Otevřená záchrana XXVIII (červenec 2016) & Support Osman Evcan

xxviii-5Převzato z webu Michala Kolesára

Chladná noc, déšť a vzdálené hřmění. Sedíme u plotu promoklí na kost a čekáme, až se nám zahlásí hlídka.

Čisto. Můžeme jít.

Tenhle objekt známe. Záchrana by měla být hotová za pár minut.

Bereme čtyři slepice a odcházíme pryč. Čtyři slepice, kterým jsme za pár minut změnili svět.

Několik vět od anonymní členky týmu

Poprvé v životě vidím zblízka, jak se žije zvířatům ve velkochovu.

Za vraty budovy panuje přesně naplánovaný režim. Časový spínač na světla, která simulují den a noc, jsou ve fázi tmy. Svítím si baterkou do haly, kde přežívají stovky kuřic, odsouzených k smrti zaživa. Není čas přemýšlet o každodenní krutosti a týrání. Je čas začít jednat.

Od tohoto dne jsou záchrany neoddělitelnou součástí mého života.

Support Osman Ecvan

Osman Ecvan se narodil v roce 1959. Poprvé byl ve vězení 9 let od roku 1980 do roku 1989. V roce 1992 byl odsouzen k 30 letům s obviněním z členství v levicové teroristické skupině a loupeže. V roce 2003 přijal anarchistické ideály a stal se veganem.

Jako nepohodlný a neposlušný vězeň je přesouván po různých tureckých věznicích.

V roce 2011 držel 42 dní hladovku, aby dosáhl přístupu k veganské stravě, a to se nakonec i podařilo. Každý rok také drží hladovku na protest proti Eid al-Adha, muslimskému svátku oběti.

V prosinci 2015 vyhlásil další neomezenou hladovku, protože mu vedení věznice zabavovalo balíčky s veganským jídlem a odmítalo je vydat. Po 45 dnech vedení věznice ustoupilo a Osman hladovku ukončil.

„Veganství není jen v protikladu ke kapitalismu, ale i k socialismu. Veganství je protiklad civilizace. Má v sobě všechno proti technologické destrukci, násilí, odcizení lidského druhu od přírody a sebe samého, proti ekologickému drancování, znečištění, kolonialismu, globálnímu oteplování.”

https://325.nostate.net/tag/osman-evcan/
http://abcistanbul.blogspot.cz/

This entry was posted in Novinky and tagged , , , . Bookmark the permalink.