Dobře nafilmovaná společnost je slušná společnost

default-150x150Překlad kapitoly „A well-camera´d society is a polite society“, kterou napsal Jason Meggs do knihy „Critical Mass Bicycling´s Defiant Celebration“ (editor Chris Carlsson). Kapitola je o teorii a praxi videonahrávání na Critical Mass a sběrem důkazů aktivisty při konfrontaci s policií.

V závislosti na městě, na části města a na tom, s kým jedete, se Critical Mass může stát nádherným bezpečným prostorem nebo děsivou válečnou zónou, většinou kvůli zásahu motoristů nebo policie. Jak se můžeme bránit? Jak můžeme tomuto obtěžování předcházet? Znát svá práva a shromažďovat své vlastní důkazy jsou dva velmi efektivní nástroje.

Pokud jsme organizovaní a připravení, sprosté triky, které používá policie, se stanou nevýhodou a začnou pro ně ztrácet svou přitažlivost. Ukázat, že znáte a jste připraveni bránit svá práva je nejen sebeposilující a odstrašující policii, ale také to pomáhá prolomit komunikační bariéru mezi námi – cyklisty – a jimi – strážníky. Pokud je tato bariéra překonána, a pokud zrovna nedostali rozkazy, při kterých poruší naše práva, je mnohem méně pravděpodobné, že na nás zaútočí.

ZNEJTE SVÁ PRÁVA. Dobrá znalost dopravních předpisů a základních občanských práv vám poskytne dobrou pozici. V Kalifornii jsou pravidla silničního provozu dostupná za tři dolary na Úřadu pro motorovou dopravu. Skupiny jako CopWatch pořádají tréninkové akce a vydaly publikace k osvojení si toho, jak se vypořádat s policejním obtěžováním. Tento druh informací je dostupný online, např. „Programový balíček cyklistických práv k přežití.“ V Kalifornii máte právo pozorovat z „bezpečné vzdálenosti.“ Nenechte se policií obtěžovat a vyhnat.

UŽITEČNÁ PRÁVA, NA KTERÁ SI DÁT POZOR: Nemusíte ukazovat svůj průkaz totožnosti, pokud nejste zadrženi v souvislosti s trestným činem, o kterém policista ví, že se stal, nebo si myslí, že se děje [tato a některé další informace v překladu nejsou platná pro ČR].

POLICISTA: „UKAŽTE MI PRůKAZ TOTOŽNOSTI!“

VY: „JSEM ZADRŽEN?“

POLICISTA: „ANO“

VY: „V SOUVISLOSTI S JAKÝM TRESTNÝM ČINEM?“

Pokud policista nedokáže zodpovědět tuto otázku, jste obtěžováni.

Ale žádná právní dožadování na světě nemohou dokázat, že jste skutečně byli obtěžováni. Naštěstí dostupnost levných kvalitních videokamer dává občanským aktivistům významnou ochranu a pomoc. „Dobře nafilmovaná společnost je slušná společnost.“

Získané videonahrávky byly opakovaně použity u soudů, v televizních zprávách a na Úřadu pro občanské stížnosti [Office of Citizens´ Complaints], který skutečně jde po porušení pravidel policií. Prostě není lepší náhrady. Dobré video lidem ukazuje, co se stalo a působí na ně také emocionálně. Dobré video může pečlivě zaznamenat každý detail a poskytuje analýzu událostí, která je očitým svědectvím nedosažitelná. Videokamera vám může pomoci setřást policisty. V Austinu (Texas) se Critical Mass ztrojnásobila díky policejnímu zatýkání na první cyklojízdě, což se objevilo ve zprávách. Nakonec byla policejní nahrávka použita proti nim samotným a ztrapnila je natolik, že se z cyklojízd „stáhly napořád.“ Nahrávka nedávných policejních výtržností na [Critical Mass] v San Francisku se objevila na všech lokálních televizních stanicích a byla zaslána na Úřad pro občanské stížnosti. Druhou stranou je, že jakýkoliv trestný čin, který nahrajete na kameru, může být použitý u soudu. Vaše nahrávka může být vyžádána a rovněž použita proti vaším přátelům. Mějte to na paměti.

Možná protestujete: „Nebudou chtít prostě lapnout člověka s kamerou?“

Nikdy nemějte strach. Jste dobře chráněni, pokud jste ve skupině, znáte svá práva a používáte svou kameru správně. Ve skutečnosti to, že natáčíte, znamená, že cokoliv se vám stane, je nahráno – alespoň na audiozáznam. A pokud policie přeruší záznam vaší kamery, bude to u soudu vypadat velmi špatně: jako omezování nebo ničení důkazů. To nás dovedlo ke zlatému pravidlu: NIKDY NEVYPÍNEJTE SVOU KAMERU! Policie vás může vyzvat ji vypnout, ale pokud to neomezuje výkon jejich povinností, není pro jejich rozkaz žádné ospravedlnění. Pokud je to nezbytné, umístěte zapnutou kameru mimo jejich zorné pole. Rovněž pokud jste v poutech, audiozáznam je důležitý.

