Hambach: Koordinované útoky proti energetické nadnárodní společnosti RWE

Následující překlad si klade za cíl dokumentovat sabotáže proti společnosti RWE v Německu. Jedná se o prohlášení pravděpodobných aktérů několika sabotáží. V prohlášení se můžete dozvědět o motivech a metodách aktérů sabotáží. Prohlášení, které se nemusí shodovat s názory všech členů redakce GreenAction, uveřejňujeme v nezměněné podobě z potřeby informovat o proběhlých událostech. Anglickou verzi prohlášení jsme nalezli na internetu.

V nočních hodinách 25. listopadu 2016 jsme provedli koordinované útoky proti německé energetické společnosti RWE v blízkosti povrchového hnědouhelného dolu Hambach. Ze strategických důvodů jsme pozdrželi jsme rozeslání tohoto prohlášení do dneška (11. leden 2017).

Po prozkoumání oblasti jsem se rozdělili a založili oheň na šesti čerpacích stanicích, dvou elektrických trafostanicích, jednom rypadle a rozvodně elektrického proudu.

Čerpací stanice jsou klíčovou součástí důlní infrastruktury používané ke snížení vodní hladiny a k předejití zaplavení dolu. Nejčastěji se podobají části odkrytého potrubí a buňce s elektro-zařízením, které jsou obklopeny konstrukčním plotem. Vlámali jsme se do buněk za použití páčidla a umístili jsem uvnitř jednoduchá časovaná zápalná zařízení a svazky duší od kola, abychom zajistili snadné vzplanutí plamenů.

Zápalná zařízení byla složena ze svíčky připevněné pevnou gumou ke kostce pevného podpalovače. Svíčky hoří pomalu, takže podpálily pevný podpalovač v době, kdy jsme byli vzdáleni bezpečně daleko. Po rozbití okna pro přístupu jsme použili stejné zařízení k podpálení kabiny rypadla.

Na trafostanicích a rozvodně jsme zapálili pneumatiky, které byly naplněny hadry nasáklými v benzínu. Umístili jsme je pod obnažené izolované kabely na rozvodně a dovnitř trafostanic. Do několika minut byly tyto cíle zahlceny plameny. Když jsme odcházeli, rozvodna explodovala. Vyslala do noční oblohy deset metrů vysoké obloukové elektrické světlo a purpurové plameny. Ačkoliv to způsobilo blackout v okruhu dvou kilometrů, místní mediální špína to v žádném svém vydání nezmínila a omezila vše na pouhé vyhoření dvou trafostanic.

S tím jak techno-průmyslový stroj každodenně drtí planetu je jeho ničení a znesvěcení pro tento svět něčím krásným a divokým. Cítíme, že akce jako tyto jsou nezbytným opatřením k tomu zachovat si duševní zdraví a připomenout si, že jsme zatím stále naživu uprostřed veškeré destrukce a mizérie moderní společnosti.

Jediným způsobem, jak si můžeme užít průmyslovou krajinu, je plížením se ve vysoké trávě a kopřivách spolu s dalšími zvířaty a hledáním dobré vyhlídky ke sledování sloupů černého kouře stoupajícího ze sežehnutých strojů a infrastruktury civilizace.

Přejeme si tímto poslat pozdrav zajatým anarchistům viněným z bankovní loupeže v Cáchách a chilskému válečnému vězni Kevinu Garridovi, drženému za výbušný útok v Santiagu.

Za zmnožení útoků proti RWE!

Za anarchii a divokost!

Smrt civilizaci!

This entry was posted in Novinky and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.