Není to jídlo, je to násilí

 10303753_762720017093525_2569320242718826922_n-150x150Aktivistické skupiny v Praze a Brně se dne 23. května připojily k mezinárodnímu řetězci akcí It’s not Food, it’s Violence, který iniciovala organizace Direct Action Everywhere a u vybraného subjektu poukázaly, že pod dojmem jídla prodává pouze utrpení zvířat, na kterých nikomu nezáleží.

Proslov:

Shromáždili jsme se na tomto místě, před objektem, který vnímáme jako symbol i příčinu útlaku. Útlaku trvajícího od dob první domestikace, který však v moderní době dosáhl zvlášť hrůzné podoby. Zvířata zapadla do struktury moderních výrobních postupů a zaplatila za to životem plným fyzického utrpení a psychické bolesti. Nakonec je zvířecí život násilně ukončen na místě, které se více než cokoli jiného podobá peklu.

Ideologie druhové nadřazenosti, která nám na území České republiky dovoluje ročně zabít 3 miliony prasat, 250 tisíc krav a býků a stovky tisíc tun kuřat, se zakládá na stejně iracionálních důvodech, na kterých se zakládala nadřazenost bílých Němců nad židovským obyvatelstvem.

Vezměme jako pevný předpoklad, že hospodářská zvířata dokáží trpět stejným způsobem a stejnou intenzitou, kterou trpí lidé, což potvrzuje neurobiologie. Vezměme jako pevný předpoklad, že na správné veganské stravě, která zvířata nijak nevyužívá, lze zdravotně i výkonnostně prosperovat, což potvrzuje nutriční věda, například Americká dietetická asociace , a nespočet osobních příkladů. Vezměme jako poslední pevný předpoklad, že základní morální principy naší společnosti jsou správné a že zabít živou bytost jinak, než nezbytně pro zachování jiného života je nepřípustné, což potvrzuje empatie nás všech.

Logické důsledky těchto skutečností nemohou být jiné, než označení konzumace masa, vajec a mléka za vysoce neetické chování. A my máme možnost se chovat eticky, nabídka veganského zboží je dnes výrazně vyšší, než kdykoli v dějinách. Přirozené chování nespočívá v napodobování našich předků, ale naopak v progresivní adaptaci na okolní podmínky. Je čas přizpůsobit se v otázce jídla nejen přírodním a ekonomickým podmínkám, ale především pevným etickým hodnotám, stojícím na soucitu, nulovém vykořisťování a odporu k nadřazenosti.

A proto jsme se tu sešli a podpoříme celosvětové hnutí za práva zvířat direct action everywhere které se rozhodlo ukázat jak se doopravdy zachází s tzv hospodářskými zvířaty. Odkrýt zamaskovanou pravdu a zničit mýtus humánního zacházení se zvířaty a humánního zabíjení zvířat. Nic takového totiž nikdy neexistovalo, neexistuje a nebude existovat. Nikdo se k otrokům nikdy nechová dobře a v rámci nějakých pravidel. Za zdmi koncentračních táborů je dovoleno vše. Bití, pálení, bodání, ponižování, tragické hygienické podmínky. Máme stovky fotografií, stovky videí , kde je zachyceno toto týrání a to včetně mnoha materiálů z české republiky!! To vše je pečlivě skrýváno a my jsme tady abychom ukázali pravdu a zastavili toto nepřípustné chovaní ze strany lidi ke zvířatům. K bytostem cítícím strach , bolest, útlak a odloučení stejné tak jako my lide! Vaše jídlo není jen jídlo, je to především NASILI…

This entry was posted in Novinky and tagged , , . Bookmark the permalink.