecké účely a nařizuje jeho přezkoumání”. Mluvčí japonského ministerstva zahraničí Norijuki Šikata sice uvedl, že Tokio je rozhodnutím soudu zklamané a lituje ho, ale bude se jím řídit.

S velkým nadšením rozsudek naopak přivítala Austrálie, která na Japonsko v roce 2010 podala žalobu u Mezinárodního soudního dvora OSN, ale i zástupci ekologických organizací, které proti lovu velryb bojují. Zároveň se však objevila i určitá skepse. Např. Geert Vons, ředitel organizace Sea Shepherd v Nizozemí, uvedl, že je možné, že se lov velryb do Antarktidy bude moci vrátit, pokud Japonci či jiné země vyvinou vědecký program s jistějšími základy.

Hlavním iniciátorem zastavení japonského programu lovu velryb byla Austrálie, která také na Japonsko v roce 2010 podala žalobu u Mezinárodního soudního dvora OSN.

This entry was posted in Novinky and tagged , , , . Bookmark the permalink.