Rozhovor s Radkem Kubalou nejen o klimatickém kempu

Rozhovor s Radkem z aktivistické skupiny za klimatickou spravedlnost Limity jsme my, která na letošní červen plánuje prví český klimatický kemp.

Můžeš sám sebe na začátek krátce představit?

Jmenuji se Radek Kubala a narodil jsem se v Havířově. Celé dětství jsem však prožil v nedaleké vesnici Horní Těrlicko, která je známá hlavně díky přehradní nádrži. Už od puberty jsem hluboce začal vnímat ekologické problémy, které severomoravský kraj sužují. Důležitým momentem pro obrat k přemýšlení o životním prostředí pro mne byly dvě situace. První, když jsem jednou při silné smogové situaci stál na Bludovickém kopci, který spojuje Havířov s Těrlickem, a viděl jsem povlak černé mlhy ležící na obou stranách kopce. Druhým momentem byla prohlídka staré Karviné, odkud pochází jedna část mé rodiny. Babička mi ukazovala, kde žili lidi, kde bylo náměstí a kam chodívali do obchodu. Dneska je tam jenom pustina.

Když jsem se proto dostal za studiem do Brna, začal jsem se angažovat v ekologických organizacích, zejména v místní skupině Hnutí Duha Brno. Postupně mě ekologické hnutí vtáhlo, avšak od začátku mi začala vadit nízká pestrost eko-hnutí, které u nás prakticky reprezentují jen velké organizace jako Greenpeace a Duha, které mají zavedené postupy práce. Stejně tak mi vadila vysoká profesionalizace a práce založená na lobbingu vedená zejména z kanceláře. Já jsem však chtěl komunikovat s lidmi, být v ulicích, mobilizovat místní pro odpor vůči znečišťovatelům. S lidmi okolo brněnské Duhy jsme věděli, že je zde velký prostor pro grassrootové hnutí, které bude vycházet z iniciativy lidí, bude propojovat ekologické problémy se sociálními, lidi z malých obcí s lidmi z měst, aktivní lidí napříč občanskou společností a zároveň bude mít odvahu dělat radikálnější akce. Dali jsme to dohromady s podobně smýšlejícími lidmi z jiných organizací i jednotlivci mimo eko hnutí. Tak vznikly Limity jsme my.

Jak by jsi představil skupinu Limity jsme my? Kdy a proč vznikla? Co je jejím hlavním cílem a jakým způsobem funguje?

Vznikli jsme v lednu 2015. Tehdy ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek otevřel otázku prolomení limitů těžby uhlí a my jsme chtěli vytvořit odpor vedený zezdola napříč republikou. Podařilo se nám mobilizovat spoustu lidí na veřejné akce a zároveň odvrátit nejhorší rozhodnutí, tedy prolomení limitů na dole ČSA a zbourání Horního Jiřetína. Po kampani jsme prošli vnitřní proměnou, kdy jsme si řekli, že nadále nechceme jenom bránit limity, ale být širokou proti-uhelnou iniciativou bojující za klimatickou spravedlnost. Chceme do České republiky přinést problematiku změn klimatu a sociální nespravedlnosti, které se na ní vážou.

U nás takovou nespravedlnost dokazuje fakt, že nejvíce znečištěné kraje (severní Morava, severní Čechy) jsou zároveň místy s největšími sociálními problémy, vysokou nezaměstnaností či nízkou mzdou. Našim cílem je tudíž UKONČENÍ TĚŽBY A SPALOVÁNÍ UHLÍ A OSTATNÍCH FOSILNÍCH PALIV, dosažení KLIMATICKÉ SPRAVEDLNOSTI a spravedlivého přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku.

Fungujeme nehierachicky, každý má možnost vytvářet hnutí. Máme určité mantinely koho nepřijímáme, například otevřené rasisty, sexisty, tajné policajty 🙂 a autoritáře. Hnutí se však snažíme držet co nejvíce otevřené a přístupné pro široké spektrum lidí.

Co tebe osobně motivuje v boji proti fosilnímu průmyslu a za klimatickou spravedlnost?

Těch motivací je více, jako u každého lidského jednání. Od těch ušlechtilých až po ty méně šlechetné. Určitě se na mě podepsaly zkušenosti ze severní Moravy, kde jsem vyrostl a která patří k ekologicky i sociálně nejzdevastovanějším krajům. Stejně tak mě zkrátka baví být v komunitě aktivních lidí, se kterými máme stejné cíle i směřování. Vytváříme poměrně zajímavou komunitu lidí. Aktivismus pro mne znamená i určitý smysl života. Nikdy jsem neviděl nic zajímavého na tom žít život jen pro peníze, pracovat a utrácet, žít jen tak jak ti systém dovolí. Možná proto jsem na Erasmu v Holandsku místo radovánek objížděl demošky v Německu a Belgii :).

