„Mrtvoly“ zablokovaly vchod do úřadu pardubického kraje. Na protest proti elektrárně Chvaletice

Několik desítek „mrtvol“ dnes zablokovalo přístup do krajského úřadu v Pardubicích. Hnutí Limity jsme my a místní spolek Zastavme elektrárnu Chvaletice tak protestují proti nezákonnému vydání povolení pro spuštění 3. a 4. bloku uhelné elektrárny Chvaletice.

Zaměstnanci krajského úřadu v Pardubicích dnes narazili cestou do práce na nečekanou překážku: překračovat museli několik desítek na první pohled mrtvých lidí, které „zabilo“ znečištění z uhelné elektrárny Chvaletice. Ta je největším znečišťovatelem ovzduší v regionu a třetím nejhorším v České republice vůbec. Ročně vypustí až 319 tun polétavého prachu, 2422 tun oxidů síry a 148 kilogramů rtuti. Pokud jde o skleníkový plyn CO2, v roce 2014 ho vypustily Chvaletice do ovzduší 3,76 milionů tun. Elektrárna Chvaletice tak byla pátým největším zdrojem emisí CO2 v ČR.

Akce měla upozornit především právě na jednání úředníků z krajského odboru životního prostředí. Ti podle místních opakovaně porušili práva veřejnosti, když jí zabránili v účasti na správních řízeních vedoucích k prodloužení životnosti elektrárny Chvaletice minimálně do roku 2030. „Ze strany MŽP a úředníků Pardubického kraje jde o pohrdání veřejností i zákony. Stát i kraj v přenesené působnosti opakovaně upřednostňuje zájmy uhlobaronů před zájmy veřejnosti. Minimálně zjišťovací řízení se vyžaduje při stavbě truhlářské dílny, zato při prodloužení provozu největšího znečišťovatele v kraji o 10 let jde o tzv. „nepodstatnou změnu,“ kritizuje postup MŽP i Pardubického kraje Robert Hrdina z místního spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice.

Hnutí Limity jsme my se do akce spolu s místními zapojilo v rámci celosvětové vlny akcí proti fosilnímu průmyslu „Break free from fossil fuels“ (Osvoboďme se od fosilních paliv). Upozorňuje, že elektrárna ohrožuje nejen zdraví místních, ale také stabilitu globálního klimatu, k jehož změnám přispívá.

„Změny klimatu pociťujeme každoročně stále silněji. A přestože Česká republika podepsala pařížskou klimatickou dohodu, není ji v parlamentu schopná ani ratifikovat a nadále provozuje flotilu starých uhelných elektráren, jejichž produkci pak vyvážíme za hranice. Chvaletice patří mezi ně a že jsou stále ještě v provozu je hmatatelným důkazem systémového selhání státní politiky. Prospěch z nich mají jen uhlobaroni Tykač a Dienstl,“ uvádí za hnutí Saša Krejčí.

Tlak na uzavření starých uhelných elektráren chtějí Limity jsme my před podzimními volbami dále vystupňovat. Na konci června se má v mosteckém uhelném revíru – odkud ve Chvaleticích spalované uhlí pochází – uskutečnit první český klimatický kemp, který má sloužit k tréninku a propojování aktivních lidí z České republiky i zahraničí a poskytovat zázemí pro tvořivé a odvážné nenásilné akce proti těžbě uhlí.

This entry was posted in Reporty and tagged , , , , . Bookmark the permalink.