Dopis od Debbie Vincent pro Hambach Forest

Veganská aktivistka Debbie, která byla ve Velké Británii odsouzena za kampaň SHAC proti vivisekci, bude brzy propuštěna. V dopise, který zaslala obráncům lesa Hambach, podprouje aktivity německého klimatického hnutí.

Drazí Obránci Přírody 🙂

Vaše akce proti ničení lesa Hambach jsou inspirací. Vím, že bylo velmi obtížné bojovat během studené zimy. Obležena za zdmi věznice vám posílám lásku, respekt a solidaritu. Přestože uvěznili mé tělo, mé srdce a duše budou vždy svobodné.

Přestože jsem ve vězení, neutlumilo to mé odhodlání pokračovat vzdorovat nespravedlnosti, křivdám, ničivé destrukci všeho živého a všech forem útlaku.

Jsem hrdá, že znám úžasné dobré lidí, kteří se venku pokoušejí něco změnit.

Děsivé na tomto světě jsou útlak a nespravedlnost, když lidé ubližují lidem, zvířatům a přírodě. Krásný na tomto světě je odpor, když dobří lidé řeknou: čeho je moc toho je příliš, a jednají. Útlak a nespravedlnost jsou všude, ale odpor také. Protože někteří lidé vědí, že pokud bojuješ, můžeš prohrát, ale pokud nebojuješ, už jsi prohrál.

Aktivismus je imunitní systém na společenské nemoci. Pomáhá bojovat proti nemocem kapitalismu: chamtivost, násilí, útlak, lhostejnost. Všichni jsme součástí přírody a musím pokračovat v aktivitách proti destruktivnímu šílenství, jakýmkoliv malým způsobem, pokusit se vytvořit lepší svět pro všechny.

Zbývají pouze tři týdny než opustím vězení. Dne 13. dubna budu poslána do probační ubytovny, kde zůstanu jeden až šest měsíců. Spolu s drakonickými podmínkami, aby mi zabránili v aktivitách na kampani až do roku 2020. Budu pokračovat v boji, jak mohu, a vzdorovat.

Všichni přátelé, láska, podpora a solidarita, kterou jsou dostala za poslední tři roky mého uvěznění od soucitných, svobodomyslných jednotlivců z celého světa, byla úžasná a pravá, a velmi cenná – děkuji! 🙂

Děkuji všem z ABC Porýní a Klimatického kempu za jejich solidaritu a podporující pohlednici @www.war-starts-here.camp.

Posílám vám všem naději a sílu, stejně jako sluneční světlo k projasnění vašich dní a úsměvy k rozehřátí vašich srdcí.

Zůstaňte v bezpečí.

Mnoho lásky, vášně, respektu, úplného osvobození, naděje a síly a výsostných veganských obětí solidarity!

Xvx Debie xx

Dne 17. května 2014 byla Debbie odsouzena k šesti letům vězení za kampaň proti Huntingdon Life Science, největší evropské laboratoři provádějící pokusy na zvířatech. Stále ještě můžete poslat dopisy Debbie Vincent AJ81DE, E1-13, HMP Send, UK. Je důležité podporovat vězně i po jejich propuštění, protože opětovný návrat může být stejně těžký nebo těžší než samotné uvěznění a psychický strach z represe nezmizí přes noc.

This entry was posted in Novinky and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.