Byť je to lehce narcistní, tak zároveň jsem rád kvůli něčemu známý. Patřím k těm, co cítí vnitřní radost, když si někdo přečte můj článek, přijde na přednášku a podobně. A samozřejmě mě dopředu žene i pocit nespravedlnosti s tím, jak je ve společnosti rozdělená a distribuovaná moc. Systém, jehož nastavení vede k destrukci planety pro zisk několika lidí zkrátka musí být změněn. Obzvláště, když přechod na spravedlivější a ekologičtější společnost je možný.

Zmiňoval jsi články. Tím asi nemyslíš články pro skupinu Limity jsme my. Kam píšeš?

Píšu do Deníku Referendum, konkrétně do rubriky Svět. Částečně se tím i živím. Nejčastěji píšu o změnách klimatu a jiných ekologických problémech, ale jsme médium věnující se obecně politickým otázkám z levicových perspektiv. Takže kromě ekologie mám i články o různých protestních hnutích nebo jiných společenských problémech.

Jaké konkrétní akce už mají Limity za sebou?

Jak už jsem říkal, naší první činností byla kampaň proti prolomení limitů těžby hnědého uhlí na severu Čech. V rámci kampaně jsme pořádali dvakrát decentralizované demonstrace po celé republice (pokud vím tak se dodnes jedná o nejpočetnější demonstrace proti uhlí). Rovněž jsme pořádali happening, kdy jsme před domem od Jana Dienstla, jednoho z majitelů těžařské společnosti Severní energetická, pouštěli v sedm ráno nahlas zvuk rypadla. Tehdy jednomu člověku od nás volal naštvaný Dienstl s tím, ať necháme jeho rodinu na pokoji. To byla zábava 🙂 Kampaň jsme ukončili demonstrací v Ústí nad Labem, kde vláda jednala o prolomení limitů.

Poté, co jsme prošli vnitřní proměnou na proti-uhelnou iniciativu, jsme se rozhodli více zapojit do mezinárodního hnutí za klimatickou spravedlnost. Uspořádali jsme před švédskou ambasádou happening proti prodeji lužických dolů českému oligarchovi Křetínskému a jeho EPH. Do lužických dolů jsme se podívali i naživo, když jsme zmobilizovali přibližně sedmdesát lidí z Česka na největší environmentální přímou akci v Evropě Ende Geladne. To byl pro nás rozhodující zážitek, díky kterému se nám podařilo vytvořit kritickou skupinu lidí, která chce podobné akce dělat i u nás. Když vidíte čtyři tisíce lidí po tři dny blokovat důl, rypadla a koleje vedoucí k uhelné elektrárně, zkrátka vás to nakopne. Na vlně z Ende Geladne se vezeme dodnes.

Krátce po návratu do ČR jsme ještě uspořádali happening v sídle Křetínského EPH, kde jsme v převleku za uklízeče a uklízečky “čistili” jejich špinavý byznys. Naší dosud poslední akcí byl happening na krajském úřadě v Pardubicích, který za zády veřejnosti povolil Severní energetické prodloužit životnost dvou bloků elektrárny Chvaletice o deset let. Byl to náš první die-in a bylo to moc milé 🙂 Nicméně v současnosti nám nejvíce času bere organizace historicky prvního klimatického kempu u nás.

Co v současné době Limity plánují?

Jak jsem předeslal výše, plánujeme klimatický kemp v mosteckém uhelném revíru. Chceme na sever Čech dostat lidi z celé republiky i zahraničí a propojit je s místními, kteří aktivně vystupují proti těžbě uhlí. Rádi bychom vytvořili místo, kde se lidé budou moct navzájem vzdělávat, učit se nové věci, praktické i teoretické dovednosti a poskytnout zázemí pro nenásilnou přímou akci proti jedné z fosilních infrastruktur v kraji. Z taktických důvodů zatím neprozrazujeme, kde kemp bude. Ale když budete sledovat naše kanály na Facebooku nebo stránku www.limityjsmemy.cz, tak se vše dozvíte včas. V současnosti objíždíme republiku, mobilizujeme, pořádáme benefiční koncerty. Zkrátka děláme co můžeme. Občas je to vyčerpávající, ale baví nás to.