NEPORUŠUJTE ZÁKON. Pokud natáčíte, je důležité, abyste neporušovali zákon. Na kole byste měli jet podle pravidel silničního provozu a rovněž byste neměli překračovat sebemenší zákon. Pokud jste osloveni policií, měli byste mluvit. Dožadujte se svých práv a buďte velmi jednoznační pokud jste obtěžováni nebo jinak omezováni. „Au! To bolí, proč mě bijete?“ Je kriticky důležité, abyste se chovali profesionálně. Pro nejlepší ochranu byste se měli chovat jako právní pozorovatelé. Právní pozorovatel, pokud je to možné, není zapojen do konfliktů, konfrontací, bojůvek, slovních přestřelek, eskalací, nadávek nebo jakéhokoliv porušování zákona bez ohledu jak nepatrného. Právní pozorovatel mývá u soudu zvláštní váhu.

„MOHU NATÁČET TOTO?“ Ano. Pokud je to veřejné, můžeš to natáčet – ačkoliv potřebuješ svolení pro natáčení rozhovoru. V Kalifornii nemá policie žádná odůvodněná práva na soukromí. V některých jiných státech jsou tyto věci o něco víc represivní a měli byste je alespoň informovat, že je natáčíte. Tyto pravidla jsou stejná pro audionahrávání, ale telefonní hovory jsou zas jiný příběh.

SYSTÉM PARTNERů. Je velmi nápomocné mít partnera. Váš partner sleduje vaše kolo a vaše záda, má u sebe nadbytečné baterie a pásky, vyslovuje do záznamu poznávací značky, služební čísla policie a další věci. Protože, pokud policie začne zatýkat, nasazuje pouta nejprve lidem s kamerou (např. šestka z Buy Bridge), ujistěte se, že váš partner je připraven sundat vám kameru z krku a pokračovat v natáčení. Dělejte to hladce a důstojně ale rychle a lehce, jak jen je to možné. Pokud bude vaše nahrávka konfiskovaná, počítejte s tím, že může jít do vazby až na několik měsíců. Pokud je jisté, že nebudete již schopni nahrát nic víc, nebo pokud jste oklopeni policií a máte tu možnost, vyměňte pásky a dejte vaši nejnovější pásku někomu, komu věříte a kdo nemá žádnou kameru (pokaždé když od vás policie něco bere, požadujte doklad o převzetí).

PRAVIDLO PĚTI SEKUND. Držte kameru ve stabilní poloze. „Firehosing“ je termín, který znamená, že máváte kamerou z místa na místo ve snaze zachytit co nejvíc. To může být občas nápomocné pro detailní analýzu, ale nikoli pro následné sledování diváky. Dělejte záběry minimálně pět sekund.

TRÉNUJTE. Během násilných situací se vám stanou nepředvídatelné věci. Kamera se vypne, záběry jsou bláznivé, začnete žvatlat zbytečné informace, které znehodnotí audiozáznam nebo poškodí vaši hodnověrnost jako svědka/právního pozorovatele. Trénujte ve vypjatých situacích. Trénujte natáčení při jízdě na kole. Hrajte role. Jedna hra, která bývá užitečná je „připnutý ocas,“ kdy se lidé pokouší získat červený plstěný ocas z pásu na suchý zip, připnout si ho na sebe a utíkat s ním ostatním. Vaším úkolem je zachytit a udržet jasný obraz toho, kdo ukořistil ocas při útěku.

IHNED SI PROHLÍŽEJTE ZÁBĚRY. Nejvíce se učíte ze zpětné vazby – lekce, které ti pomohou v budoucnu.

POKUD SE STANE INCIDENT: Přepněte na nejkvalitnější záznam. Kde přesně stojíte a jaký je čas? (Vždy na film zaberte veřejné hodiny a nápisy na ulici nebo na obchodech). Kdo tam byl? Zaznamenejte na pásku jména svědků. Vyměňte si jména a čísla se všemi dalšími lidmi, kteří na místě natáčeli nebo fotografovali (na San Francisko Critical Mass jsme to dělali na počátku cyklojízdy). Při incidentu nemluvte, pokud to není naprosto nezbytné. Zaberte nejširší možný záběr. Pokuste se držet kameru setrvale na akci. Pokud se jedná o hromadnou bitku, sepněte kameru do obou rukou nebo o sloup směrem na hlavní akci a sledujte pohledem na strany případné další události. Při policejním násilí na Market a Powell můžete vidět vlnu policistů s obušky ženoucími se za kameramanem, který to nezaznamenal.

POKUSTE SE NEZOOMOVAT. Zoomování je většinou špatný nápad, protože můžete mnoho ztratit, když zoom navracíte zpět. Zoomování na služební čísla často také nefunguje. Pokuste se mít parťáka, který bude služební čísla předčítat.

VYSLECHNĚTE OSTATNÍ. Po incidentu sepište VŠECHNO co si pamatujete do nejposlednějšího detailu. Požádejte ostatní o to samé. Nabídněte jim rozhovor na pásku. Pamatujte od nich vzít jméno a kontakt, aby nebyli zapomenuti. Je to smutné, ale v dnešní společnosti lidé radši zmizí a zbaví se veškeré zodpovědnosti. Něčí život nebo svoboda může záviset na jejich svědectví. Buďte troufalý, neodkládejte to.

DEJTE TO DO MÉDIÍ. Můžete zavolat do zpráv místního zpravodajství. Pokud zachytíte policejní obtěžování nebo jiný násilný incident, mohou mít zájem koupit kopii vaší nahrávky. Můžete požadovat, aby to nevyjmuli z kontextu, ale popsali to, jak se to stalo. Špatný veřejný obraz může kouzelně zreformovat vaši lokální policii.

Videonahrávání je zábavné, posiluje to a pomáhá chránit naše práva na nenásilné shromažďování. Stojí to za to.

This entry was posted in Receptář and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.