Prohlášení Food Not Bombs Brno k zatýkání za “krádež” vyhozeného jídla v Přerově

food_not_bombs_logoJednou z nosných aktivit Food Not Bombs je poukazování na plýtvání jídlem a snaha o využívání jídla, kterého se jiní zbavují, včetně tzv. dumpster-divingu, tedy zachraňování již vyhozeného jídla z kontejnerů či popelnic. Z podobně získaného jídla vaříme pravidelně, a zdarma toto jídlo rozdáváme komukoliv, kdo má potřebu se najíst.

Tvrzení, že někomu vznikla škoda právě dumpster-divingem, považujeme za zcela absurdní, stejně jako situaci, kdy je kdokoliv za dumpster-diving kriminalizován, zvláště s ohledem na to, že žijeme ve státě, kde milionové korupční aféry zůstávají nepotrestány či jejich aktéři odcházejí s podmínkou, zatímco tomu, kdo vezme z kontejneru vyhozenou zeleninu, má hrozit několikaletý trest. Stát, resp. policie opět uplatňuje svou moc pouze tam, kde může populisticky vykázat snadný výsledek a kde si policie v tabulkách objasněnosti vesele odškrtne vyřešené vloupání či krádež, přestože reálná škoda je nulová, a kriminalizací podobné činnosti jen stát zbytečně plýtvá veřejnými prostředky. Je skutečně ve veřejném zájmu zavřít někoho, kdo se “provinil” jen tím, že si vzal něco, co jiný zahodil jako nepotřebné? Nebylo by lepší se inspirovat třeba ve Francii, která naopak zakázala supermarketům vyhazování potravin?

Členky i členové Food Not Bombs Brno provozují dumpster-diving pravidelně a i díky němu mohou každý týden nakrmit teplou a hodnotnou stravou desítky lidí, kteří si často pořádné jídlo ani nemohou dovolit. Podle přerovské policie bychom nejspíš tedy všichni měli být zavřeni jako zloději. Na podobnou “logiku” odmítáme přistoupit. Jídlo je pro nás právem, nikoliv výsadou vyvolených, a nevidíme důvod, proč by někdo, kdo vyhazuje jídlo namísto jeho věnování potřebným, měl určovat, co se s takovým vyhozeným jídlem bude dělat, protože o toto právo se dotyčný připravil právě ve chvíli, kdy z jídla udělal odpad.

Zatčeným vyjadřujeme podporu a pevně věříme, že tato policejní fraška nevyústí v avizované tresty odnětí svobody.

Závěrem malá výzva: Protože nevíme, jaká je aktuální situace zatčených a zda nepotřebují jakoukoliv pomoc, uvítáme, pokud se nám ozve kdokoliv, kdo má k případu bližší informace, případně když tento příspěvek budete sdílet dále.

This entry was posted in Novinky and tagged , . Bookmark the permalink.