Tématika klimatických kempů není pro pravidelné čtenáře GreenAction nová. Můžeš přesto prozradit, co nás na prvním klimatickém kempu v Česku čeká a případně čím bude teto kemp událostí, kde nemůže český ekologický radikál chybět?

Je to první klimatický kemp v České republice, takže v podstatě ani my nevíme, co přesně nás čeká. Nicméně se budeme snažit vytvořit na pár dní inspirativní místo, kde budou lidi moct navzájem sdílet zkušenosti, učit se nové dovednosti, dozvědět se spoustu věcí o změnách klimatu a společnosti, o důvodech, proč je potřeba aktivně vystupovat proti fosilnímu průmyslu. Takže nás čekají přednášky, workshopy nebo akční tréninky.

Rovněž díky tomu “český ekologický radikál” či radikálka (stejně jako lidé, kteří se za radikály nepovažují) pozná místo, kde je největší ekologická devastace a pozná lidi, kteří celý život žijí v blízkosti povrchových dolů a elektráren. Zároveň dostanou možnost rozvíjet schopnosti nutné pro nenásilné přímé akce proti fosilnímu průmyslu. A to jak po teoretické, tak po praktické stránce.

Nedávno bylo na webu Limitů publikován manifest základních principů fungování vaší skupiny. Jedním z uvedených bodů je také udržitelnost. Můžeš popsat, co to konkrétně na klimatickém kempu bude znamenat? Asi to nebude jenom třídění odpadu, že?

Znamená to, že nechceme o udržitelné společnosti pouze mluvit, ale aktivně jí žít. Například na klimakempu chceme ukázat, že se společnost dá spravovat i jiným, ekologicky a sociálně citlivějším, způsobem. Třídění odpadů k tomu samozřejmě patří, ale je to jenom jedna součást. Kromě toho budeme mít na kempu veganské bio-jídlo, většinu od lokálních farmářů. Rovněž se snažíme vyrobit kompostovatelné záchody a jednoduché sprchy, které nespotřebovávají zbytečně moc vody. Energii budeme brát výhradně z obnovitelných zdrojů.

Kromě toho bude celý kemp spravován horizontálně. Každé ráno budou pravidelná pléna, počítáme i s tím, že se do chodu kempu aktivně zapojí účastníci i účastnice kempu. A to od tvoření programu (přičemž velkou většinu vymýšlíme a realizujeme my, avšak je prostor i pro iniciativu ostatních lidí v rámci tzv. open space) až po ty nejběžnější věci jako spravování záchodů, mytí nádobí, pomoc v kuchyni. Zkrátka chceme vytvořit takovou solidární, nehierarchickou a ekologickou utopii.

Pokud by měl někdo ze čtenářů zájem se k přípravě kempu a vůbec Limitům přidat, co pro to může udělat? Musí splnit nějaké požadavky nebo přijímací řízení?

My jsme otevřené hnutí, takže přijímací pohovor nemáme. Ideálně by si člověk měl nejprve přečíst náš manifest, který se dá najít na našich stránkách, a pokud souzní s našimi hodnotami, může klidně přijít na plénum. Nejbližší se bude konat 7.-8. května v Brně, v centru Syřiště. Rovněž nám může člověk napsat na mail limityjsmemy@riseup.net, nebo pokud zná někoho z našeho kolektivu tak se stačí poptat na schůzku nějaké naší pracovní skupiny a tam se přidat. Chceme být otevření a držet hnutí široké, otevírat možnost různým lidem, aby tvořili ekologické hnutí a zároveň je inspirovat k přímé akci.

Je něco, na co jsem se zapomněl zeptat a co by jsi chtěl vyřídit čtenářům GreenAction?

Pokud jenom trochu můžete, přidejte se k nám. Vyrůstáme zespodu a jak budeme úspěšní, záleží jen na tom, kolik lidí se k nám přidá a bude ochotno obětovat volný čas něčemu smysluplnému a užitečnému. Odměnou vám bude, že můžete spolurozhodovat o všech důležitých otázkách týkajících se našeho hnutí. A určitě přijeďte na klimakemp. Snažíme se vytvořit něco nového, co tady v České republice ještě nebylo. Bez vás to ale nezvládneme. Limity totiž nejsme my, kteří klimakemp pořádáme v současnosti. Limity jsme my všichni, kteří se nebojíme postavit fosilnímu průmyslu napřímo i za cenu případných postihů.

This entry was posted in Novinky and tagged , , , . Bookmark the permalink.