Jak dělat změny ve vaší skupině?

images-150x150Lámete si hlavu nad tím, jak zavést novinku v aktivitách vaší skupiny? Myslíte si, že lze dělat věci lépe, ale nejste si jisti, jak začít diskuzi na toto téma? Vědět o možnostech vylepšení, ale nevidět způsob, jak tyto změny zavést, může být frustrující – může to vést skupinu ke ztrátě jasného cíle kampaně a také k úbytku lidí ve skupině.

Ke stažení v letákové podobě zde.

V opačném případě, že se vaše skupina rozvíjí pozitivním směrem, mohou změny pomoci všechny nakopnout. Zde je návod,, jak můžete krok za krokem prosazovat změny ve vaší skupině.

Krok 1: Zeptej se sám sebe na pár otázek

Jako první věc může být užitečné se zeptat sám sebe na několik podobných otázek, jako jsou následující:

– „Opravdu potřebuje skupina změnu?“

– „Pokud dojde ke změně, bude změna něčím, co skupině pomůže být efektivnější a své poslání naplňující aktivistickou skupinou?“

– „Chci to z osobních důvodů, přestože by to nebylo tak prospěšné pro skupinu a její členy?“

Krok 2: Uvedení požadavku na změnu a vyslechnutí odpovědí členů skupiny

Poté, co jste se sebe samotných zeptali na otázky typu, které jsou uvedeny v kroku 1, najděte čas, kdy předáte ostatním vaše nápady, co podle vás je potřeba ve skupině změnit. Nedomýšlejte si předem, že se např. setkáte s odporem. Možná  přece jen ano, ale někdy vytváříme konflikty a napětí okolo zaváděných změn jen kvůli tomu, jakým způsobem tyto změny chceme ve skupině prosadit.

Uveď svůj návrh jasně a férově, pak dej lidem čas na přemýšlení. Pomáhá, pokud jste pozitivní. Je obtížnější přijmout  otázku: „Co děláme špatně?“ než otázku „Mohli bychom něco dělat lépe?“.

Na chvíli se zdržte u toho, co si myslíte, že potřebuje zlepšit, a proč by se to mělo zlepšit, spíše, než rovnou skočit na to, co si myslíte, že je řešením. Pravděpodobně vás již napadly změny, jak problém, který předkládáte, vyřešit, a můžete je využít v dalším kroku. Pokud bude skupina zapojena do vypracování toho, co by se mělo změnit, mohou být její členové tím spíše aktivně účastni v hledání způsobů zlepšení.

Krok 3: Nechte nějaký čas a prostor na diskusi

Přemýšlejte, jak můžete podpořit vaši skupinu ve zvážení případné změny ve vaší činnosti:

– Někteří lidé potřebují rozvažovat, což zabere nějaký čas, a buďte připraveni, že věci a názory lidí  časem mohou pokročit a změnit se.

– Velké změny mohou být bolestné, takže pokud potřebujete rozlousknout závažný problém, pracujte raději po zvládnutelných částech, než zavádět mnoho věcí současně.

– Sledujte, jak to vidí ostatní – všichni členové skupiny by měli mít možnost vyjádřit svůj vlastní pohled a nápady na to, co má být změněno a jak. Toto je fáze, ve které byste měli ve skupině vypracovat všechny možné nápady a myšlenky na řešení problému. Opět nebuďte nedočkaví – možná jste měli dost času na promyšlení svého nápadu, ale třeba existují nějaké další nové nápady.

Krok 4: Souhlas a zavedení změn

Pokud měli lidé možnost promyslet vše ve svých vlastních hlavách, je čas na odsouhlasení změn. Pokud jste zatím neměli možnost využít proces skupinového rozhodování, nadešel čas rozhodnout se pro změnu ve vaší skupině.Nebýt rovnostářský může spíše znamenat selhání změny. Takže zajistěte, že všichni jsou zahrnuti nejen do rozhodování toho, jaké změny jsou potřeba, ale také do toho, co bude skupina pro jejich zavádění dělat.

Krok 5: Budoucnost

Získat souhlas skupiny na změnu je pouze začátek – musíte být vytrvalý. Nové nápady mohou vyžadovat čas, než se usadí, a nové přístupy se mohou zdát, že napoprvé nefungují. Pokud jsou odsouhlasené změny významné, pak skupině pomůže vypracování strategie, jak jich dosáhnout schůdnou cestou. Možná to uděláte tak, že se shodnete, jak a kdy zavedete tu kterou část. Nastavte nějaké kroky a fáze hodnocení, abyste zajistili, že se věci zlepšují, a buďte připraveni upravit plány, pokud se to ukáže z funkčního hlediska za nezbytné.

Odpor k novým nápadům?

Rozpoznat důvody, proč je těžké zavádět změny, může pomoci pochopit jejich příčiny a vhodně na ně reagovat. Poskytnutí času a prostoru je nezbytné pro to, abyste pomohli skupině se změnou. Přemýšlejte nad některými běžnými důvody odporu ke změně, a přemýšlejte nad tím, jak tyto obtíže překonat:

– Skupina se cítí málo schopná nebo dovedná přijmout nový přístup nebo nápad.

– Skupina možná nevidí potřebu – zde může pomoci ukázat lidem, jaký může mít skupina ze změny prospěch.

– Možnost nebo obava, že nový nápad nebude funkční a dopadne jako ztráta omezeného množství energie skupiny.

– Čas a energie – lidé vědí, že potřebují změnu, ale jsou příliš zahlceni a zaneprázdněni každodenními věcmi týkajícími se skupiny a aktivit, přestože by dlouhodobě čas ušetřili.

– Osobní důvody – například ti, kteří mají hodně zodpovědnosti/práce/rozhodovacích možností se bojí, že se stanou méně centrem skupiny, pokud se budou věci dělat jinak, nebo lidé, kteří hodně vložili do současného systému, nechtějí všechno ztratit.

Možná, že jen jeden nebo dva lidé se bojí změny a že mnoho dalších členů skupiny by to podpořilo. Někdy vše, co je potřeba, je osoba, která přednese problém před skupinou, aby následně mnoho lidí řeklo, že přemýšleli o tom samém, ale báli se s tím přijít.

Seeds for Change

This entry was posted in Receptář and tagged . Bookmark the permalink.